Нові надходження до бібліотеки (09.12.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2014. – № 3.
2.    Артериальная гипертензия. – 2014. – № 5.
3.    Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014. – № 2.
4.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2014. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 10.
7.    Кардиология. – 2014. – № 10.
8.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. – № 2.
9.    Клиническая медицина. – 2014. – № 9.
10.    Клиническая медицина. – 2014. – № 10.
11.    Лікарська справа / Врачебное дело. – 2013. – № 7.
12.    Лікарська справа / Врачебное дело. – 2014. – № 11. Матеріали наук.-практ. конф. «Дні гастроентерології в Києві» (Київ, 20-21 листопада 2014 р.).
13.    Міжнародний медичний журнал. –  2014. – № 4.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – № 6.
15.    Науковий журнал МОЗ України. – 2014. – № 1.
16.    Науковий журнал МОЗ України. – 2014. – № 2.
17.    НЕЙРОNews. – 2014. – № 9 – 10.
18.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 11 (23) (листопад).
19.    Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. – № 4.
20.    Практична ангіологія. – 2014. – № 3.
21.    Сучасна гастроентерологія. – 2014. – № 5.
22.    Терапевтический архив. – 2014. – № 10.
23.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2014. – № 3.
24.    Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 5.
25.    Український медичний часопис. – 2014. – № 5.
26.    Український ревматологічний журнал. – 2014. – № 3.
27.    Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 1.
28.    Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 2.
29.    Фізіологічний журнал. – 2014. – № 5.
30.    Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2014. – № 3 (травень-червень).
31.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2014. – № 7 – 8 (180 – 181) (июль-октябрь).
32.    BOLD. – 2014. – November.
33.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 31.
34.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 34.
35.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 7.
36.    Population and development review. – 2014. – Vol. 40, № 3.
37.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2014. – Band 47, Heft 7.

ГАЗЕТИ

38.    АПТЕКА. – 2014. – № 43 (964) (3 ноября).
39.    АПТЕКА. – 2014. – № 45 (966) (17 ноября).
40.    АПТЕКА. – 2014. – № 46 (967) (24 ноября).
41.    АПТЕКА. – 2014. – № 47 (968) (1 декабря).
42.    Здоров’я України. – 2014. – № 3 (30) (жовтень). Тематичний випуск: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
43.    Новости медицины и фармации. – 2014. – № 17 (513).
44.    Ваше здоров’я. – 2014. – № 44 – 45 (31 жовтня).

КНИГИ

45.    Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання кістково-гнійної хірургії» (Київ, 2-3 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – 117 с.
46.    Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання протезування суглобів» (Київ, 25-26 квітня 2013 р.). – К., 2013. – 104 с.
47.    Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України (2008-2012 рр.). Т. 7. – К., 2014. – 125 с.
48.    № 23063 – Остеопороз в практике врача-интерниста / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, Т.В. Орлик и др. [О.И. Нишкумай, Н.И. Дзерович, Н.И. Балацкая]. – К., 2014. – 198 с. – ISBN 978-966-8674-25-9.
49.    № 23067 – Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування / За ред. В.В. Поворознюка, П. Плудовські. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2014. – 262 с. – ISBN 978-617-632-037-1.
50.    № 23071 – Nikolenko A.G. Translating medicine: Навч. посібн. / A.G. Nikolenko. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 616 с. – ISBN 966-598-339-3.
51.    № 23073 – Цвык М.В. Растения на страже мужского здоровья (фитотерапия в андрологии) / М.В. Цвык, В.Д. Осетров. – К.: Фитосоциоцентр, 2013. – 188 с. – ISBN 978-966-306-172-0.
52.    № 23074 – Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті): У 4-х томах. Т. 4 / В.В. Поворознюк. – К., 2014. – 672 с. – ISBN 978-966-8674-26-6.
53.    № 23162 – Шумаков В.О. Електрокардіографія. Основи діагностики: монографія / В.О. Шумаков, В.К. Тащук. – К.: Четверта хвиля, 2014. – 248 с. – ISBN 978-966-529-298-2.
54.    Григоров Ю.Г. Харчування в піст / Ю.Г. Григоров, Т.М. Семесько, Л.Л. Синєок. – К.: Медкнига, 2014. – 56 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

55.    Методичні рекомендації з діагностики та лікування захворювань периферичних артерій / Уклад. О.І. Мітченко, М.І. Лутай. – К., 2011. – 39 с.
56.    Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика. Міждисциплінарні клінічні рекомендації. – К., 2013. – 63 с.
57.    Гострий коронарний синдром: сучасні принципи лікування у спеціалізованому стаціонарі / Уклад. Г.В. Книшов, А.В. Руденко, С.В. Сало та ін. [О.А. Береговий, С.О. Сіромаха, К.В. Руденко]. – К., 2014. – 20 с.
58.    Рекомендації з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій / Уклад. Є.П. Свіщенко, А.Е. Багрій, Л.М. Єна та ін. [В.В. Коваленко, С.М. Коваль, І.М. Мелліна, Ю.М. Сіренко]. – К., 2014. – 61 с.
59.    Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої м’язової дистрофії: метод. реком. / Уклад. А.П. Крись-Пугач, Ю.М. Гук, Т.А. Кінча-Поліщук, А.М. Зима. – К., 2009. – 21 с.
60.    Профілактика пролежин та їх хірургічне лікування у хворих з ускладненою травмою хребта: метод. реком. / Уклад. А.Т. Сташкевич, А.М. Вітковський, М.М. Вовк. – К., 2010. – 22 с.
61.    Цукровий діабет, предіабет і серцево-судинні захворювання: метод. реком. / Уклад. О.І. Мітченко, В.В. Корпачов, А.Е. Багрій та ін. [М.М. Долженко, О.М. Ковальова, Т.В. Колесник, М.І. Лутай, Б.М. Маньковський, В.І. Паньків, Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко, Л.К. Соколова, Т.В. Талаєва, Т.В. Туровська]. – К., 2014. – 38 с.
62.    Рекомендації з діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії / Уклад. В.М. Коваленко, О.Г. Несукай. – К., 2014. – 48 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

63.    ГРИЦЕВИЧ Н.Р. Вивчення механізмів впливу L-триптофану та мелатоніну на слизову оболонку стравоходу за умов експериментальної гіперглікемії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Н.Р. Грицевич. – Львів, 2014. – 20 с.
64.    СОКОЛОВА Л.К. Фактори ризику і клініко-діагностичні аспекти серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.К. Соколова. – К., 2014. – 42 с.