Нові надходження до бібліотеки (10.08.2015 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Актуальная инфектология. – 2015. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2015. – № 2.
3.    Дайджест «Вітамін D та кальцій у клінічній практиці». – 2015. – № 1.
4.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2015. – № 3.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 6.
6.    Здоровье ребёнка. – 2015. – № 3.
7.    Інформаційний бюлетень. Дод. до Журн. НАМН України. – 2015. – Вип. 39.
8.    Кардиология. – 2015. – № 6.
9.    Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 3 – 4.
10.    Лікарська справа. – 2014. – № 9 – 10.
11.    Ліки України плюс. – 2015. – № 1 (22).
12.    Ліки України плюс. – 2015. – № 2 (23).
13.    Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 4.
14.    Медицина транспорту України. – 2015. – № 2.
15.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 3.
16.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2015. – № 7 (31) (липень).
17.    Проблеми остеології. – 2014. – № 4.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 3.
19.    Терапевтический архив. – 2015. – № 6.
20.    Терапевтический архив. – 2015. – № 7.
21.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 2.
22.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2015. – № 2 (14).
23.    Український медичний часопис. – 2015. – № 3.
24.    Український неврологічний журнал. – 2015. – № 2.
25.    Успехи геронтологии. – 2015. – Т. 28. – № 1.
26.    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 1 (42).
27.    Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 3.
28.    Фізіологічний журнал. – 2015. – № 3.
29.    Вісник Наукового медичного товариства геронтології та геріатрів України. – 2015. – № 2 (квітень – березень).
30.    Population and development Review. – 2015. – Vol. 41, N 2.

ГАЗЕТИ

31.    АПТЕКА. – 2015. – № 25 (996) (29 июня).
32.    Ваше здоров’я. – 2015. – № 27 – 28.
33.    Ваше здоров’я. – 2015. – № 29 – 30.
34.    Ваше здоров’я. – 2015. – № 31 – 32.
35.    Здоров’я України. – 2015. – № 11 – 12 (360 – 361) (червень).
36.    Здоров’я України. – 2015. – № 2 (30) (червень). Тематичний випуск: Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
37.    Здоров’я України. – 2015. – № 2 (33) (червень). Тематичний випуск: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
38.    Новости медицины и фармации. – 2015. – № 7 (538).

КНИГИ

39.    № 23211 – Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму: монографія / В.Г. Сліпченко, О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Е.О. Асанов, О.А. Гуржій, О.К. Кульчицький, С.О. Лук’яненко, І.М. Маньковська, С.М. Новікова, М.П. Радзієвська, П.О. Радзієвський, Т.В. Серебровська, Є.М. Горбань, В.О. Іщук, Р.І. Потапенко, Ю.Д. Щербашин, В.О. Котунов, О.К. Молодід, Л.Г. Полягушко, О.Ф. Шульженко. – К.: НТУУ «КРІ», 2015. – 484 с. – ISBN 978-966-622-708-2.
40.    № 20050 – Vaiserman A.M. Life Extension. Lessons from Drosophila / A.M. Vaiserman, A.A. Moskalev, E.G. Pasyukova. – Switzerland: Springer, 2015. – 353 p. – ISSN 2199-9015, ISBN 978-3-319-18326-8.
41.    № 20051u – Ending aging: the rejuvenation breakthroughs that could reverse human aging in our lifetime / Aubrey de Grey, Michael Rae. – New York, 2007. – 433 p. – ISBN-13: 978-0-312-36707-7, ISBN-10: 0-312-36707-4.
42.    № 23209 – Вінборон – лікарський засіб з політропними фармакологічними ефектами / Г.І. Степанюк, О.О. Пентюк, Р.П. Піскун. – Вінниця: Континент-Прим, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-516-271-1.
43.    № 23210 – Щелкунов Л.Ф. Пища и экология / Л.Ф. Щелкунов, М.С. Дудкин, В.Н. Корзун. – О.: Изд-ство «Оптимум», 2000. – 517 с. – ISBN 966-7144-74-7.

ВІДБИТКИ

44.    № 9269 – Бурчинський С.Г. Фармакотерапія депресій в неврологічній практиці: проблеми безпеки та ефективності / С.Г. Бурчинскьий // Мат. наук.-практ. конф. «Карпатські читання» (Ужгород, 4-6 червня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 10.
45.    № 9270 – Анализ потребностей и организация медико-социальной помощи людям пожилого возраста (аналитический обзор) / Л.В. Егорова, В.В. Чайковская, В.В. Величко, Т.И. Вялых // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2015. – № 1 – 2. – С. 41 – 48.
46.    № 9271 – Мовчун Н.А. Помощь на дому людям пожилого возраста: формы и методы (аналитический обзор) / Н.А. Мовчун, В.В. Чайковская, А.К. Ешманова // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2015. – № 1 – 2. – С. 35 – 40.
47.    № 9277 – Новиченко В.Г. Влияние активированной воды на биологические объекты / В.Г. Новиченко // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. – 2010. – Т. 10. – № 1. – С. 30 – 38.