Архів надходжень до картотеки за 17.10.2014 р.

1.    III Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»: Мат. конгр. (Київ, 14 – 16 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – 96 с.
2.    Бурчинский С.Г. Фармакопрофилактика когнитивных расстройств: возможности препаратов гинкго / С.Г. Бурчинский // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 5 (67). – С. 117 – 122.
3.    Комісаренко Ю.І. Вітамін D: потенціал клінічних рішень / Ю.І. Комісаренко, М.І. Бобрик, І.В. Сідорова // Діабет. Ожиріння. Метаболіч. синдром. – 2014. – № 4 (III). – С. 83 – 90.
4.    Лазери в біології і медицині / О.Г. Ушенко, В.П. Пішак, О.В. Ангельський та ін. – Чернівці: Медакадемія, 2000. – 277 с. – ISBN 966-7618-50-1.
5.    Лазерна поляриметрична діагностика в біології і медицині / За ред. В.П. Пішака, О.Г. Ушенка. – Чернівці: Медакадемія, 2000. – 302 с. – ISBN 966-7618-53-6.
6.    Нагорна А.М. Життя і здоров’я / А.М. Нагорна. – Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2001. – 362 с. – ISBN 966-508-329-5.
7.    Писарук А.В. Смертність від серцево-судинних захворювань і спосіб життя в країнах Європи (медико-демографічне дослідження) / А.В. Писарук, Н.М. Кошель, В.П. Войтенко // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 43 – 51.
8.    Порушення вуглеводного обміну та їх роль у змінах гемоваскулярного гемостазу і функції ендотелію на рівні мікроциркуляторного судинного русла у практично здорових осіб похилого віку / О.В. Коркушко, В.А. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Бондаренко, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, Г.В. Дужак, І.А. Самоць, Н.С. Наумчук // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 5 – 15.
9.    Серебровська Т.В. Досвід використання інтервальної гіпоксії для попередження та лікування захворювань серцево-судинної системи. Огляд / Т.В. Серебровська, В.Б. Шатило // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 16 – 33.
10.    Скачкова Н.О. Півкульні особливості впливу комбінованої ритмічної транскраніальної і периферичної магнітної стимуляції на церебральну гемодинаміку у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт / Н.О. Скачкова // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 52 – 58.
11.    Сравнительная физиология животных. Том I. – М.: Изд-во «Мир», 1977. – 608 с.
12.    Сравнительная физиология животных. Том II. – М.: Изд-во «Мир», 1977. – 571 с.
13.    Сравнительная физиология животных. Том III. – М.: Изд-во «Мир», 1978. – 653 с.
14.    Стан здоров’я потерпілого населення України та ресурси охорони здоров’я через 15 років після Чорнобильської катастрофи. Статистично-аналітичний довідник у двох частинах. Частина 1. – К.: Вид-во НДВП «Техмедекол», 2001. – 188 с.
15.    Стан здоров’я потерпілого населення України та ресурси охорони здоров’я через 15 років після Чорнобильської катастрофи. Статистично-аналітичний довідник у двох частинах. Частина 2. – К.: Вид-во НДВП «Техмедекол», 2001. – 309 с.
16.    Хронический гастрит / Л.И. Аруин, П.Я. Григорьев, В.А. Исаков, Э.П. Яковенко. – Амстердам, 1993. – 362 с.
17.    Штрыголь С.Ю. Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах / С.Ю. Штрыголь. – Х.: Ависта-ВЛТ, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-96757-1-2.