Шановні користувачі бібліотеки!

Читальна зала бібліотеки у 2015 році презентує Вам новий спектр послуг з покращання інформаційного обслуговування.
Так двічі на місяць у читальній залі Ви можете ознайомлюватись з новими надходженнями як періодичних фахових видань (за останні два роки), так і книжкових фондів: авторефератів дисертацій, дисертацій (в т.ч. і співробітників Інституту геронтології), методичних рекомендацій, інформаційних листів, посібників, підручників, атласів, монографій, а також газет, які передплачує бібліотека або отримує в подарунок від інших організацій та бібліотек. Ця інформація також дублюється і на сайті Інституту геронтології у розділі «База публікацій з геронтології: Надходження 2015 року» у підрубриках «Нові надходження до бібліотеки» (сам перегляд нової літератури) і «Анонс нових надходжень до картотеки», що являє собою електронний каталог джерел, які вливаються до картотеки Інституту.

Крім того, в читальній залі налагоджено доступ до мережі Інтернет з можливістю користування точкою WiFi.
У 2015 році в читальній залі бібліотеки планується відкриття нових книжкових виставок, присвячених ювілярам Інституту геронтології та суміжних за тематикою діяльності спеціальних книжкових виставок (див. розділ «Виставки»). У 2014 році було організовано 6 книжкових виставок, в т.ч. і 2, присвячені ювілярам Інституту, але, на жаль, не всі вони представлені на сайті («Наукова вершина Володимира Вернадського (до 150-річчя від дня народження)»; «Б.М. Маньковський (до 130-річчя від дня народження)»; «Актуальні проблеми геронтології та геріатрії (присвячена пам’яті В.В. Фролькіса)»; «До 100-річчя від дня народження М. Амосова»; «До 1000-ліття створення енциклопедії «Канон лікарської науки»; «Постійна виставка «Прискорене старіння»; «Войтенко В.П. – до 80-річчя з дня народження»; «Коркушко О.В. – до 85-річчя з дня народження»).

Разом з відділом інформаційного аналізу, складовою частиною якого є бібліотека, продовжується робота по наповненню електронного каталогу Gerontology_inst_catalog, що являє собою бібліографічну базу даних первинних і вторинних наукових документів. Станом на 30.12.2014 року кількість внесених у каталог джерел становить 24625. Продовження каталогу розміщено на сайті Інституту геронтології у розділі «БАЗА ПУБЛІКАЦІЙ З ГЕРОНТОЛОГІЇ» і становить 4948 джерел або 16,7% від загальної кількості (загальна кількість електронних бібліографічних описів – 29573). У 2014 році складено бібліографічних описів у кількості 1287 джерела. Кількість розміщених джерел на сайті за 2014 рік становить 1287 одиниць або 4,4%. Моніторінг по відбору джерел до бази даних здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних INTERNET-ресурсів.

Крім того, ефективний інформаційний досвід було отримано на семінарах («Наукометричні бази даних»; «eMPendium – електронний компендіум «Внутрішні хвороби» у відкритому доступі» – 18 червня 2014 р.; «Електронні ресурси відкритого доступу з медицини та суміжних наук» – 22 жовтня 2014 р.; «Електронні інформаційні продукти компаній Thomson-Reuters та Elsevier B.V. у медицині та фармакології» – 21 листопада 2014 р.), що проводились Національною науковою медичною бібліотекою МОЗ України. Матеріали цих семінарів були доступні на сайті ННМБ МОЗ України.

Ви також можете користуватись абонементом бібліотеки, оформивши перед цим постійний читацький формуляр. Фонд абонементу бібліотеки становить 59530 одиниць зберігання. Так у 2014 році надійшло 636 одиниць зберігання (з яких 81 примірник – книги), а також 50 назв українських періодичних видань: 8 назв – з країн СНД, 6 – з далекого зарубіжжя.

В зв’язку з тим, що з кожним роком кількість одержаної періодики скорочується, фонд поповнюється відбитками профільних статей, що друкуються в виданнях, одержаних Національною науковою медичною бібліотекою та в виданнях, розміщених в Інтернеті. Масив відбитків в 2014 році поповнився 100 примірниками. Всі відбитки відображаються в предметній картотеці та картотеці робіт співробітників Інституту.

До нових зустрічей!
З повагою співробітники бібліотеки

Архів надходжень до картотеки за 30.12.2015 р.

1.    Eating regimen in elderly people with metabolic syndrome / L. Sineok, M. Romanenko, Y. Gavalko, N. Melnychuk // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 212.
2.    Influence of bacterial cultures Nu-Trish La-5 and Nu-Trish BB-12 on lipid and glucose metabolism in elderly people with metabolic syndrome / L. Sineok, O. Chaharovsky, Y. Gavalko, M. Romanenko // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 277.
3.    Khavinson V. New approach to treatment of elderly patients with coronary artery disease (CAD) / V. Khavinson, O. Korkushko, V. Shatilo // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 254.
4.    Kuznetsov V.V. National-ethnic and general biological mechanisms of longevity phenomenon / V.V. Kuznetsov. S.M. Kuznetsova, Ch. Yu. DF Kasumov // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 355 – 356.
5.    Poliakov O. The residual capacity of elderly employees / O. Poliakov, O. Tomarevska // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 282 – 283.
6.    Povoroznyuk V. Hyperuricemia, bone mineral density and TBS in Ukrainian older men / V. Povoroznyuk, G. Dubetska // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 191.
7.    Povoroznyuk V. Sarcopenia in Ukrainian older women / V. Povoroznyuk, N. Dzerovych // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 182.
8.    Povoroznyuk V. Vitamin D deficiency in Ukraine: age peculiarities / V. Povoroznyuk, N. Balatska // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 204.
9.    Prokopenko N. Background state autonomic regulation of cardiorhythm and strength of emotional experience / N. Prokopenko // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 182.
10.    Reduced pineal melatonin production and insulin resistance in elderly subjects / V. Shatilo, I. Antonjuk-Shcheglova, O. Korkushko, V. Khavinson, E. Bondarenko // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 254.
11.    The effects of Intermittent Hypoxia Training on exercise performance, hemodynamics and ventilation in elderly subjects: gender-related differences / O. Korkushko, V. Shatilo, T. Serebrovska, A. Serebrovsky // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 254 – 255.
12.    Баусов Е.А. Коррекция послеоперационной когнитивной дисфункции у геронтологических больных после хирургического вмешательства / Е.А. Баусов // Междунар. мед. журнал. – 2015. – Т. 21. – № 4 (84). – С. 84 – 87.
13.    Боль в нижней части спины: алгоритмы диагностики и эффективного лечения // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 3 (19). – С. 43 – 45.
14.    Василевицька Н.П. Вирішальна роль медичних оглядів у гарантуванні безпеки руху поїздів та професійного довголіття залізничників / Н.П. Василевицька // Медицина транспорту України. – 2015. – № 3 – 4. – С. 60 – 64.
15.    Волкова Ю.В. Патогенетическая роль инфузионного компонента при травматической болезни у пожилых пациентов / Ю.В. Волкова // Междунар. мед. журнал. – 2015. – Т. 21. – № 4 (84). – С. 78 – 83.
16.    Долженко М.А. Выбор обезболивающих препаратов для геронтологических больных с политравмою / М.А. Долженко // Междунар. мед. журнал. – 2015. – Т. 21. – № 4 (84). – С. 88 – 91.
17.    Ермолаева М.В. Взаимосвязь реологических и сурфактантных свойств сыворотки крови у больных псориазом с артритом / М.В. Ермолаева, А.К. Павлюченко, О.В. Синяченко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 3 (19). – С. 77 – 81.
18.    Єгорова Ю.В. Взаємозв’язок коронарного атеросклерозу, клініко-гемодинамічних показників, функціонального стану ендотелію та змін ліпідного спектра крові / Ю.В. Єгорова // Медицина транспорту України. – 2015. – № 3 – 4. – С. 24 – 28.
19.    Особливості патогенезу вертебральних переломів у пацієнтів літнього віку / О.І. Нішкумай, С.Ю. Калініна, Л.Г. Карпович та ін. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 3 (19). – С. 64 – 67.
20.    Передерий В.Г. Укорочение теломер как генетический фактор риска цирроза печени / В.Г. Передерий, А.К. Сизенко, Т.А. Потехина // Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 6 (96). – С. 96 – 100.
21.    Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, У.І. Приймич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 3 (19). – С. 10 – 19.

Інші публікації:

 1. Нові надходження до бібліотеки (24.12.2015 р.)
 2. Архів надходжень до картотеки за 23.12.2015 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 16.12.2015 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 11.12.2015 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 09.12.2015 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2015 р.
 7. Нові надходження до бібліотеки (01.12.2015 р.)
 8. Архів надходжень до картотеки за 27.11.2015 р. (друга частина)
 9. Архів надходжень до картотеки за 27.11.2015 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 18.11.2015 р. (друга частина)
 11. Архів надходжень до картотеки за 18.11.2015 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 10.11.2015 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 06.11.2015 р.
 14. Нові надходження до бібліотеки (02.11.2015 р.)
 15. Архів надходжень до картотеки за 26.10.2015 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 19.10.2015 р. (друга частина)
 17. Архів надходжень до картотеки за 19.10.2015 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 12.10.2015 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 06.10.2015 р.
 20. Нові надходження до бібліотеки (05.10.2015 р.)
 21. Архів надходжень до картотеки за 01.10.2015 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 29.09.2015 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2015 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 19.09.2015 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 15.09.2015 р.
 26. Нові надходження до бібліотеки (14.09.2015 р.)
 27. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2015 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2015 р.
 29. Нові надходження до бібліотеки (10.08.2015 р.)
 30. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2015 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2015 р.
 32. Нові надходження до бібліотеки (06.07.2015 р.)
 33. Архів надходжень до картотеки за 25.06.2015 р.
 34. Архів надходжень до картотеки за 23.06.2015 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 17.06.2015 р.
 36. Нові надходження до бібліотеки (15.06.2015 р.)
 37. Архів надходжень до картотеки за 09.06.2015 р. (друга частина)
 38. Архів надходжень до картотеки за 09.06.2015 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 28.05.2015 р.
 40. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2015 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 22.05.2015 р.
 42. Нові надходження до бібліотеки (18.05.2015 р.)
 43. Архів надходжень до картотеки за 14.05.2015 р.
 44. Нові надходження до бібліотеки (27.04.2015 р.)
 45. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2015 р. та 17.04.2015 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 10.04.2015 р.
 47. Нові надходження до бібліотеки (06.04.2015 р.)
 48. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2015 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 24.03.2015 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 20.03.2015 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 17.03.2015 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2015 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 04.03.2015 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2015 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 18.02.2015 р.
 56. Нові надходження до бібліотеки (16.02.2015 р.)
 57. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2015 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 30.01.2015 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 23.01.2015 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 16.01.2015 р.
 61. Нові надходження до бібліотеки (12.01.2015 р.)
 62. Архів надходжень до картотеки за 12.01.2015 р.