Архів надходжень до картотеки за 22.09.2014 р.

1.    Glushko L.V. Correction of inflammation signs in postmenopausal women with the metabolic syndrome [англ.] / L.V. Glushko, A.H. Nasrallah, S.V. Fedorov // Вісн. фармації. – 2014. – № 1. – С. 77 – 80. [Корекція проявів запалення у жінок постменопаузального періоду із метаболічним синдромом].
2.    Антонюк-Щеглова І.А. Досвід застосування мелатоніну в літніх хворих із цукровим діабетом 2 типу / І.А. Антонюк-Щеглова // Ендокринологія. – 2013. – № 4. – С. 32 – 38. Відбиток № 9133.
3.    Вікові структурні особливості міокарда при різних варіантах моделювання кардіоміопатії / Т.Ю. Квітницька-Рижова, О.С. Ступіна, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак, В.В. Олар // Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2013. – № 2. – С. 247 – 248. Відбиток № 9131.
4.    Глушко Л.В. Вплив кверцетину на прозапальну активність моноцитів периферійної крові у жінок з метаболічним синдромом у менопаузі / Л.В. Глушко, А.Х. Насраллах, С.В. Федоров // Вісн. фармації. – 2013. – № 4. – С. 79 – 81.
5.    Ефимов А.С. Дислипопротеинемия и её роль в развитии и прогрессировании ишемической болезни сердца у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / А.С. Ефимов, Л.К. Соколова // Ендокринологія. – 2013. – № 3. – С. 28 – 33.
6.    Каджарян В.Г. Новое в лечении сахарного диабета 2 типа / В.Г. Каджарян, Н.И. Капшитарь // Запорожский мед. журнал. – 2014. – № 1. – С. 74 – 79.
7.    Кирилюк М.Л. Віковий дефіцит андрогенів у чоловіків. Сучасні підходи до діагностики та лікування / М.Л. Кирилюк // Клініч. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2013. – № 3. – С. 61 – 68. Відбиток № 9136.
8.    Козёлкин А.А. Особенности и динамика когнитивных нарушений у больных первичным и повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом / А.А. Козёлкин, А.А. Кузнецов, Л.В. Новикова // Запорожский мед. журнал. – 2014. – № 4. – С. 56 – 59.
9.    Кузнецова Л.Ф. Рациональная стратегия ведения пациентов с внебольничной пневмонией в пожилом и старческом возрасте / Л.Ф. Кузнецова, Т.В. Богослав, Ю.И. Решетилов // Запорожский мед. журнал. – 2014. – № 2. – С. 36 – 38.
10.    Майкова Т.В. Особливості функціонального стану жовчного міхура, сфінктера Одді та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / Т.В. Майкова, Л.М. Мосійчук, О.П. Петішко // Гастроентерологія. – 2014. – № 1. – С. 31 – 36.
11.    Макаренко О.В. Гендерно-вікові особливості глаукоми / О.В. Макаренко, О.В. Кривов’яз, С.О. Кривов’яз // Запорожский мед. журнал. – 2014. – № 1. – С. 34 – 36. Відбиток № 9132.
12.    Мисула І.Р. Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів у санаторних умовах / І.Р. Мисула, Т.Г. Бакалюк // Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2014. – № 1. – С. 76 – 78. Відбиток № 9130.
13.    Михальчук Л.М. Дефіцит вітаміну D у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням / Л.М. Михальчук // Ендокринологія. – 2013. – № 3. – С. 86.
14.    Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / І.О. Боровик, Л.С. Бабінець, С.Є. Шостак та ін. [С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк] // Гастроентерологія. – 2014. – № 1. – С. 18 – 21. Відбиток № 9134.
15.    Остеопороз: вплив віку, статі, ожиріння та цукрового діабету / О.С. Ларін, М.Л. Кирилюк, О.Е. Третяк та ін. [Л.В. Щукатурова, О.Я. Гирявенко, В.Б. Доготар, А.Є. Бикова] // Клініч. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2014. – № 1. – С. 3 – 14. Відбиток № 9135.
16.    Осьодло Г.В. Роль вегетативної дисфункції та її корекції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі / Г.В. Осьодло, М.В. Радушинська // Гастроентерологія. – 2014. – № 2 (52). – С. 13 – 16.
17.    Пішак В.П. Антипроліферативні властивості мелатоніну / В.П. Пішак, М.І. Кривчанська, О.О. Громовик // Інтегративна антропологія. – 2013. – № 2. – С. 25 – 30.
18.    Синдром хронической тазовой боли. Новая проблема – новое решение? / И.И. Горпинченко, В.Г. Мигов, В.В. Билоголовская, Е.А. Недогонова // Здоровье мужчины. – 2013. – № 4. – С. 35 – 42.
19.    Сумцова О.А. Особенности лечения мочекаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста / О.А. Сумцова, П.С. Серняк, А.И. Сагалевич // Здоровье мужчины. – 2013. – № 3. – С. 164 – 166. Відбиток № 9129.
20.    Ткач С.М. Ведение больных гастроэзофагеальной болезнью в свете последнего американского консенсуса / С.М. Ткач // Гастроентерологія. – 2013. – № 2 (48). – С. 108 – 113.
21.    Ткач С.М. Современные возможности повышения эффективности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / С.М. Ткач // Гастроентерологія. – 2014. – № 2 (52). – С. 82 – 88.
22.    Тучин Д.Ф. Доксазозин в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы и артериальной гипертензии у пациентов пожилого возраста / Д.Ф. Тучин, Р.А. Бистрица // Здоровье мужчины. – 2013. – № 3. – С. 198. Відбиток № 9128.
23.    Фролова-Романюк Е.Ю. Показники добової рН-метрії та їх взаємозв’язок між клінічними та ендоскопічними проявами ГЕРХ у хворих при поєднанні її з цукровим діабетом 2-го типу / Е.Ю. Фролова-Романюк // Гастроентерологія. – 2013. – № 4 (50). – С. 34 – 36.