Архів надходжень до картотеки за 15.05.2014 р. (друга частина)

1.    Коваленко О.Г. Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку / О.Г. Коваленко // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Психологія». – 2013. – Т. 18. – Вип. 22 (2). – С. 80 – 88. Відбиток № 9085.
2.    Ігнащук О.В. Особливості мікрофлори стравоходу в залежності від контамінації шлунку Helicobacter pylori при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі / О.В. Ігнащук // Вісн. морфології. – 2013. – № 2. – С. 418 – 422. Відбиток № 9084.
3.    Клименко В.І. Профілактика безпечності тривалого застосування статинів у хворих на стабільну стенокардію / В.І. Клименко // Вісн. морфології. – 2013. – № 2. – С. 356 – 358. Відбиток № 9083.
4.    Ілащук Т.О. Артеріальна гіпертензія у жінок у клімактеричному періоді: клінічно-функціональні та психосоматичні особливості / Т.О. Ілащук, К.О. Волошинська // Буковинський мед. вісник. – 2014. – № 1. – С. 41 – 42. Відбиток № 9082.
5.    Тимофійчук І.Р. Цукровий діабет, як фактор нейродегенерації альцгеймерівського типу (огляд літератури) / І.Р. Тимофійчук, В.В. Гордієнко, В.І. Швець // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 4. – С. 196 – 202. Відбиток № 9081.
6.    Коханюк Ю.В. Корекція порушень структурно-функціонального стану еритроцитів, протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну  хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 / Ю.В. Коханюк // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 4. – С. 86 – 90. Відбиток № 9080.
7.    Микита Борисович Маньковський – видатний організатор медичної науки на північній Буковині // Буковинський мед. вісник. – 2014. – № 1. – С. 204 – 205. Відбиток № 9077.
8.    Таряник К.А. Корекція немоторних флуктуацій у хворих із хворобою Паркінсона на фоні лікування препаратами леводопи / К.А. Таряник, Н.В. Литвиненко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 3 (43). – С. 282 – 285. Відбиток № 9078.
9.    Коханюк Ю.В. Спосіб корекції порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 / Ю.В. Коханюк // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 3 (43). – С. 159 – 163. Відбиток № 9079.
10.    Карпінська О.М. Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) / О.М. Карпінська // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Психологія». – 2013. – Т. 18. – Вип. 22 (2). – С. 51 – 58.
11.    Филатова Д.Ф. Межпоколенное взаимодействие как фактор сохранения семейных ценностей и профилактики социальной дезадаптации пожилых людей / Д.Ф. Филатова, В.О. Кондрашова // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Психологія». – 2012. – Т. 17. – Вип. 8 (20). – С. 609 – 615.
12.    Розанова О.В. Исследование личностных детерминант жизнестойкости у пожилых людей в связи с пережитым жизненным стрессом / О.В. Розанова, Н.Н. Кабатова // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Психологія». – 2012. – Т. 17. – Вип. 8 (20). – С. 571 – 579.
13.    Мар’єнко Л.Б. Про вікозалежний і терапевтичний патоморфоз епілепсії з початком захворювання у середньому та похилому віці / Л.Б. Мар’єнко // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 4. – С. 13 – 16.
14.    Цитоденситометричні показники та епігенетична модифікація хроматину в соматичних клітинах у довгожителів Івано-Франківської області / Р.В. Козовий, Л.Є. Ковальчук, М.М. Багрій, М.В. Дем’янчук // Вісн. морфології. – 2013. – № 2. – С. 366 – 369.
15.    Кривенцов М.А. Структурная организация тимуса крыс предстарческого возраста при парентеральном введении спинномозговой жидкости / М.А. Кривенцов // Вісн. морфології. – 2013. – № 2. – С. 244 – 247.
16.    Козовий Р.В. Показники окиснювальної модифікації білків сироватки крові у довгожителів Прикарпаття / Р.В. Козовий, Г.М. Ерстенюк // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 4. – С. 76 – 78.
17.    Виявлення остеопорозу в клінічних групах хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / М.І. Гуменюк, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк та ін. [М.І. Линник, Г.С. Харченко-Севрюкова, В.В. Куц] // Астма та алергія. – 2013. – № 4. – С. 5 – 10.
18.    Бездетко П.А. Показатель уровня гликозилированного гемоглобина как критерий в оценке характера течения непролиферативной диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа / П.А. Бездетко, С.М. Аджадж, Е.Н. Ильина // Архів офтальмології України. – 2013. – № 1. – С. 34 – 39.
19.    Желнин Е.В. Посттравматическая регенерация альвеолярной кости и ее связь с метаболическими показателями крови при глюкокортикоидном остеопорозе у крыс / Е.В. Желнин // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 4 (44). – С. 97 – 102.
20.    Бичков М.А. Аналіз результатів відеолапароскопічних антирефлюксних операцій у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / М.А. Бичков, А.Р. Стасишин // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 4 (44). – С. 4 – 7.
21.    Попадинець І.Р. Клініко-імунологічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / І.Р. Попадинець, Р.І. Яцишин // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 3 (43). – С. 229 – 233.
22.    Вельма І.В. Випадок із практики: приклад лікування неоперабельної карциноми тимуса у пацієнта похилого віку на фоні вираженої супутньої патології серцево-судинної системи в умовах багатопрофільної лікарні Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами / І.В. Вельма, О.Ю. Шмига // Актуал. пробл. клініч. та профілактич. медицини. – 2013. – № 1. – С. 74 – 81.