Нові надходження до бібліотеки (02.06.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2014. – № 1.
2.    Аритмологія. – 2014. – № 2.
3.    Артериальная гипертензия. – 2014. – № 2.
4.    Архів клінічної медицини. – 2014. – № 1.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2014. – № 2.
6.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2014. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 3. – Вып. 2. Инсульт.
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 4.
9.    Кардиология. – 2014. – № 4.
10.    Клиническая геронтология. – 2013. – № 11-12.
11.    Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 3-4.
12.    Лікарська справа/Врачебное дело. – 2014. – № 1-2.
13.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2014. ¬– № 2 (38).
14.    Мистецтво лікування. – 2014. – № 2 (108).
15.    Medicine review. – 2014. – № 2 (30). Тематический выпуск: Кардиология.
16.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – № 1.
17.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – № 2.
18.    Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 3.
19.    Наука і практика. – 2014. – № 1.
20.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 5 (17) (травень).
21.    Практична ангіологія. – 2014. – № 2.
22.    Серце і судини. – 2014. – № 2.
23.    Сучасна гастроентерологія. – 2014. – № 2.
24.    Сучасні медичні технології. – 2013. – № 4.
25.    Сучасні медичні технології. – 2014. – № 1.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 2.
27.    Український медичний часопис. – 2014. – № 2.
28.    Участковый врач. – 2013. – № 8 (сентябрь).
29.    60 лет – не возраст. – 2014. – № 5.
30.    Population and development review. – 2014. – Vol. 40, № 1.

ГАЗЕТИ

31.    АПТЕКА. – 2014. – № 20 (941) (19 мая).
32.    Здоров’я України. – 2014. – № 9 (334) (травень).
33.    Здоров’я України. – 2014. – № 1 (25) (березень). Тематичний випуск: Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
34.    Здоров’я України. – 2014. – № 1 (28) (березень). Тематичний випуск: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
35.    Здоров’я України. – 2014. – № 2 (33) (квітень). Тематичний випуск: Ревматологія. Кардіохірургія.
36.    Новости медицины и фармации. В Украине. – 2014. – № 6 (495).
37.    Ваше здоров’я. – 2014. – № 20 – 21 (1251 – 1252).

КНИГИ

38.    Материалы IV Юбилейной международной конференции АО «Olainfarm» (Латвия, Рига, 12 октября 2012 г.). – Рига, 2012. – 64 с.
39.    № 23030 – Проблеми коморбідності в кардіології: Лекції Укр. кардіологіч. школи ім. М.Д. Стражеска / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2014. – 167 с.
40.    Cardiostim 2014: Ehra Europace: Advance program (Nice-France, June 18-21, 2014). – 2014. – 62 с.
41.    Hormesis in health and disease / editors, Suresh I.S. Rattan, Éric Le Bourg. – 2014. – 364 p. – ISBN 978-1-4822-0545-9.
42.    Vaiserman A. Radiation Exposure. Chapter 7 / Hormesis in health and disease; editors, Suresh I.S. Rattan, Éric Le Bourg. – 2014. – P. 107 – 152.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

43.    № 4104а – Осьмак Є.Д. Розумова працездатність при гіпоксичному впливі у людей похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням дихальної системи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Є.Д. Осьмак. – К., 2014. – 24 с.
44.    № 4106а – Рожелюк І.Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на клініко-нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного генезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / І.Ф. Рожелюк. – К., 2014. – 21 с.
45.    № 4108а – Томаревська О.С. Фізіологічні можливості забезпечення загальної працездатності осіб похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.С. Томаревська. – К., 2014. – 20 с.
46.    Харченко О.А. Гострі отруєння пестицидами при сучасних формах ведення сільського господарства та їх віддалені наслідки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.06 – токсикологія / О.А. Харченко. – К., 2014. – 23 с.

ВІДБИТКИ

47.    № 9077 – Микита Борисович Маньковський – видатний організатор медичної науки на північній Буковині // Буковинський мед. вісник. – 2014. – № 1. – С. 204 – 205.
48.    № 9078 – Таряник К.А. Корекція немоторних флуктуацій у хворих із хворобою Паркінсона на фоні лікування препаратами леводопи / К.А. Таряник, Н.В. Литвиненко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 3 (43). – С. 282 – 285.
49.    № 9079 – Коханюк Ю.В. Спосіб корекції порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 / Ю.В. Коханюк // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 3 (43). – С. 159 – 163.
50.    № 9080 – Коханюк Ю.В. Корекція порушень структурно-функціонального стану еритроцитів, протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну  хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 / Ю.В. Коханюк // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 4. – С. 86 – 90.
51.    № 9081 – Тимофійчук І.Р. Цукровий діабет, як фактор нейродегенерації альцгеймерівського типу (огляд літератури) / І.Р. Тимофійчук, В.В. Гордієнко, В.І. Швець // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 4. – С. 196 – 202.
52.    № 9082 – Ілащук Т.О. Артеріальна гіпертензія у жінок у клімактеричному періоді: клінічно-функціональні та психосоматичні особливості / Т.О. Ілащук, К.О. Волошинська // Буковинський мед. вісник. – 2014. – № 1. – С. 41 – 42.
53.    № 9083 – Клименко В.І. Профілактика безпечності тривалого застосування статинів у хворих на стабільну стенокардію / В.І. Клименко // Вісн. морфології. – 2013. – № 2. – С. 356 – 358.
54.    № 9084 – Ігнащук О.В. Особливості мікрофлори стравоходу в залежності від контамінації шлунку Helicobacter pylori при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі / О.В. Ігнащук // Вісн. морфології. – 2013. – № 2. – С. 418 – 422.
55.    № 9085 – Коваленко О.Г. Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку / О.Г. Коваленко // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Психологія». – 2013. – Т. 18. – Вип. 22 (2). – С. 80 – 88.