Архів надходжень до картотеки за 09.10.2014 р.

1.    Бабляк С.Д. Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією: український внесок у європейську мозаїку / С.Д. Бабляк // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2013. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 18 – 23.
2.    Вплив мелатоніну на тестикулярну активність молодих, зрілих та старих щурів на фоні введення кісспептину та його антагоніста / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2012. – Вип. 5. – С. 43 – 53.
3.    Глєбова Т.М. Добовий профіль артеріального тиску у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ревматоїдним артритом / Т.М. Глєбова // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2014. – Вип. 1. – С. 290 – 296. Відбиток № 9145.
4.    Дорошенко О.В. Статини та лікарські взаємодії / О.В. Дорошенко // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2013. – Вип. 5. – С. 200 – 212. Відбиток № 9146.
5.    Дубинина В.Г. Тактика паллиативного лечения платинорезистентного рака яичников у пожилых больных / В.Г. Дубинина, О.В. Кузнецова, А.И. Рыбин // Одеськ. мед. журнал. – 2013. – № 6. – С. 41 – 45.
6.    Игнатенко Г.А. Особенности течения хронических форм гломерулонефрита у лиц старшей возрастной категории / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, Э.А. Мухина // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2013. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 34 – 36.
7.    Ігнатенко Г.А. Профілактика рецидивів фібриляції передсердь у хворих похилого та старечого віку з імплантованим штучним водієм серцевого ритму / Г.А. Ігнатенко, І.В. Мухін, Д.Ю. Узун // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2014. – Вип. 1. – С. 204 – 212.
8.    Кадикова О.І. Структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу / О.І. Кадикова // Одеськ. мед. журнал. – 2013. – № 6. – С. 45 – 49. Відбиток № 9150.
9.    Олесь О.В. Проблемы пенсионного и социального обеспечения в Украине: альтернативный подход к организации жизненного цикла трудовых ресурсов / О.В. Олесь // Пробл. інновац.-інвестиц. розвитку. – 2013. – № 5. – С. 64 – 71. Відбиток № 9148.
10.    Особенности боли в груди у женщин в периоде перименопаузы / В.И. Волков, М.Н. Вовченко, А.С. Исаева, Т.А. Струк // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2012. – Вип. 6. – С. 467 – 476.
11.    Поворознюк В.В. Особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, залежно від віку та статі / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Т.В. Орлик // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2013. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 385 – 399. Відбиток № 9149.
12.    Поворознюк В.В. Остеопороз хребта у жінок в постменопаузальному періоді з переломами Коліса в анамнезі / В.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2013. – Вип. 2. – С. 334 – 339. Відбиток № 9147.
13.    Радченко Е.А. Связь характера переломов костей таза с наличием у пострадавших остеопороза / Е.А. Радченко // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2013. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 352 – 359.
14.    Шейко С.О. Вплив комплексного лікування на виживаність хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом / С.О. Шейко // Одеськ. мед. журнал. – 2014. – № 1. – С. 49 – 53.