Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.

1.   Богданова І.В. Активність тіолдисульфідної системи у пацієнтів з хворобою Паркінсона / І.В. Богданова // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. – 2011. – № 4 (56). – С. 49 – 52. Ключові слова: хвороба Паркінсона, активність тіолдисульфідної системи. відбиток № 8877
2.    Печінка та артеріальна гіпертензія / В.А. Скибчик, Г.В. Данилова, Ю.В. Башта, О.В. Булак // Гепатологія. – 2011. – № 4 (14). – С. 4 – 7. Ключові слова: артеріальна гіпертензія, неалкогольна жирова хвороба печінки, алкогольна хвороба печінки. відбиток № 8878
3.   Зюганов В.В. Перші підтвердження астроцитарної гіпотези старіння ссавців / В.В. Зюганов, О.Г. Бойков // Вісн. Одес. НУ. Серія «Біологія». – 2011. – Т. 16. – Вип. 6. – С. 65 – 75. Ключові слова: астроцитарна гіпотеза старіння ссавців, нейротурновер, Diomedea exulans. відбиток № 8879
4.   Попадинець О.Г. Морфофункціональні зміни у стінці сечового міхура щурів старечого віку у відповідь на гостру повну затримку відтоку сечі / О.Г. Попадинець // Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т. 16. – № 2 (62). – С. 105 – 107.
5.    Багрий Е.А. Исследование эффективности, переносимости и органопротекторных свойств карведилола у больных пожилого возраста с хронической ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией и дополнительными факторами риска / Е.А. Багрий // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 124 – 125. відбиток № 8880
6.    Боровцова А.Ю. Особенности клинической оценки нефротического синдрома у пожилых / А.Ю. Боровцова // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 126. відбиток № 8881
7.    Приколота А.В. Влияние ивабрадина на диастолическую функцию левого желудочка у пожилых пациентов с хронической ишемической болезнью сердца / А.В. Приколота // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 127. відбиток № 8882
8.    Исследование влияния тиотриазолина на состояние энзиматической системы у больных возрастной катарактой / В.С. Шевченко, Г.В. Котлубей, К.Э. Голубов, А.П. Дегтярева // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 162 – 163. відбиток № 8883
9.    Фоминов В.М. Пероксидация липидов при остром билиарном панкреатите у гериатрических больных / В.М. Фоминов, Я.В. Петренко, Ю.В. Попова // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 239. відбиток № 8884
10.    Баштан Л.П. Стан гемодинаміки при спинномозковій анестезії у літніх пацієнтів // Л.П. Баштан, О.М. Ващенко // Запорожский мед. журнал. – 2012. – № 1 (70). – С. 5 – 7. Ключові слова: спинномозкова анестезія, гемодинаміка, бупівакаїн, літні пацієнти.
11.    Клименко В.І. Вплив чинників середовища на виникнення та перебіг психічних порушень серед населення похилого та старечого віку / В.І. Клименко, А.Ю. Діхтяр // Запорожский мед. журнал. – 2012. – № 1 (70). – С. 17 – 19. Ключові слова: чинники ризику, психічні захворювання, населення похилого та старечого віку. відбиток № 8885
12.    Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого віку з політравмою / В.А. Литовченко, Бондарчук Г.В., Є.В. Гарячий, В.В. Суховецький, М.І. Березка, А.С. Кравченко // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 1 (54). – С. 104 – 107. Ключові слова: політравма, вертлюгова ділянка, стержневий апарат, хворі похилого віку.
13.    Сагаловски С. Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания / С. Сагаловски, М. Шёнерт // Мед. перспективи. – 2012. – Т. ХVII. – № 1. – С. 19 – 31. Ключевые слова: остеопороз, остеобластогенез, остеокластогенез, молекулы-мишени. відбиток № 8886
14.    Антофійчук Т.М. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у осіб похилого віку / Т.М. Антофійчук: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 58.
15.    Кравецький С.С. Раціональна антибіотикотерапія у осіб похилого віку при коморбідній патології / С.С. Кравецький, Т.В. Врублевський, О.Б. Квасницька: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 65 – 66.
16.   Гриб Э.В. Особенности течения пневмонии у больных (пациентов) разных возрастных групп / Э.В. Гриб: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 68 – 69.
17.   Шерстобітова О.В. Стан про- та антиоксидантної системи старих щурів за умов світлової стимуляції на фоні іммобілізаційного стресу / О.В. Шерстобітова, Ю.В. Ломакіна, М.І. Кривчанська: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 130.
18.    Дук В.В. Морфологические варианты эндокринных клеток фундального отдела слизистой оболочки желудка старых крыс / В.В. Дук: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 152 – 153.
19.    Стан когнітивних функцій у хворих на хворобу Паркінсона / Л.А. Горбаченко, О.Б. Яремчук, Н.В. Васильєва, І.І. Білоус: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 166 – 167.
20.   Застосування музикотерапії у хворих літнього віку з психічними розладами, пов’язаними зі стресом / Т.Г. Карвацька, С.Д. Савка, Л.М. Топало, Н.С. Карвацька, О.С. Юрценюк: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 169 – 170.
21.    Романюк І.О. Динаміка показників уваги та пам’яті у хворих на хворобу Паркінсона під впливом комплексного лікування / І.О. Романюк, О.Б. Яремчук: Мат. ІХ міжнар. мед.-фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86-й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 176.