Архів надходжень до картотеки (18.04.2014 р.)

1.    Ватутин Н.Т. Рекомендации 2014 года по ведению пациентов с высоким артериальным давлением. Доклад the Eighth Joint National Committee (JNC 8) / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, Ю.П. Гриценко // Практична ангіологія. – 2014. – № 1 (64). – С. 5 – 19.
2.    Глушко Л.В. Корекція порушень імунітету при метаболічному синдромі у жінок в період постменопаузи /Л.В. Глушко, А.Х. Насраллах, С.В. Федоров // Галицький лік. вісник. – 2014. – № 1. – С. 15 – 17.
3.    Григорук О.П. Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.05 – нейрохірургія / О.П. Григорук. – К., 2007. – 20 с.
4.    Давыдова И.В. Особенности течения и тактика ведения больных АГ в возрасте 60 лет и старше согласно современным рекомендациям / И.В. Давыдова // Здоров’я України. – 2014. – № 06 (331). – С. 22 – 23.
5.    Долженко М.Н. Как предотвратить повреждение органов-мишеней при артериальной гипертензии? Коррекция метаболических нарушений / М.Н. Долженко // Здоров’я України. – 2014. – № 06 (331). – С. 18 – 19.
6.    Дослідження генів репарації ДНК у визначенні індивідуальної чутливості до дії іонізуючого випромінювання: метод. реком. – К., 2012. – 15 с.
7.    Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 21 – 22 листопада 2012 р.). – К.: «Геопринт», 2012. – 79 с.
8.    Кірик Т.В. Лікар за покликанням: ставлення до пацієнтів похилого віку / Т.В. Кірик, І.К. Шевчук // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 21 – 22 листопада 2012 р.). – К.: «Геопринт», 2012. – С. 31 – 32.
9.    Козовий Р.В. Аналіз активності ферментів глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття / Р.В. Козовий, Г.М. Ерстенюк // Галицький лік. вісник. – 2014. – № 1. – С. 28 – 30.
10.    Корекція мітохондріальних дисфункцій у дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях: метод. реком. – К., 2012. – 21 с.
11.    Могильницька Л.А. Вміст ендотеліального моноцитактивуючого пептиду II у сироватці крові при цукровому діабеті 2-го типу / Л.А. Могильницька // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 1. – С. 84 – 90.
12.    Статистичний щорічник України за 2012 рік. – К.: ТОВ «Август Трейд». – 2013. – 551 с.
13.    Ященко Ю.Б. Методологія проведення скринінгу (керівництво для сімейного лікаря) / Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк. – К.,2013. – 68 с.