Нові надходження до бібліотеки (12.01.2015 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2014. – № 6.
2.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2014. – № 5.
3.    Галицький лікарський вісник. – 2014. – № 3.
4.    Журнал НАМН України. – 2014. – № 3.
5.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2014. – № 4.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 11.
7.    Кардиология. – 2014. – № 11.
8.    Клиническая геронтология. – 2014. – № 7 – 8.
9.    Лабораторна діагностика. – 2014. – № 2.
10.    Лабораторна діагностика. – 2014. – № 3.
11.    The Lancet Neurology. – 2014. – № 6 – 7.
12.    Мануальная терапия. – 2014. – № 1.
13.    Мануальная терапия. – 2014. – № 2.
14.    Мануальная терапия. – 2014. – № 3.
15.    Медицина транспорту України. – 2014. – № 4.
16.    Наука і практика. – 2014. – № 2 – 3.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 12 (24) (грудень).
18.    РЕЦЕПТ. – 2012. – № 1.
19.    РЕЦЕПТ. – 2012. – № 2.
20.    РЕЦЕПТ. – 2012. – № 3.
21.    РЕЦЕПТ. – 2012. – № 4.
22.    РЕЦЕПТ. – 2012. – № 5.
23.    РЕЦЕПТ. – 2012. – № 6.
24.    Ринологія. – 2014. – № 1.
25.    Серце і судини. – 2014. – № 4.
26.    Судинні захворювання головного мозку. – 2014. – № 1.
27.    Судинні захворювання головного мозку. – 2014. – № 2 – 3.
28.    ІНСУЛЬТ. Антологія питання: Дод. до журн. «Судинні захворювання головного мозку». – 2014. – Вип. 4.
29.    Сучасна гастроентерологія. – 2014. – № 6.
30.    Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2014. – № 1/2.
31.    Терапевтический архив. – 2014. – № 11.
32.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2014. – № 4.
33.    Український медичний часопис. – 2014. – № 6.
34.    Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2014. – № 4 (липень-серпень).
35.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2014. – Band 47, Heft 8.

ГАЗЕТИ

36.    АПТЕКА. – 2014. – № 48 (969) (8 декабря).
37.    АПТЕКА. – 2014. – № 49 (970) (15 декабря).
38.    АПТЕКА. – 2014. – № 50 (971) (22 декабря).
39.    Ваше здоров’я. – 2014. – № 46 – 47.
40.    Ваше здоров’я. – 2014. – № 48 – 49.
41.    Ваше здоров’я. – 2014. – № 50 – 51.
42.    Ваше здоров’я. – 2014. – № 52 – 53.
43.    Здоров’я України. – 2014. – № 5 (36). Тематичний випуск: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
44.    Здоров’я України. – 2014. – № 4 (28). Тематичний випуск: Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
45.    Новости медицины и фармации. – 2014. – № 16 (510).
46.    Новости медицины и фармации. – 2014. – № 18 (514).
47.    Новости медицины и фармации. – 2014. – № 19 (517).

КНИГИ

48.    № 23163 – Медико-демографічний атлас України. Вип. 16. Україна в європейському контексті: вплив соціально-економічних чинників на смертність від пов’язаної з віком патології / Уклад. В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова, М.Г. Ахаладзе; наук. консультант – В.В. Безруков. – К.: «Фенікс», 2014. – 44 с. – ISBN 978-966-2523-20-1.
49.    № 23175 – Бердимухомедов Г.М. Лікарські рослини Туркменістану: Т. V / Г.М. Бердимухомедов. – 2014. – 299 с. – ISBN 978-617-7156-32-0.
50.    № 23170 – Біохімічні механізми пошкодження ендогенного ґенезу мікроциркуляторного русла у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця: монографія / Б.Ф. Яковлев, К.М. Ігрунова. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. – 96 с. – ISBN 978-617-7230-16-7.
51.    № 23169 – Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування: монографія / І.С. Зозуля, К.М. Ігрунова, Н.Г. Горовенко, Б.Ф. Яковлев. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. – 184 с. – ISBN 978-617-7230-15-0.
52.    № 23166 – Донбас вчора та завтра (медико-демографічний та соціальний вимір) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, М.Г. Ахаладзе, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова. – К.: «Фенікс», 2014. – 118 с. – ISBN 978-966-2523-21-8.
53.    № 23174 – Рудой А.И. Медицина / А.И. Рудой. – К.: МИЦ «Мединформ», 2014. – 320 с. – ISBN 978-966-409-142-5.
54.    № 23168 – Ігрунова К.М. Механізми розвитку пошкоджень серця при стресі та їх корекція: монографія / К.М. Ігрунова. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. – 239 с. – ISBN 978-617-7230-17-4.
55.    № 23172 – Берсенев В.А. Тяжелое наследие войны: спондилез, спондилоартроз, остеохондроз / В.А. Берсенев. – К.: Саммит-Книга, 2013. – 192 с. – ISBN 978-617-661-045-8.
56.    № 23171 – Поліщук М.Є. Ще тільки 70!: роздуми / М.Є. Поліщук. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 304 с. – ISBN 978-966-382-524-3.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

57.    № 23176 – Розробка і впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабету 2 типу на етапі первинної медичної допомоги: метод. реком. (133.14/204.14) / Уклад. В.І. Ткаченко. – К., 2014. – 94 с.
58.    Особливості інфузійної терапії при гострому ушкодженні головного мозку: метод. реком. / Уклад. Ю.І. Головченко, В.З. Нетяженко, М.А. Тріщинська, М.В. Бондар. – К., 2014. – 66 с.
59.    Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується / Уклад. В.А. Голик, Д.В. Гуляєв, М.В. Гуляєва та ін. [Н.І. Піонтківська, М.І. Піонтківський, Ю.В. Фломін]; під ред. М.Є. Поліщука. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2014. – 64 с.
60.    Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив): екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) медична допомога та медична реабілітація: Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2014. – 96 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

61.    № 4123а – АКЕРМІ ЖААФАР. Вікові аспекти мікроциркуляторного, гемодинамічного статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Акермі Жаафар. – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с.
62.    № 4128а – АНТОНЮК-ЩЕГЛОВА І.А. Мелатонінутворювальна функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.А. Антонюк-Щеглова. – К., 2014. – 36 с.
63.    ДАНИЛОВИЧ Ю.В. Біохімічні закономірності дії активних метаболітів азоту та кисню на транспорт іонів Са в гладенькому м’язі матки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Ю.В. Данилович. – К., 2014. – 43 с.
64.    № 4129а – ДИБА І.А. Особливості реакції кардіореспіраторної системи на дихання з позитивним тиском наприкінці видиху та корекція її порушень у людей похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.А. Диба. – К., 2014. – 24 с.
65.    ЛАРІНА Н.В. Функціональний стан мозку у хворих на ішемічний інсульт з різними варіантами генетичного поліморфізму: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Н.В. Ларіна. – К., 2014. – 24 с.
66.    № 4124а – МИХАЙЛОВ С.С. Гибридная реваскуляризация миокарда у пациентов пожилого и старческого возраста с ишемическою болезнью сердца: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия; 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия / С.С. Михайлов. – СПб, 2014. – 20 с.
67.    ПАВЛОВ С.В. Фармакологічна корекція мітохондріальної дисфункції в умовах церебральної ішемії (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / С.В. Павлов. – К., 2015. – 44 с.
68.    САМОЙЛЕНКО А.А. НІF-1-залежні сигнальні механізми в нормальних і пухлинних клітинах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.04 – біохімія / А.А. Самойленко. – К., 2014. – 41 с.
69.    ШАНДРА О.О. Роль порушень імунної та нервової систем в патогенезі алергійного дерматиту та їх фармакологічна корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / О.О. Шандра. – Одеса, 2014. – 19 с.
70.    № 4125а – ШАХОВ Д.В. Клинико-психопатологические детерминанты синдрома алкогольной зависимости у лиц пожилого возраста: Автореф дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Д.В. Шахов. – СПб, 2014. – 24 с.