Архів надходжень до картотеки за 11.11.2014 р.

1.    Антиишемические средства при лечении больных стабильной стенокардией напряжения / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, Ю.П. Гриценко и др. // Практична ангіологія. – 2014. – № 3 (66). – С. 5 – 8.
2.    Григорьева Н.В. Новые возможности в лечении остеоартроза коленных и тазобедренных суставов / Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 62 – 65.
3.    Грицевич Н.Р. Вивчення механізмів впливу L-триптофану та мелатоніну на слизову оболонку стравоходу за умов експериментальної гіперглікемії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Н.Р. Грицевич. – Львів, 2014. – 20 с.
4.    Задорожная В.И. Болезнь, вызванная вирусом Эбола: проблемы и перспективы / В.И. Задорожная, А.И. Гриневич, Л.М. Соломаха // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 5 (103). – С. 45 – 48.
5.    Колесник М. Паллиативная и хосписная помощь в Украине: составляющие и пути развития / М. Колесник // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 5 (103). – С. 31 – 33.
6.    Отличается ли показатель качества трабекулярной костной ткани у практически здоровых мужчин и женщин европеидной расы? Создание нормативной базы данных показателя качества трабекулярной костной ткани (TBS) для мужчин / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, А.С. Мусиенко и др. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 20 – 23.
7.    Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті): У 4-х томах. Т. 4 / В.В. Поворознюк. – К., 2014. – 672 с. – ISBN 978-966-8674-26-6.
8.    Роль фортифікованих продуктів у корекції вітамін-D-дефіцитних станів (огляд літератури та результати перших досліджень) / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, Л.Л. Синєок та ін. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 24 – 32.
9.    Федорова О. Вертебральный болевой синдром в фокусе обсуждения актуальных проблем гериатрической ревмоортопедии / О. Федорова // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 5 (103). – С. 9 – 12.
10.    Цереброваскулярная патология на фоне метаболического синдрома: клинические наблюдения / М.М. Танашян, А.А. Раскуражев, О.В. Лагода и др. // Практична ангіологія. – 2014. – № 3 (66). – С. 40 – 43.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

11.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми геріатричної ревмоортопедії» (Київ, 22 – 24 жовтня 2014 р.) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 75 – 96.
12.    Адаменко А.В. Интерпретация результатов денситометрии у женщин старше 70 лет / А.В. Адаменко, Э.В. Руденко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 75 – 76.
13.    Герасименко А.С. Сучасний підхід до ендопротезування кульшового та колінного суглобів при їх одночасному ураженні у хворих на ревматоїдний артрит / А.С. Герасименко, В.В. Тимочук, Є.М. Автомєєнко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 76 – 78.
14.    Жулкевич І.В. Особливості структурної перебудови кісткової тканини в чоловіків із лімфомою Ходжкіна на фоні хіміотерапевтичного лікування / І.В. Жулкевич, Ю.В. Яворська // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 78 – 80.
15.    Біохімічний і морфологічний аналіз змін структури кісткової та хрящової тканин під дією вітамінів D3 та Е на фоні прийому глюкокортикоїдів / А.В. Калашніков, Є.Л. Кузів, Ю.О. Ставінський та ін. [Ю.М. Літун, К.В. Вдовіченко] // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 80.
16.    Лисенко Н.С. Роль рентгенівської комп’ютерної денситометрії у визначенні щільності кісток у дітей із вродженими та набутими вкороченнями кінцівок / Н.С. Лисенко, О.П. Шармазанова, С.А. Хмизов // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 80 – 81.
17.    Endocrine osteoporosis / M.R. Mascarenhas, A.P. Barbosa, C. Faria et al. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 81 – 82.
18.    Павлов С.Б. Роль остеопротегерину в механізмах розвитку вторинного остеопорозу при моделюванні хронічної хвороби нирок / С.Б. Павлов, А.В. Гончарова, М.В. Кумечко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 82 – 84.
19.    Пашенко А.В. Применение интрамедуллярного телескопического фиксатора у детей с несовершенным остеогенезом как метод выбора в коррекции деформаций длинных костей нижних конечностей / А.В. Пашенко, С.А. Хмызов // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 84 – 85.
20.    Поворознюк В.В. Порівняльна характеристика рівня вітаміну D у населення, що проживає в різних кліматогеографічних зонах Карпатського регіону / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 85 – 86.
21.    Сравнительная оценка структурно-функционального состояния костной ткани и уровня витамина D у женщин г. Гродно / В.В. Поворознюк, Л.В. Янковская, Н.И. Балацкая и др. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 86 – 88.
22.    Полулях Д.М. Місце кісткової тканини покрівлі кульшової западини під час ендопротезування кульшового суглоба у хворих при тяжких типах диспластичного коксартрозу / Д.М. Полулях // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 88 – 89.
23.    Bone structure assessed by TBS reflects trabecular microarchitecture of transiliac bone biopsies in idiopathic osteoporotic females with fragility fractures: [Структура кістки за ТВS відображає мікроархітектуру трабекулярної кісткової тканини, отриману шляхом біопсії клубової кістки в жінок з ідіопатичним остеопорозом та низькоенергетичними переломами] / H. Resch, Ch. Muschitz, R. Kocijan et al. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 90 – 91.
24.    Романенко В.І. Концепція змішаного болю в нижній частині спини / В.І. Романенко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 91.
25.    Трушина А.С. Приверженность к лечению – залог успеха длительной антиостеопоротической терапии / А.С. Трушина, Э.В. Руденко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 92 – 94.
26.    Фролова Т.В. Профілактика рахіту: сучасний стан та проблеми / Т.В. Фролова, Н.Ф. Стенкова, О.В. Охапкіна та ін. [І.І. Терещенкова, І.Р. Сіняєва] // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 94.