Архів надходжень до картотеки за 25.12.2014 р.

1.    Безруков В.В. В.П. Войтенко. Онкологія – XXI. Книга про смуток і надію. – К.: Вид-во «Фенікс», 2014. – 152 с.: реценз. на книгу // Журн. НАМН України. – 2014. – Т. 20. – № 3. – С. 369 – 370.
2.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. V / Г. Бердимухамедов. – К.: Вид. дім «АДЕФ-Україна». – 299 с. – ISBN 978-617-7156-32-0.
3.    Гайко Г.В. Сучасні уявлення про стовбурові клітини та перспективи їх застосування в ортопедо-травматологічній клініці / Г.В. Гайко // Журн. НАМН України. – 2014. – Т. 20. – № 3. – С. 306 – 311.
4.    Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується. – К.: Вид. Д.В. Гуляєв, 2014. – 64 с.
5.    Ларіна Н.В. Функціональний стан мозку у хворих на ішемічний інсульт з різними варіантами генетичного поліморфізму: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Н.В. Ларіна. – К., 2014. – 24 с.
6.    Моисеев Д.В. Новый метод определения сроков годности лекарственного растительного сырья (листьев Rhaponticum Carthamodes) на основе стресс-теста «ускоренное старение» / Д.В. Моисеев // Рецепт. – 2012. – № 2 (82). – С. 47 – 54.
7.    Олена Михайлівна Лук’янова: некролог // Журн. НАМН України. – 2014. – Т. 20. – № 3. – С. 308.
8.    Особливості інфузійної терапії при гострому ушкодженні головного мозку: метод. реком. – К., 2014. – 66 с.
9.    Павлов С.В. Фармакологічна корекція мітохондріальної дисфункції в умовах церебральної ішемії (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / С.В. Павлов. – К., 2015. – 44 с.
10.    Поліщук М. Ще тільки 70! (роздуми) / М. Поліщук. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 304 с. – ISBN 978-966-382-524-3.
11.    Розробка та впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги: метод. реком. – К., 2014. – 94 с.
12.    Сосонкина В.Ф. Машковский М.Д. – один из основоположников советской фармакологии / В.Ф. Сосонкина // Рецепт. – 2012. – № 4 (84). – С. 150 – 151.