Нові надходження до бібліотеки (06.07.2015 р.)

ЖУРНАЛИ

1. Архів клінічної медицини. – 2015. – № 1.
2. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. Тематичний номер: ХVІІІ Міжнар. конф. «Від патофізіології до раціональної терапії неврології», присвяч. 100-річчю від дня народження М.Б. Маньковського (Трускавець, 4-6 квітня 2015 року).
3. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 5.
4. Ендокринологія. – 2015. – № 2.
5. Кардиология. – 2015. – № 5.
6. Лабораторна діагностика. – 2015. – № 1.
7. Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 3.
8. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 2.
9. Міжнародний медичний журнал. – 2015. – № 2.
10. Освіта України. Спецвипуск газети. – 2015. – № 6 (30) (червень).
11. Практикуючий лікар. – 2015. – № 1.
12. Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2015. – № 1.
13. Серце і судини. – 2015. – № 2.
14. Сімейна медицина. – 2015. – № 1.
15. Сімейна медицина. – 2015. – № 2.
16. Терапевтический архив. – 2015. – № 5.
17. Травма. – 2015. – № 2.
18. Участковый врач. – 2015. – № 4.
19. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 2.
20. Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 4.
21. Фізіологічний журнал. – 2015. – № 2.

ГАЗЕТИ

22. Ваше здоров’я. – 2015. – № 25 – 26.
23. Новости медицины и фармации. – 2015. – № 6 (535).

КНИГИ

24. IAGG-ER 8th Congress «Unlocking the Demographic Dividend» (Dublin, 23-26 April, 2015). – Dublin, 2015. – 88 p.
25. № 20049-u – Biological aging measurement. Clinical applications / by Ward Dean. – Los Angeles, 1988. – 426 p. – ISBN 0-937777-00-5.
26. № 23199 – Сучасні аспекти збереження здоров’я людини. Мат. VІІІ Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. (Ужгород, 17-18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – 348 с. – ISBN 978-611-01-0716-7.
27. № 23205 – Энзимы и энзимотерапия / К. Рансбергер, С. Ной. – Мюнхен, 1994. – 243 с.
28. № 23203 – ВИЧ и старение: Что должны знать медицинские специалисты, оказывающие помощь пожилым пациентам с ВИЧ-инфекцией. Сб. статей. – К.: Фонд «Центр социального развития и поддержки здоровья мужчин», 2015. – 75 с.
29. Енциклопедія Сучасної України: Т. 14: Кол – Кос. – К., 2014. – 767 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7304-7 (T. 14).
30. № 23208 – Енциклопедія Сучасної України: Т. 15: Кот – Куз. – К., 2014. – 709 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7305-7 (T. 15).

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

31. МАРИНИЧ Л.І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2Н-[1,2,4]триадино[2,3-С]хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Л.І. Маринич. – К., 2015. – 22 с.
32. СІДЬ Є.В. Вплив медикаментозної корекції на рецидиви персистуючої фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Сідь. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.