Архів надходжень до картотеки за 30.01.2015 р.

1.    Бурчинский С.Г. Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврол. журнал. – 2014. – № 7 (69). – С. 69 – 76.
2.    Віленський Ю. Професор Микита Борисович Маньковський: продовження життя в дзеркалі його наукової школи / Ю. Віленський // Мистецтво лікування. – 2014. – № 9 – 10 (115-116). – С. 57 – 58.
3.    Застосування стовбурових клітин фетального походження в комплексному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю та оцінка їх впливу на стан морфо функціональних показників міокарду лівого шлуночка / М.О. Клунник, Н.С. Сич, І.Г. Матіящук та ін. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2014. – Т. 2. – № 1. – С. 14 – 24.
4.    Лечение инсульта в стационаре: ключевые факторы, определяющие исходы болезни / Ю.В. Фломин, М.В. Гуляева, Н.Н. Самосюк и др. // Міжнар. неврол. журнал. – 2014. – № 7 (69). – С. 46 – 57.
5.    Мануальна терапія в лікуванні та реабілітації хворих із руховими порушеннями / В.П. Губенко, С.М. Федоров, А.В. Ткаліна, Т.М. Зачатко // Міжнар. неврол. журнал. – 2014. – № 7 (69). – С. 94 – 100.
6.    Мошковська Ю.О. Вибір препарату для пацієнта чи вибір для препарату: досвід застосування сучасних блокаторів В-адренорецепторів / Ю.О. Мошковська, Т.Г. Лемзякова, В.С. Пехенько // Ліки України. – 2014. – № 9 (185). – С. 42 – 44.
7.    Поясник І.М. Клінічна характеристика когнітивних порушень у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень / І.М. Поясник //Міжнар. неврол. журнал. – 2014. – № 7 (69). – С. 31 – 36.
8.    Растительные препараты в лечении соматоформных расстройств и вегетативной дисфункции / В.Ю. Приходько, Е.А. Кононенко, Д.Ю. Морева и др. // Ліки України. – 2014. – № 9 (185). – С. 15 – 21.
9.    Скачкова Н.О. Комплексний аналіз впливу транскраніальної магнітної стимуляції на функціональний стан головного мозку та серцево-судинну систему у хворих на ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові  хвороби / Н.О. Скачкова. – К., 2014. – 19 с.
10.    Сухомлинов К. Медики, изменившие мир / К. Сухомлинов. – М.: Экспо, 2014. – 384 с. – ISBN 978-5-699-68453-3 (Оф.1); ISBN 978-5-699-61956-6 (Оф.2).
11.    Трансплантація нейральних прогеніторних клітин стимулює ендогенний нейрогенез у мишей після ішемічного ушкодження головного мозку / О.М. Цупиков, В.М. Кирик, Г.М. Бутенко та ін. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2014. – Т. 2. – № 1. – С. 80 – 89.