Нові надходження до бібліотеки (10.02.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    International Journal of Stroke. – 2012. – Вып. 4.
2.    Клиническая медицина. – 2013. – № 2.
3.    Лікарська справа. – 2013. – № 5.
4.    Ліки України. – 2013. – № 8.
5.    Ліки України. – 2013. – № 9-10.
6.    Health Medix. – 2013. – № 7-8.
7.    Health Medix. – 2013. – № 9-10.
8.    Health Medix. – 2013. – № 11-12.
9.    МЕДІКС Антиейджинг. – 2013. – № 5-6.
10.    МЕДІКС Антиейджинг. – 2013. – № 4-5.
11.    Мистецтво лікування. – 2013. – № 2-3.
12.    Мистецтво лікування. – 2013. – № 8.
13.    Мистецтво лікування. – 2013. – № 9-10.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 8.
15.    Наука і практика. – 2013. – № 1.
16.    Серцева недостатність. – 2013. – № 3.
17.    Терапевтический архив. – 2014. – № 1.
18.    Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4.
19.    Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013 (СВ).
20.    Український ревматологічний журнал. – 2013. – № 4.
21.    Участковый врач. – 2013. – № 10 (ноябрь).
22.    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – № 4-5.
23.    Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 5.
24.    Фізіологічний журнал. – 2013. – № 6.
25.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2014. – № 1-2 (174-175) (январь-февраль).
26.    Population and development review. – 2013. – Vol. 39, № 4.
27.    Hellenic Journal of Cardiology. – 2010. – Vol. 51, № 4.
28.    Hellenic Journal of Cardiology. – 2011. – Vol. 52, № 5.
29.    Hellenic Journal of Cardiology. – 2011. – Vol. 52, № 6.
30.    Hellenic Journal of Cardiology. – 2012. – Vol. 53, № 2.

КНИГИ

31.    № 23006 – Богатирьова Р.В. Атомні опіки людства (антропосоціоекоцентричний вимір атомної енергії): монографія / Р.В. Богатирьова. – К.: ВД «Авіцена», 2013. – 272 с. – ISBN 978-966-2144-52-9.
32.    № 23008 – Патофізіологія: підручник / Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко, А.І. Гоженко та ін. [В.О. Горбань, Л.Я. Данилова, В.Є. Досенко, В.М. Єльський, М.Н. Зайко, Л.П. Заярна, М.В. Кришталь, А.В. Кубишкін, В.Ф. Мислицький, В.А. Міхньов, Л.О. Попова, І.І. Потоцька, О.Г. Резніков, Г.Г. Репецька, Н.К. Сімеонова, О.І. Сукманський, М.Р. Хара]; за ред.. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 752 с. – 4-е вид., перероб. і допов. – ISBN 978-617-505-295-2.
33.    № 23007 – Паліативна допомога: EPECTM-O. Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя – Онкологія: посібн. для викладачів / Перекл. з англ. В. Ізотова; заг. ред. Л. Брацюнь. – К.: Видавничий Дім «Калита», 2013. – 876 с. – ISBN 978-966-8879-73-9.
34.    № 23010 – Прощаев К.И. Синдром старческой астении (Frailty)  в клинической практике: монография / К.И. Прощаев, А.Н. Ильницкий, Т.В. Павлова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 88 с. – ISBN 978-5-9571-0877-1.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

35.    Удосконалення надання медичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: метод. реком. (10.12/109.12) / Уклад. К.М. Логановський, О.О. Колосинська. – К., 2012. – 26 с.