Архів надходжень до картотеки за 02.10.2014 р.

1.    Алипова О.Є. Динаміка параметрів нейрогуморального профілю при курсовому відновлювальному лікуванні хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії / О.Є. Алипова // Мед. гідрологія та реабілітація. – 2013. – № 4. – С. 80 – 86. Відбиток № 9141.
2.    Балацька Н.І. Особливості клінічного перебігу системного остеопорозу у пацієнтів з дефіцитом вітаміну D та його корекція / Н.І. Балацька // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2013. – № 2. – С. 102 – 105. Відбиток № 9144.
3.    Барна О.Н. Антивозрастная медицина – шанс на активную старость / О.Н. Барна, О.И. Гетьман, Я.В. Корост // Львів. клініч. вісник. – 2013. – № 4. – С. 31 – 35.
4.    Борисенко А.В. Гігієнічний стан порожнини рота у пацієнтів похилого віку у віддалені терміни після імплантації / А.В. Борисенко, В.Г. Столяр // Новини стоматології. – 2014. – № 2. – С. 62 – 64.
5.    Бугрім Т.В. Сучасні підходи до діагностики остеопорозу та ішемічної хвороби серця в жінок у післяменопаузальному періоді в умовах первинної медико-санітарної допомоги / Т.В. Бугрім // Мед. перспективи. – 2014. – № 1. – С. 77 – 81. Відбиток № 9138.
6.    Бутіна Л.І. Профілактика порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи / Л.І. Бутіна // Медико-соц. пробл. сім’ї. – 2013. – № 4. – С. 50 – 54.
7.    Василюк С.М. Вибір методу герніопластики у хворих похилого та старечого віку з приводу неускладненої пахвинної грижі / С.М. Василюк, О.В. Прудніков // Клініч. хірургія. – 2014. – № 1. – С. 12 – 15.
8.    Воровський О.О. Превентивна абдомінопластика з використанням поліпропіленового протеза під час первинної лапаротомії у хворих похилого та старечого віку як спосіб профілактики післяопераційних дефектів черевної стінки / О.О. Воровський // Клініч. хірургія. – 2013. – № 11. – С. 34 – 37.
9.    Воровський О.О. Стегнова грижа у хворих похилого і старечого віку, особливості хірургічної тактики / О.О. Воровський // Клініч. хірургія. – 2014. – № 1. – С. 16 – 19.
10.    Геряк С.М. Експериментальна модель організації артеріального русла матки у клімактеричному віці при ожирінні / С.М. Геряк // Мед. хімія. – 2013. – № 4. – С. 79 – 83.
11.    Гігантська кіста печінки в поєднанні з жовчнокам’яною хворобою у пацієнта похилого віку: лікувально-діагностика тактика / М.С. Загрійчук, Г.Ю. Мошківський, А.В. Стоколос та ін. [А.В. Гоман, В.В. Присяжнюк, Ю.В. Неженцева] // Клініч. хірургія. – 2014. – № 5. – С. 71 – 72.
12.    Глушко Л.В. Прояви запального процесу при метаболічному синдромі в жінок у постменнопаузі / Л.В. Глушко, Л.В. Насраллах, С.В. Федоров // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Медицина». – 2013. – Вип. 3 (48). – С. 162 – 165. Відбиток № 9137.
13.    До ювілею академіка І.М. Трахтенберга // Мед. хімія. – 2013. – № 4. – С. 107 – 109.
14.    Залісна Ю.Д. Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій / Ю.Д. Залісна // Мед. перспективи. – 2013. – № 4. – С. 56 – 60. Відбиток № 9139.
15.    Ривак Т.Б. Оцінка раціональності та безпеки фармакотерапії в геріатрії (на прикладі пацієнтів травматологічного профілю) / Т.Б. Ривак // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2013. – № 1. – С. 9 – 18. Відбиток № 9143.
16.    Специфічні імунологічні ускладнення при трансплантації стовбурових клітин / В.Й. Сморжевський, А.В. Якушев, Р.В. Салютін та ін. [А.В. Габриєлян, В.М. Шаблій, Т.М. Доманський, В.Ф. Оніщенко, І.В. Кудла] // Клініч. та експерим. патологія. – 2013. – № 4. – С. 144 – 147. Відбиток № 9142.
17.    Сравнительный психометрический анализ когнитивных расстройств вследствие сосудистых заболеваний головного мозга / А.Л. Малев, Е.Л. Товажнянская, А.Н. Захарова, В.Б. Калиберденко // Мед. психологія. – 2014. – № 1. – С. 111 – 116. Відбиток № 9140.
18.    Шевчук І.М. Особливості лікування гострого панкреатиту у пацієнтів похилого та старечого віку / І.М. Шевчук, Р.Т. Кузенко // Клініч. хірургія. – 2013. – № 11. – С. 27 – 30.