Нові надходження до бібліотеки (05.10.2015 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Вестник Клуба Панкреатологов. – 2014. – № 3 (пр).
2.    Вестник Клуба Панкреатологов. – 2015. – № 3 (28).
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 8.
4.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 8. – Вып. 2 «Рассеянный склероз».
5.    Кардиология. – 2015. – № 8.
6.    Лабораторна діагностика. – 2015. – № 2.
7.    Лікарська справа / Врачебное дело. – 2014. – № 12.
8.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 1.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 3.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 4.
11.    Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2015. – Вип. 82.
12.    НЕЙРО-News. – 2015. – № 6. Психоневрология и нейропсихиатрия.
13.    Новости медицины и фармации. – 2015. – № 531. Неврология. Нейрохирургия. Психиатрия.
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2015. – № 9 (33) (вересень).
15.    Практикуючий лікар. – 2015. – № 3.
16.    Серце і судини. – 2015. – № 3.
17.    Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 4.
18.    Therapia. – 2015. – № 2.
19.    Therapia. – 2015. – № 5.
20.    Український медичний часопис. – 2015. – № 4.
21.    Український неврологічний журнал. – 2015. – № 3.
22.    Український ревматологічний журнал. – 2015. – № 2.
23.    Участковый врач. – 2015. – № 5 (36).
24.    Участковый врач. – 2015. – № 6 (37).
25.    Фізіологічний журнал. – 2015. – № 4.
26.    Gériatrie et de Gérontologie. – 2014. – T. XXІ, № 208.
27.    Gériatrie et de Gérontologie. – 2014. – T. XXІ, № 209/210.
28.    Gériatrie et de Gérontologie. – 2014. – T. XXІ, № 211/212.
29.    Gériatrie et de Gérontologie. – 2014. – T. XXІ, № 214.

ГАЗЕТИ

30.    Ваше здоров’я. – 2015. – № 37 – 38.
31.    Ваше здоров’я. – 2015. – № 39 – 40.

КНИГИ

32.    № 23217 – Лікарські рослини Туркменістану. Т. ІV / Гурбангули Бердимухомедов. – К., 2013. – 342 с. – ISBN 978-966-187-196-9.
33.    № 23221 – Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение / Под ред. В.В. Поворознюка, П. Плудовски. – К.: Издатель Заславский А.Ю., 2015. – 262 с. – ISBN 978-617-632-050-0.
34.    № 23219 – Курята А.В. Артериальная гипертензия при хронической болезни почек: монография / А.В. Курята, А.В. Черкасова. – Днепропетровск: Герда, 2015. – 80 с. – ISBN 978-617-7097-37-1.
35.    № 23218 – Берсенев В.А. Фантомная боль с метамерных позиций / В.А. Берсенев. – К.: Издатель Заславский А.Ю., 2015. – 120 с. – ISBN 978-617-632-043-2.
36.    Воронков Л.Г. Блокада рецепторів ангіотензину ІІ у попередженні та лікуванні серцево-судинних ускладнень. Тема: валсартан / Л.Г. Воронков. – К., 2013. – 49 с.
37.    № 23220 – Пиріг Л.А. Біобібліографія / Л.А. Пиріг: 3-тє вид., допов. – К.: Світ Успіху, 2012. – 288 с. – ISBN 978-966-8352-67-8.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Авдєєв С.С. Молекулярно-біологічний аналіз дії цитотоксичних агентів та їхніх комбінацій на клітини гліом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / С.С. Авдєєв. – К., 2015. – 24 с.
39.    Атамнах Салах Мохаммад Муфліх. Вплив аутокоїдів гістаміну і серотоніну на жовчосекреторну функцію і тканинне дихання печінки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин / Атамнах Салах Мохаммад Муфліх. – К., 2015. – 20 с.
40.    Блаженко О.В. Роль генів початкових етапів метаболізму глутатіону у захисті від стресу у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorphna: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Блаженко. – К., 2015. – 22 с.
41.    Геращенко І.В. Вивчення токолітичних властивостей похідних бромідів 1,3-діарил-3-гідрокси-2,3,6,7,8,9-гексагідро-5Н-імідазо[1,2-а]азепінію: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 –  фармакологія / І.В. Геращенко. – К., 2015. – 24 с.
42.    Зарудна М.І. Структурні переходи в гомополірибонуклеотидах та їхнє біологічне значення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / М.І. Зарудна. – К., 2015. – 41 с.
43.    № 4156а – Качан Е.Ю. Влияние регулярных занятий финской ходьбой на темпы старения и качество жизни лиц пожилого и старческого возраста: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. б. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Е.Ю. Качан. – СПб, 2015. – 27 с.
44.    Корендович І.В. Функціональна диспепсія: клініка, морфологічна характеристика слизової оболонки шлунка, особливості лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / І.В. Корендович. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
45.    Крупко О.О. Роль пресинаптичних глутаматних рецепторів в модуляції процесів нейротрансмісії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.О. Крупко. – К., 2015. – 20 с.
46.    Перцева Н.О. Функція ендотелію та тромбоцитарний гемостаз у хворих цукровим діабетом 2 типу зі різним рівнем компенсації та артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.О. Перцева. – Харків, 2015. – 40 с.
47.    Плескач Г.В. Роль поліморфізму SNР83 гена фосфодієстерази 4D у генетичній схильності до розвитку інфаркту міокарда у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Г.В. Плескач. – К., 2015. – 22 с.
48.    Рока-Мойя Я.М. Регуляція агрегації тромбоцитів плазміноген/плазміновою системою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Я.М. Рока-Мойя. – К., 2015. – 27 с.
49.    Селюкова Н.Ю. Наслідки фітоестрогенізації батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.Ю. Селюкова. – Харків, 2015. – 24 с.