Архів надходжень до картотеки за 17.12.2014 р.

1.    Авров М.В. Коррекция неврологических и когнитивных проявлений хронической ишемии головного мозга под влиянием нейрометаболической и мануальной терапии / М.В. Авров, Н.В. Исаева //Мануальная терапия. – 2014. – № 3 (55). – С. 74 – 85.
2.    Авров М.В. Нейрометаболическая и мануальная терапии в коррекции когнитивных нарушений, связанных с хронической ишемией головного мозга / М.В. Авров, Н.В. Исаева // Мануальная терапия. – 2014. – № 2 (54). – С. 71 – 79.
3.    Акермі Жаафар. Вікові аспекти мікроциркуляторного, гемодинамічного статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н: 14.01.36 – гастроентерологія / Жаафар Акермі. – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с.
4.    Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування / І.С. Зозуля, К.М. Ігрунова, Н.Г. Горовенко, Б.Ф. Яковлев. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 184 с. – ISBN 978-617-7230-15-0.
5.    Донбас вчора та завтра (медико-демографічний та соціальний вимір) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, М.Г. Ахаладзе, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова. – К.: «Фенікс», 2014. – 118 с. – ISBN 978-966-2523-21-8.
6.    Ігрунова К.М. Механізми розвитку пошкоджень серця при стресі та їх корекція / К.М. Ігрунова. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 239 с. – ISBN 978-617-7230-17-4.
7.    Інсульт. Додаток до журн. «Судинні захворювання  головного мозку». – 2014. – Вип. 4.
8.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты фармакогенетики антигипертензивных препаратов / С.М. Кузнецова, Л.А. Лившиц // Наука і практика. – 2014. – № 2 – 3. – С. 121 – 128.
9.    Матвієнко Ю.О. Судинний паркінсонізм (тематичний огляд) / Ю.О. Матвієнко // Судинні захворювання головного мозку. – 2014. – № 1. – С. 14 – 21.
10.    Медико-демографічний атлас України. Вип.16: Україна в європейському контекст: вплив соціально-економічних чинників на смертність від пов’язаної з віком патології / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова, М.Г. Ахаладзе. – К.: «Фенікс», 2014. – 44 с. – ISBN 978-966-2523-20-1.
11.    Михайлов С.С. Гибридная реваскуляризация миокарда у пациентов пожилого и старческого возраста с ишемической болезнью сердца: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.10 – геронтология и гериатрия, 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия / С.С. Михайлов. – СПб, 2014. – 20 с.
12.    Оптимизация ведения пациентов с остеопорозом в пожилом возрасте: роль аналогов D-гормона // Здоров’я України. – 2014. – № 5 (36). – С. 65.
13.    Шахов Д.В. Клинико-психопатологические детерминанты синдрома алкогольной зависимости у лиц пожилого возраста: Автореф. дис. на соискание уч. степени к.мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрии / Д.В. Шахов. – СПб, 2014. – 23 с.
14.    Яковлев Б.Ф. Біохімічні механізми пошкодження ендогенного ґенезу мікроциркуляторного русла у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця / Б.Ф. Яковлев, К.М. Ігрунова. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 96 с. – ISBN 978-617-7230-16-7.