Архів надходжень до картотеки за 15.09.2014 р.

1.    Gandy S. 2012 – год неожиданных открытий в области деменции / S. Gandy, S.T. DeKosky // The Lancet Neurology. – 2013. – № 3. – С. 12 – 14.
2.    Аймедов К.В. Паллиативная помощь: состояние и перспективы / К.В. Аймедов, О.В. Кривоногова, Т.М. Костюченко // Вісн. морської медицини. – 2013. – № 4. – С. 6 – 10. оттиск № 9127
3.    Беловол А.Н. Остеопороз у мужчин. Особенности диагностики и лечения / А.Н. Беловол, И.И. Князькова // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. – № 1. – С. 5 – 13. оттиск № 9121
4.    Болезнь Альцгеймера: клинические испытания и разработка лекарственных препаратов / F. Mangialasche, A. Solomon, B. Winblad et al. [P. Mecocci, M. Kivipelto] // The Lancet Neurology. – 2013. – № 1. – С. 33 – 50.
5.    Воробьёва О.А. Функциональная характеристика регуляции сердечно-сосудистой системы и метаболизм глутатиона у больных ишемической болезнью сердца пожилого и старческого возраста / О.А. Воробьёва // Вісн. морської медицини. – 2012. – № 3. – С. 76 – 85.
6.    Гінчицька Л.В. Нормалізація клініко-гормонального дисбалансу у жінок пременопаузального віку при застосуванні гормональних та гомеопатичних препаратів / Л.В. Гінчицька // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2014. – № 1. – С. 68 – 71.
7.    Головач І.Ю. Ризендронат в лікуванні остеопорозу: фармакологічний профіль, клінічна ефективність, переносимість і безпечність / І.Ю. Головач // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1 – 2. – С. 174 – 178. оттиск № 9118
8.    Ендоскопічні критерії оцінки важкості гострого панкреатиту у хворих старшої вікової групи / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, В.В. Балабуєва, О.С. Сацик // Вісн. морфології. – 2014. – № 1. – С. 70 – 73. оттиск № 9125
9.    Зяблицев Д.С. Полиморфизм генов, ассоциированных с остеопорозом и нарушения нейро-гормональной регуляции у женщин в период менопаузы / Д.С. Зяблицев // Міжнар. вісн. медицини. – 2013. – № 1. – С. 57 – 61. оттиск № 9122
10.    Иськова И.А. Остеопороз при хронических воспалительных заболеваниях кишечника и целиакии / И.А. Иськова // Крим. терапевтич. журнал. – 2012. – № 2. – С. 34 – 37.
11.    Иськова И.А. Остеопороз: аспекты диагностики и лечения / И.А. Иськова // Крим. терапевтич. журнал. – 2011. – № 2. – С. 23 – 26.
12.    Іванько О.В. Одноетапні хірургічні втручання при гострому холециститі, який ускладнений холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку / О.В. Іванько, Б.В. Свиридюк, І.П. Хоменко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2014. – Вип. 3 (3). – С. 117 – 120.
13.    Ісаєва Г.С. Артеріо-венозне співвідношення судин очного дна у жінок з інтактними коронарними артеріями в періоді перименопаузи / Г.С. Ісаєва, І.Г. Дурас, М.В. Панченко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2014. – Вип. 3 (3). – С. 121 – 125.
14.    Когнитивные нарушения у пациентов с болезнью Паркинсона: диагностика, биомаркеры и лечение / P. Svenningsson, E. Westman, C. Ballard, D. Aarsland // The Lancet Neurology. – 2013. – № 6. – С. 42 – 54.
15.    Колісник С.П. Вивчення показників добового езофаго-рН-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з атиповими проявами в динаміці лікування ланзопразолом / С.П. Колісник // Вісн. морфології. – 2014. – № 1. – С. 100 – 103. оттиск № 9124
16.    Корсунская Л.Л. Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение у женщин в перименопаузальном периоде / Л.Л. Корсунская, А.В. Мещерякова // Крим. терапевтич. журнал. – 2013. – № 1. – С. 53 – 57.
17.    Ледина А.В. Фитоэстрогены и изофлавоноиды сои в лечении климактерического синдрома / А.В. Ледина, В.Н. Прилепская // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 9. – С. 42 – 45.
18.    Мавров Г.І. Особливості сексуальності та структура інфекцій, що передаються статевим шляхом, в осіб старше 60 років / Г.І. Мавров, Г.П. Чінов, О.Є. Нагорний // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 4. – С. 45 – 51.
19.    Нарушение строения клеточного ядра при болезни Паркинсона // The Lancet Neurology. – 2013. – № 5. – С. 5.
20.    Национальный институт неврологических заболеваний и инсульта (США) форсирует исследование биомаркеров болезни Паркинсона // The Lancet Neurology. – 2013. – № 3. – С. 3 – 5.
21.    Наш опыт остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста / Г.С. Джанбахишов, Р.Р. Талышинский, Ш.Ш. Гаджиев, И.Ф. Агабеков // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1 – 2. – С. 161 – 163. оттиск № 9117
22.    Нейростимуляция при болезни Паркинсона // The Lancet Neurology. – 2013. – № 7. – С. 5.
23.    Поворознюк В.В. Особливості ремоделювання кісткової тканини у спінальних хворих з гетеротопічною осифікацією / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька // Літопис травматол. та ортопедії. – 2011. – № 1 – 2. – С. 65 – 68. оттиск № 9115
24.    Ранние клинические проявления при болезни Альцгеймера // The Lancet Neurology. – 2013. – № 1. – С. 5.
25.    Рой І.В. Принципи лікувальної гімнастики в комплексному лікуванні хворих на остеопороз / І.В. Рой, В.В. Зінченко, Л.Д. Катюкова // Літопис травматол. та ортопедії. – 2011. – № 1 – 2. – С. 233 – 235. оттиск № 9116
26.    Современный подход к проблеме остеопороза у женщин, находящихся в климактерическом периоде / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, Г.А. Маркин, А.С. Сагань // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 8. – С. 34 – 40. оттиск № 9120
27.    Соколова И.И. Медико-психологические аспекты стоматологического лечения больных гериатрического профиля / И.И. Соколова, Н.Н. Савельева // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 2. – С. 116 – 124. оттиск № 9119
28.    Шальмина М.А. Патофизиологическая роль изменения уровня экспрессии СD40 лиганда при ишемической болезни сердца у лиц пожилого и старческого возраста / М.А. Шальмина // Вісн. морської медицини. – 2012. – № 4. – С. 39 – 43.
29.    Швед М.І. Стан когнітивних функцій у хворих на артеріальну гіпертензію / М.І. Швед, О.В. Шманько // Вісн. наук. досліджень. – 2014. – № 2. – С. 49 – 52. оттиск № 9123
30.    Электрокардиографическая ГРИД-система: первые результаты массовых исследований на основе «морбидных выборок» / В.В. Вишневский, И.А. Чайковский, Л.М. Ена, В.Е. Васильев: Информационные технологии в кардиологии. Мат. Междунар. конф. (Харьков, 11-12 апреля 2013 г.) // Клинич. информатика и телемедицина. – 2013. – Вып. 10. – С. 171 – 172. оттиск № 9114
31.    Якименко О.О. Лікування болю в спині у жінок хворих на остеопороз в менопаузальному періоді / О.О. Якименко, О.Є. Кравчук, М.Д. Хасан // Вісн. морської медицини. – 2013. – № 4. – С. 76 – 77. оттиск № 9126