Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р. (друга частина)

1.    Авров М.В. Влияние мануальной терапии на умеренные когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга / М.В. Авров, А.В. Коваленко, Д.А. Болотов // Мануальная терапия. – 2013. – № 2 (50). – С. 48 – 58.
2.    Бур’янов О.А. Особливості патогенезу, сучасні аспекти діагностики і лікування комплексного реґіонарного больового синдрому / О.А. Бур’янов, Т.М. Омельченко, В.В. Котюк // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 19 – 27.
3.    Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): новый шаг в лечении болезни XXI века // Поликлиника. – 2013. – № 4 (3). – С. 98.
4.    Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь как мультидисциплинарная патология / М.А. Осадчук, А.А. Свистунова, М.М. Осадчук, Н.Н. Николаенко // Поликлиника. – 2013. – № 4 (3). – С. 88 – 96.
5.    Геморрагический инсульт // см. Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 2 – 3.
6.    Забаровский В.К. Мануальная терапия как метод улучшения корковой сенсомоторной интеграции при вертеброгенных цервикоторакальных болевых синдромах / В.К. Забаровский, Л.Н. Анацкая, Т.В. Свинковская // Мануальная терапия. – 2013. – № 2 (50). – С. 3 – 8.
7.    Заздравнов А.А. Остеопенія та гастроезофагеальний рефлекс у хворих на ревматоїдний артрит у світлі концепції кластеризації позасуглобових проявів / А.А. Заздравнов, Л.М. Пасиєшвілі // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 4 (50). – С. 56 – 59.
8.    Застосування плазмаферезу в комплексній терапії хворих на псоріатичний артрит / О.І. Мітченко, Л.Г. Воронов, М.Г. Ілляш та ін. // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 3 (49). – С. 72 – 74.
9.    Зозуля В.В. Проблеми поліморбідності в геріатричній клініці / В.В. Зозуля // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 1. – С. 39 – 41.
10.    Ішемічний інсульт (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична реабілітація). Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Витяг: Розділи, що стосуються реабілітації пацієнтів після інсульту // Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 1. – С. 3 – 10.
11.    Мінеральна щільність та якість кісткової тканини у жінок із ревматоїдним артритом / В.В. Поворознюк, Д.Ханс, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 83 – 88.
12.    Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток. – К., 2005. – 368 с. – ISBN 966-7769-41-0.
13.    Опыт применения ударно-волновой терапии в лечении миофасциальных болевых синдромов / Н.И. Бодня, В.Н. Проценко, В.Г. Марихин, С.А. Ободовский // Мануальная терапия. – 2013. – № 3 (51). – С. 76 – 82.
14.    Применение радиальной ударно-волновой терапии в лечении болевых синдромов в неврологии / М.В. Сикорская, Н.И. Бодня, Ю.К. Ременюк, В.Г. Марихин // Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 1. – С. 22 – 25.
15.    Применение спирулины в медицинской практике / Л.П. Купраш, Т.Н. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, С.А. Гударенко и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 1. – С. 36 – 38.
16.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Зб. наук. пр. Вип.17. – К.: «ДІА», 2012. – 463 с.
17.    Ребров Б.О. Дезадаптивне реагування на хворобу та його вплив на динаміку больового синдрому у пацієнтів із псоріатичним артритом / Б.О. Ребров, І.І. Благініна, О.О. Реброва // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 3 (49). – С. 67 – 71.
18.    Рингач Н.О. Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди / Н.О. Рингач // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2 (26). – С. 7 – 12.
19.    Роговий Ю.Є. Патофізіологія вікових особливостей функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії / Ю.Є. Роговий, К.В. Слободяк, Л.О. Філіпова. – Чернівці: БДМУ, 2013. – 199 с.
20.    Филатова А.Е. Основные принципы обработки медицинских и медико-биологических данных в научных исследованиях / А.Е. Филатова // Наук. журн. МОЗ України. – 2013. – № 2 (3). – С. 130 – 135.
21.    Чепелевська Л.А. Динаміка смертності населення України на сучасному етапі: регіональний аспект / Л.А. Чепелевська, Ю.Б. Ященко // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2 (26). – С. 30 – 34.
22.    Чепелевська Л.А. Особливості смертності населення України від окремих хвороб органів травлення / Л.А. Чепелевська, А.А. Крапівіна // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 1 (25). – С. 54 – 58.
23.    Шатило В.Б. До 105-річчя від дня народження академіка Дмитра Федоровича Чеботарьова (17.09.1908 – 11.07.2005) / В.Б. Шатило // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2013. – № 2 (вересень-жовтень). – С. 1 – 3.
24.    Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість / Т.В. Шидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська. – К.: Логос, 2006. – 752 с. – ISBN 966-581-742-6.
25.    Ященко Ю.Б. Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект) / Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 1 (25). – С. 20 – 27.