Архів надходжень до картотеки за 20.02.2015 р.

1.    Актуальные проблемы гериатрической ревмоортопедии // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 56 – 63.
2.    Актуальные проблемы гериатрической ревмоортопедии // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 21 – 22 (523 – 524). – С. 18 – 20.
3.    АЦС в лечебной практике. 2-е доп. и перераб. изд. / Под ред. акад. АН УССР Р.Е. Кавецкого. – К., 1967. – 80 с.
4.    Бурчинский С.Г. Возможности дальнейшей оптимизации фармакотерапии и фармакопрофилактики когнитивных расстройств / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 20 (522). – С. 3 – 6.
5.    Відновлення наночастинками діоксину церію стійкості еритроцитів старих щурів до кислотного гемолізу / А.В. Коцюруба, Б.С. Коп’як, В.Ф. Сагач // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 6. – С. 3 – 9.
6.    Владислав Поворознюк: сигналы для миллионов в одной судьбе // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 21 – 22 (523 – 524). – С. 21.
7.    Внебольничная пневмония у пожилых больных // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 21 – 22 (523 – 524). – С. 14 – 17.
8.    Войтенко В.П. Пісня про незнищенність живої матерії. (Нотатки генетика) / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2015. – ч. 7, 19 – 25 лютого. – С. 10 – 11.
9.    Вплив фармакологічної активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів на спонтанну скоротливу активність ізольованих неонатальних кардіоміоцитів щура / К.В. Тарасова, Т.С. Лагодич, Т.І. Древицька та ін. // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 6. – С. 10 – 15.
10.    Дорофєєва Н.О. Кардіогемодинаміка та ефективність механізму Франка-Старлінга у щурів за умов старіння / Н.О. Дорофєєва, К.О. Драчук, В.Ф. Сагач // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 6. – С. 22 – 26.
11.    Дубецька Г.С. Гіперурикемія та структурно-функціональний стан кісткової тканини (мінеральна щільність та якість) у чоловіків різного віку / Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 69 – 72.
12.    Значение дефицита магния в кардиологии / А.И. Мартынов, И.В. Урлаева, Е.В. Акатова, О.П. Николин // Новая медицина тысячелетия. – 2014. – № 1. – С. 9 – 13.
13.    Кузнецова С.М. Деменция на фоне применения Актовегина: быть или не быть? / С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2015. – № 1 (350). – С. 31.
14.    Маньковська І.М. Мітохондрії як мішень інтервальної гіпоксії / І.М. Маньковська, Т.В. Серебровська // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 6. – С. 75 – 86.
15.    Міхаель Ріббат. Лікування болю, зумовлення хронічним захворюванням опорно-рухового апарату / Міхаель Ріббат, Дітмар Шакау // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 39 – 42.
16.    Никита Борисович Маньковский. Жизнь, судьба, память // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 20 (522). – С. 27.
17.    Орлик Т.В. Вплив деформаційний змін тіл хребців на формування вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді / Т.В. Орлик, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 34 – 38.
18.    Остеоартроз в различных экологических регионах. Сообщение 2. Связь с состоянием питьевой воды / О.В. Синяченко, Н.В. Науменко, М.В. Ермолаева, В.Я. Микукстс // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 43 – 46.
19.    Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 5 – 13.
20.    Поворознюк В.В. Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці / В.В. Поворознюк, Д. Ханс, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 14 – 22.
21.    Роль кальция, витамина D3 и остеотропных минералов в профилактике и комплексном лечении перелома берцовой кости: результаты рандомизированного плацебо контролированного эксперимента / В.И. Демидов, Н.Ю. Жидоморов, О.А. Громова и др. // Здоров’я України. – 2015. – № 2 (351). – С. 30 – 31.
22.    Сміян С.І. Хондропротектори: сучасний стан проблеми / С.І. Сміян // Здоров’я України. – 2015. – № 1 (350). – С. 16 – 17.
23.    Тривалі фізичні навантаження покращують скоротливу функцію серця у старих щурів за допомогою NO-залежного зменшення чутливості мітохондріальної пори до кальцію / С.В. Чорна, Н.А. Струтинська, О.М. Семенихіна та ін. // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 6. – С. 27 – 35.
24.    VIII Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті професора Є.П. Подрушняка // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 64 – 68.
25.    World atlas of ageing // World Health Organization. – 1998. – 138 p.