Архів надходжень до картотеки (10.01.2014 р.)

1.    Бдованець О.І. Вікові особливості зубощелепного апарату людини: навчальний посібник / О.І. Бдованець. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 120 с.
2.    Бичков М.А. Особливості вмісту кальцію у слині хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / М.А. Бичков, С.В. Бичкова, Ю.А. Бичков // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 6 (74). – С. 38 – 42.
3.    Бурчинський С.Г. Мелатонін та його можливості в неврологічній практиці / С.Г. Бурчинський // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 1 (74). – С. 112 – 117.
4.    Войтенко В.П. Литовський епізод нашої історії / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – ч. 51-52 (26 – 31 грудня). – С. 5.
5.    Гусова А.Б. Энцефалопатия Хашимото – аутоиммунное заболевание головного мезга (современные итоги изучения) / А.Б. Гусова, А.А. Кашинский. – Х.: ФЛП Кудлай В.В., 2013. – 242 с. – ISBN 978-966-2406-17-7.
6.    Діхтяр А.Ю. Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність / А.Ю. Діхтяр // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 1 (74). – С. 51 – 53.
7.    За матеріалами науково-практичної конференції «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання / Доповідь В.Ю. Жарінової та ін. // Укр. терапевт. журнал. – 2013. – № 4. – С. 119 – 126.
8.    Завгородня Г.М. Досвід медикаментозної корекції постінсультних афазій / Г.М. Завгородня // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 2 (75). – С. 15 – 17.
9.    Зайченко О.Е. Сравнительный анализ препаратов, модифицирующих костную ткань, в лечении остеопороза / О.Е. Зайченко // Укр. терапевт. журнал. – 2013. – № 4. – С. 93 – 100.
10.    Здорик І.Ф. Клініко-психологічні особливості депресивних розладів у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу / І.Ф. Здорик // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 4 (77). – С. 83 – 86.
11.    Исаева А.С. Курение и течение климактерического периода у женщин / А.С. Исаева // Укр. терапевт. журнал. – 2013. – № 4. – С. 38 – 42.
12.    Карабань И.Н. Особенности питания при болезни Паркинсона. Пособие врача / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич. – К., 2013. – 14 с.
13.    Мосиенко В.С. Рак: пути в незнаемое, разочарование и надежды / В.С. Мосиенко. – К.: Шк. мир, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-451-317-0.
14.    Мяловицька О.А. Сучасні аспекти епідеміології, патогенезу та лікування мігрені (Оглядова стаття) / О.А. Мяловицька, Ю.П. Дідкова // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 1 (74). – С. 16 – 19.
15.    Онищенко І.В. Організація психокорекційної допомоги хворим на псоріаз / І.В. Онищенко // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 4 (77). – С. 143 – 148.
16.    Патологія регенерації і феномен старіння / Терещенко В. Патологічна анатомія вітчизняної науки. – К., 2012. – С. 19 – 29. – ISBN 978-966-409-118-0.
17.    Применение лечебной физкультуры у пациентов с болезнью Паркинсона. Пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карабань, Е.Н. Аксенова, Н.В. Карасевич. – К., 2013. – 26 с.
18.    Скрипник І.М. Оптимальний вибір статинотерапії з позиції безпечності / І.М. Скрипник, Т.В. Дубровінська // Укр. терапевт. журнал. – 2013. – № 4. – С. 71 – 77.
19.    Тимощук О. Наслідки евтаназії, або чи узаконять добровільну смерть в Україні? / О. Тимощук // Дзеркало тижня. – 2013. – № 48 (145) (21 грудня). – С. 14.
20.    Хаустова О.О. Самогубство та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року / О.О. Хаустова // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 4 (77). – С. 12 – 18.
21.    Хвороба Альцгеймера: сучасні дослідження, досягнення та перспективи (За матеріалами Міжнародного симпозіуму з неврології (США, Каліфорнія, Сан-Дієго, 25 – 28 квітня 2013р.)) // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 4 (77). – С. 149 – 150.
22.    Щербинина М.Б. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь / М.Б. Щербинина. – К.: Медкнига, 2013. – 116 с. – ISBN 978-966-1597-15-9.
23.    Щербинина М.Б. Современные патофизиологические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Оптимизация терапии / М.Б. Щербинина // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 6 (74). – С. 76 – 83.