Нові надходження до бібліотеки (04.03.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 4.
2.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. – № 3.
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 1.
4.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 2.
5.    Health Medix. – 2012. – № 5-6.
6.    Кардиология. – 2014. – № 1.
7.    Клиническая медицина. – 2014. – № 1.
8.    Клиническая медицина. – 2014. – № 2.
9.    Медицина неотложных состояний. – 2013. – № 8.
10.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 481. Тема номера: Неврология.
11.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 2 (14) (лютий).
12.    Серцева недостатність. – 2013. – № 2.
13.    Сучасна гастроентерологія. – 2014. – № 1.
14.    Терапевтический архив. – 2014. – № 2.
15.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 6.
16.    Успехи геронтологии. – 2013. – № 4.
17.    60 лет – не возраст. – 2014. – № 1.
18.    60 лет – не возраст. – 2014. – № 2.
19.    Cardiovascular Research. – 2013. – Vol. 97, № 1.
20.    European Heart Journal. – 2009. – Vol. 30, № 4.
21.    European Heart Journal. – 2009. – Vol. 30, № 6.
22.    European Heart Journal. – 2010. – Vol. 31, № 15.
23.    European Heart Journal. – 2010. – Vol. 31, № 22.
24.    European Heart Journal. – 2011. – Vol. 32, № 10.
25.    European Heart Journal. – 2011. – Vol. 32, № 13.
26.    European Heart Journal. – 2012. – Vol. 33, № 3.
27.    European Heart Journal. – 2012. – Vol. 33, № 4.
28.    European Heart Journal. – 2012. – Vol. 33, № 10.
29.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 3.
30.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 5.
31.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 6.
32.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 9.
33.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 10.
34.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 19.
35.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2014. – Band 47, Heft 1.

ГАЗЕТИ

36.    Здоров’я України. – 2014. – № 01-02 (326-327) (січень).
37.    Новости медицины и фармации. В мире. – 2014. – № 1-2 (485-486).

КНИГИ

38.    № 23011 – Medicine review. Кардиологический альманах – 2013. Практические аспекты диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. – 2013. – 301 с.
39.    № 23012 – Жировое перерождение печени и ишемическая болезнь сердца. Гериатрические аспекты: монография / Под ред. Л.П. Хорошининой. – М.: ООО «Концепт Дизайн», 2014. – 346 с. – ISBN 5-9904851-2-9.
40.    № 23000 – П’ятий Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (Київ, 23-25 вересня 2013 року). – К., 2013. – 218 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

41.    Алгоритм клінічного використання болетамуючих засобів (наркотичних та ненаркотичних анальгетиків) при гострому та хронічному больовому синдромі: метод. реком. / Уклад. О.П. Вікторов, О.В. Макаренко, В.Й. Мамчур, С.М. Дронов. – К., 2011. – 36 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

42.    № 4097а – Бондаренко О.В. Особливості клінічних проявів остеохондрозу хребта у жінок в пері- та постменопаузальному періодах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / О.В. Бондаренко. – К., 2001. – 17 с.
43.    Буртняк А.М. Стратифікація ризику несприятливого перебігу госпітального періоду та подальшого захворювання після епізоду гострої серцевої недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / А.М. Буртняк. – К., 2013. – 17 с.
44.    № 4096а – Левшин О.А. Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / О.А. Левшин. – Харків, 2005. – 16 с.
45.    Масік Н.П. Системні порушення метаболізму кісткової тканини у хворих різних вікових груп з хронічним обструктивним захворюванням легень та шляхи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / Н.П. Масік. – Сімферополь, 2014. – 36 с.
46.    Махаринська О.С. Не госпітальна пневмонія у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості клініки та лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / О.С. Махаринська. – Запоріжжя, 2014. – 24 с.
47.    Сівко Р.В. Транспорт глутамату в нервових терміналях головного мозку щурів за умов зміни рівня холестеролу в мембранних структурах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Р.В. Сівко. – К., 2011. – 21 с.
48.    № 4098а – Філатов А.М. Комплексне лікування хворих на розповсюджений остеохондроз хребта з прискореним постарінням опорно-рухового апарату: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / А.М. Філатов. – Вінниця, 2003. – 16 с.
49.    Яковлєва І.Ю. Експериментальне обґрунтування ефективності метаболічних препаратів за умов дії екстремальних факторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / І.Ю. Яковлєва. – К., 2014. – 21 с.
50.    № 4099а – Яцкевич А.Я. Кульшово-поперековий синдром у хворих похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / А.Я. Яцкевич. – Харків, 2007. – 17 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

Тематична добірка – транскраніальна магнітна стимуляція головного мозку

51.    № 9053. Черникова Л.А. Пластичность мозга и современные реабилитационные технологии / Л.А. Черникова // Анналы клнич. и эксперим. неврологии. – 2007. – № 2. – С. 40 – 47.
52.    № 9054. Каркищенко Н.Н. Об эффективности и безопасности ультразвуковой транскраниальной стимуляции головного мозга человека / Н.Н. Каркищенко, Д.Б. Чайванов, А.А. Вартанов // Биомедицина. – 2011. – № 2. – С. 4 – 17.
53.    № 9055. Иоффе М.Е. Мозговые механизмы формирования новых движений при обучении: эволюция классических представлений / М.Е. Иоффе // Вестн. Рос. фонда фундаментальных исследований. – 2003. – № 1. – С. 26 – 47.
54.    № 9056. Войтенков В.Б. Диагностическая транскраниальная магнитная стимуляция при новообразованиях головного мозга / В.Б. Войтенков, Л.Н. Киселева, А.В. Карташев // Сибирский онкологич. журнал. – 2012. – № 5 (53). – С. 85 – 89.
55.    № 9057. Григорьева Е.А. Методы перестройки биоэлектической активности мозга с целью устранения патологически устойчивого состояния / Е.А. Григорьева, А.А. Певзнер, А.Л. Дьяконов // Доктор.Ру. – 2013. – № 5 (83). – С. 99 – 105.
56.    № 9058. Сравнительный анализ результатов применения различных физиотерапевтических методик в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой на фоне хронической ишемии головного мозга / Т.Г. Каменских, Ю.М. Райгородский, Е.В. Веселова и др. [Е.Ю. Малышева, И.О. Колбенев, М.С. Лазарев, И.Д. Каменских] // Саратовский науч.-мед. журнал. – 2012. – Т. 8. – № 2. – С. 445 – 452.
57.    № 9059. Мельников А.В. Возможности низкочастотной транскраниальной электромагнитной стимуляции в получении эффектов безмедикаментозной седации у животных / А.В. Мельников, Е.В. Шарова, А.М. Ермаков // Ветеринарная патология. – 2011. – № 4. – С. 124 – 128.
58.    № 9060. Общее в патогенезе неврологических заболеваний / А.А. Воропаев, О.В. Тюрин, Е.В. Муравьева, Д.Н. Ястребов // Мед. альманах. – 2011. – № 1 (14). – С. 211 – 214.
59.    № 9061. Сравнительный анализ результатов применения различных магнитотерапевтических методик в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой / Т.Г. Каменских, Ю.М. Райгородский, Е.В. Веселова и др. [Ю.А. Дубинина, И.Д. Каменских] // Клинич. офтальмология. – 2011. – № 4. – С. 158 – 162.
60.    № 9062. Современные подходы к реабилитации больных, перенесших инсульт / М.Ф. Ибрагимов, Ф.А. Хабиров, Т.И. Хайбуллин, Е.В. Гранатов // Практич. медицина. – 2012. – № 2 (57). – С. 74 – 79.
61.    № 9063. Воропаев А.А. Краниоспинальная электромагнитотерапия – новый способ лечения неврологических расстройств (клинико-нейрофизиологическое исследование) / А.А. Воропаев // Клинич. неврология. – 2008. – № 3. – С. 22 – 26.
62.    № 9064. Петриков С.С. Нейромониторинг у больных с внутричерепными кровоизлияниями. Часть 2. Оценка мозгового кровотока и нейрофизиологический мониторинг / С.С. Петриков, В.В. Крылов // Нейрохирургия. – 2010. – № 1. – С. 5 – 9.
63.    № 9065. Использование функциональной магнитно-резонансной томографии для изучения функциональной реорганизации двигательной системы после инсульта / С.Н. Бушенева, А.С. Кадыков, М.В. Кротенкова, З.А. Суслина // Мед. визуализация. – 2007. – № 3. – С. 13 – 18.
64.    № 9066. Транскраниальная электростимуляция в ранней реабилитации пациентов после реконструктивных операций на магистральных артериях головы / И.А. Сапего, И.В. Лукомский, В.С. Улащик и др. [А.А. Зеньков, А.М. Груммо] // Вестн. ВГМУ. – 2009. – Т. 9. – № 4. – С. 89 – 97.
65.    № 9067. Возможности ритмической электромагнитной стимуляции в получении немедикаментозного седативного эффекта у животных / С.Н. Карташов, Е.В. Шарова, М.А. Куликов, А.М. Ермаков // Ветеринария Кубани. – 2009. – № 2. – С. 13 – 15.
66.    № 9068. Авдей Г.М. Качество жизни больных с заболеваниями периферической нервной системы при применении катадолона / Г.М. Авдей, М.С. Шумкас, С.Е. Арцимена // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 44 – 45.
Алексеев А.В. Особенности болевых синдромов при болезни Паркинсона / А.В. Алексеев, М.Р. Нодель, Е.В. Подчуфарова // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 45.
Баринов А.Н. Использование методики временной суммации боли (феномена взвинчивания) в оценке сегментарных и супрасегментарных механизмов развития болевых синдромов и действия лекарственных средств / А.Н. Баринов // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 45 – 46.
Батуева Е.А. Влияние нейротрофической терапии на невропатическую боль и психовегетативный статус больных диабетической нейропатией / Е.А. Батуева, Н.Б. Кайгородова, Ю.В. Каракулова // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 46.
Бранд П.Я. Оценка эффективности дифференцированной терапии болевого синдрома у пациентов с травмой спинного мозга / П.Я. Бранд // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 47.
Заббарова А.Т. Болевые проявления при первичном центральном спинальном цервикальном стенозе в сочетании с «тесной» задней черепной ямой / А.Т. Заббарова, Ч.Р. Нурмиева // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 47 – 48.
Фантомно-болевые синдромы при ампутации конечности / Г.С. Кокин, Т.О. Извекова, Т.А. Каурова, Т.Г. Топорук // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 48.
Болевые синдромы при повреждениях периферических нервов или сплетений / Г.С. Кокин, Т.О. Извекова, Т.А. Каурова, Т.Г. Топорук // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 48 – 49.
Анализ когерентности ЭЭГ у больных рассеянным склерозом в зависимости от наличия центрального болевого синдрома / Н.А. Крупина, М.В. Чурюканов, М.Л. Кукушкин, В.В. Алексеев // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 49 – 50.
Лихачев С.А. Болевой синдром при болезни Паркинсона и подходы к его лечению / С.А. Лихачев, А.В. Борисенко, В.В. Ващилин // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 50 – 51.
Лихачев С.А. Организация оказания помощи больным неврологического профиля с хроническими болевыми синдромами / С.А. Лихачев, М.А. Щуревич // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 51 – 52.
Махнев С.О. Боль, ассоциированная с болезнью Паркинсона / С.О. Махнев, О.С. Левин // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 52.
Новикова Н.В. Изучение особенностей болевого синдрома и качества жизни у больных сирингомиелией / Н.В. Новикова, Ю.В. Каракулова // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 52 – 53.
Боль как проявление рассеянного склероза / О.Ю. Руденко, В.А. Мегерян, З.А. Гончарова, С.И. Ставцев // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 53 – 54.
Варианты болевого синдрома у больных рассеянным склерозом в Ставропольском крае / Е.В. Сахарова, Э.В. Стамо, Л.Н. Иванько и др. [Ю.А. Подколзина, В.В. Титоренко] // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 54.
Болевые синдромы в дебюте рассеянного склероза / И.В. Смагина, С.В. Климанова, А.О. Гридина и др. [А.С. Федянин, С.А. Ельчанинова] // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 54 – 55.
Тринитатский Ю.В. Боль в дебюте рассеянного склероза / Ю.В. Тринитатский, Т.В. Сычева, М.Г. Волкова // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 55 – 56.
Гипералгезия и гипалгезия – стадии аксональной дегенерации тонких волокон периферических нервов при алкогольной полиневропатии / В.И. Ходулев, Н.И. Нечипуренко, А.Л. Танин, А.И. Верес // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 56 – 57.
Чурюканов М.В. Психологические особенности пациентов с центральным болевым синдромом при рассеянном склерозе / М.В. Чурюканов, В.В. Алексеев, М.Л. Кукушкин // Рос. журн. боли. – 2011. – № 2. – С. 57.
67.    № 9069. Кузьмичев А.А. Возможности транскраниальной магнитной стимуляции в реабилитации больных с инсультом головного мозга / А.А. Кузьмичев, В.П. Михайлов, Т.Л. Визило // Бюллетень. – 2002. – Вып. 11. – С. 39 – 45.
68.    № 9070. Сорочинский А.А. Транскраниальная магнитная стимуляция / А.А. Сорочинский // Известия ЮФУ. Серия «Технические науки». – 2010. – Вып. 9. – С. 207 – 210.
69.    № 9071. Магнитная стимуляция в неврологии (теоретические основы, диагностические возможности, терапевтическая эффективность) / С.А. Живолупов, Н.А. Рашидов, А.А. Михайленко и др. [И.Н. Самарцев, А.А. Юрин] // Вестн. Рос. военно-мед. академии. – 2011. – № 1 (33). – С. 215 – 221.
70.    № 9072. Искра Д.А. Повторная транскраниальная магнитная стимуляция в лечении хронических головных болей напряжения / Д.А. Искра, Д.Н. Фрунза // Вестн. Рос. военно-мед. академии. – 2012. – № 3 (39). – С. 34 – 38.