Архів надходжень до картотеки за 21.11.2014 р.

1.    Актуальні питання кістково-гнійної хірургії: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (95 років Інституту травматології та ортопедії НАМН України) (Київ, 2 – 3 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – 118 с.
2.    Актуальні питання протезування суглобів: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 25 – 26 квітня 2013 р.). – К., 2013. – 104 с.
3.    Бачинська Н.Ю. Роль чинників ризику, які модифікуються, у розвитку помірних когнітивних порушень у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 1. – С. 53 – 59.
4.    Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» (2008 – 2012 рр.). Т.7. – К., 2014. – 125 с.
5.    Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика: Міждисциплінарні клінічні рекомендації. – К., 2013. – 63 с.
6.    Гострий коронарний синдром: сучасні принципи лікування у спеціалізованому стаціонарі. Інформ. бюлетень. – К., 2014. – 20 с.
7.    Григоров Ю.Г. Харчування в піст / Ю.Г. Григоров, Т.М. Семесько, Л.Л. Синєок. – К.: Медкнига, 2015. – 56 с.
8.    Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої м’язової дистрофії: Метод. реком. – К., 2009. – 21 с.
9.    Матюха Л. Возможности применения препарата «кокарбоксилаза-форте» в клинической практике / Л. Матюха, Ю. Гавалко, А. Гавалко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014. – № 2. – С. 8 – 12.
10.    Методичні рекомендації з діагностики та лікування захворювань периферичних артерій. – К., 2011. – 39 с.
11.    Профілактика пролежин та їх хірургічне лікування у хворих з ускладненою травмою хребта: Метод. реком. – К., 2010. – 22 с.
12.    Рекомендації з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій. – К., 2014. – 64 с.
13.    Рекомендації з діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. – К., 2014. – 48 с.
14.    Тарадін Г.Г. Біологічні препарати в лікуванні при псоріатичному артриті / Г.Г. Тарадін, М.Т. Ватутін, Г.С. Смирнова // Укр. ревматолог. журн. – 2014. – № 3 (57). – С. 4 – 12.
15.    Терсіна О.Д. Оцінка структурних змін магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки як печінковій маніфестації метаболічного синдрому й надлишковій масі тіла в осіб середнього та похилого віку / О.Д. Терсіна, В.І. Бульда // Сучасна гастроентерологія. – 2014. – № 5 (79). – С. 61 – 65.
16.    Урбанович А.М. Рівень sP-селектину крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію / А.М. Урбанович // Укр. кардіолог. журнал. – 2014. – № 5. – С. 50 – 53.
17.    Цукровий діабет, предіабет і серцево-судинні захворювання: Метод. реком. – К., 2014. – 38 с.
18.    Чернявский В.В. Рациональное ведение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и перспективы излечения / В.В. Чернявский // Сучасна гастроентерологія. – 2014. – № 5 (79). – С. 101 – 106.
19.    Шеховцова Ю.А. Особенности клинических проявлений хронического панкреатита у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ожирением / Ю.А. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія. – 2014. – № 5 (79). – С. 81 – 88.
20.    Шумаков В.О. Електрокардіографія. Основи діагностики / В.О. Шумаков, В.К. Тащук. – К.: Четверта хвиля, 2014. – 248 с. – ISBN 978-966-529-298-2.