Нові надходження до бібліотеки (05.05.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2014. – № 1.
2.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – № 2.
3.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – № 3.
4.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – № 4.
5.    Галицький лікарський вісник. – 2014. – № 1.
6.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2014. – № 1.
7.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2014. – № 1.
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 1. – Вып. 2. Детская неврология и психиатрия.
9.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 2. – Вып. 2. Рассеянный склероз.
10.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 3.
11.    Кардиология. – 2014. – № 2.
12.    Кардиология. – 2014. – № 3.
13.    Клиническая медицина. – 2014. – № 3.
14.    Ліки України. – 2014. – № 1.
15.    Medicine review. – 2014. – № 1.  Тема номера: Кардиология.
16.    Медицина транспорту України. – 2014. – № 1.
17.    Міжнародний медичний журнал. – 2014. – № 1.
18.    Мистецтво лікування. – 2014. – № 1.
19.    Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 1.
20.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 4 (16).
21.    Практична ангіологія. – 2014. – № 1.
22.    Репродуктивная эндокринология. – 2014. – № 1.
23.    Серце і судини. – 2014. – № 1.
24.    Терапевтический архив. – 2014. – № 3.
25.    Терапевтический архив. – 2014. – № 4.
26.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2014. – № 1.
27.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2014. – № 1.
28.    Український неврологічний журнал. – 2014. – № 1.
29.    Український терапевтичний журнал. – 2014. – № 1.
30.    Участковый врач. – 2013. – № 4.
31.    Участковый врач. – 2013. – № 11 (декабрь).
32.    Участковый врач. – 2014. – № 2 (февраль).
33.    Участковый врач. – 2014. – № 3 (март).
34.    Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 6.
35.    Фізіологічний журнал. – 2014. – № 1.
36.    60 лет – не возраст. – 2014. – № 4.
37.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2014. – № 3 – 4 (март – апрель).
38.    Вісник наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2014. – № 1 (січень – лютий).
39.    BOLD. – 2014. – Vol. 24, № 2.
40.    Geriatria. – 2013. – № 4.
41.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2014. – Band 47, Heft 3.

ГАЗЕТИ

42.    Здоров’я України. – 2014. – № 4 (329) (лютий).
43.    Здоров’я України. – 2014. – № 5 (330) (березень).
44.    Здоров’я України. – 2014. – № 06 (331) (березень).
45.    Новости медицины и фармации. В Украине. – 2014. – № 4 (488) (февраль).
46.    Новости медицины и фармации. В мире. – 2014. – № 5 (494) (март).
47.    Ваше здоров’я. – 2014. – № 16 – 17.

КНИГИ

48.    № 23028 – Статистичний щорічник України за 2012 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2013. – 551 с. – ISBN 978-966-2224-52-8.
49.    № 23025 – Оздоровчі властивості води та їх використання у профілактиці та реабілітації / За ред. І.П. Катеренчука, М.О. Безпалого, В.В. Вірченко. – Гадяч, 2014. – 111 с. – ISBN 978-617-567-067-5.
50.    Методологія проведення скринінгу (керівництво для сімейного лікаря) / Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк. – К., 2013. – 68 с.
51.    № 23029 – Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 21-22 листопада 2012 р.). – К.: «Геопринт», 2012. – 79 с.
52.    № 23027 – Людина та ліки – Україна. Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 1-3 квітня 2014 р.). – К., 2014. – 67 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

53.    Дослідження генів репарації ДНК у визначенні індивідуальної чутливості до дії іонізуючого випромінювання: метод. реком. (143.11/236.11) / Уклад. А.А. Чумак, І.В. Абраменко, Н.І. Білоус., О.В. Костін. – К., 2012. – 14 с.
54.    Корекція мітохондріальних дисфункцій у дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях: метод. реком. (73.11/96.12) / Уклад. Є.І. Степанова, І.Є. Колпаков, В.Ю. Вдовенко, В.Г. Кондрашова, О.М. Литвинець, О.С. Леонович. – К., 2012. – 21 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

55.    № 318Д – Поворознюк Василь Валерійович. Інформативність методів діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини в людей різного віку: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Вас. В. Поворознюк. – К., 2012. – 156 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    № 4102а – Григорук О.П. Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.05 – нейрохірургія / О.П. Григорук. – К., 2007. – 20 с.
57.    Житіна І.О. Пошук засобів лікування цереброваскулярної недостатності ішемічного ґенезу в ряду нових різноманітних комплексів германію з гідроксокислотами: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / І.О. Житіна. – К., 2014. – 24 с.
58.    Калашникова О.С. Ефективність та безпека електричної кардіоверсії у хворих на фібриляцію передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.С. Калашникова. – Запоріжжя, 2014. – 21 с.
59.    Ласткова Н.Д. Особливості неврологічних порушень при вібраційній хворобі від локальної вібрації та їх лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Н.Д. Ласткова. – Харків, 2014. – 20 с.
60.    Рясний В.М. Поєднана дія вітаміну D3 та метиленбісфосфонату за експериментального остеопорозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / В.М. Рясний. – К., 2014. – 20 с.