Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р.

1.    Артеріальна гіпертензія у пацієнтів літнього віку: практичні аспекти лікування // Практич. ангіологія. – 2013. – № 3. – С. 5 – 11.
2.    Бабенко Н.А. Роль кислой сфингомиелиназы в нарушении инсулин-индуцированного поглощения глюкозы мышечной тканью в старости / Н.А. Бабенко, О.А. Тимофийчук // Пробл. ендокринної патології. – 2013. – № 3. – С. 75 – 81.
3.    Беликова М.В. Изменение содержания катехоламинов в плазме крови у людей при старении и болезни Паркинсона / М.В. Беликова, Г.В. Лукьянцева, В.А. Пастухова // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 2. – С. 108 – 110.
4.    Влияние комплексного физиотерапевтического лечения на функциональные резервы механизмов регуляции у пожилых больных с обменно-дистрофическим остеоартрозом / Т.И. Долганова, Е.А. Карасев, Т.Ю. Карасева и др. [В.Н. Ирьянова, М.А. Худяева] // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 5. – С. 30 – 33.
5.    Влияние физиотерапии на психологический статус женщин с климактерическим синдромом / Т.А. Айвазян, В.П. Зайцев, О.В. Ярустовская, Т.А. Языкова // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2013. – № 4. – С. 32 – 34.
6.    Гусєва С.А. Анемія з порушенням метаболізму заліза у осіб похилого віку: проблеми діагностики і терапії / С.А. Гусєва // Укр. журн. гематол. та трансфузіології. – 2013. – № 2. – С. 21 – 26.
7.    Значення супресії функції яєчників у лікуванні хворих на рак молочної залози у пременопаузі / І.Б. Щепотін, О.С. Зотов, Р.В. Любота, І.І. Любота // Клініч. ендокринол. та ендокринна хірургія. – 2013. – № 1. – С. 26 – 33.
8.    Зозуля В.В. Метаболічна терапія в геріатричній кардіології (фармако-епідеміологічне дослідження) / В.В. Зозуля, І.С. Чекман // Фармакол. та лік. токсикологія. – 2012. – № 4. – С. 67 – 71.
9.    Клименко В.І. Кадровий потенціал організації медичного обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки в умовах перехідного періоду реформування загальної системи охорони здоров’я / В.І. Клименко // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 158 – 161.
10.    Когнітивні розлади в осіб похилого віку в практиці сімейного лікаря / О.Р. Дукова, В.В. Бугерук, І.С. Лисий та ін. [Ю.В. Прокопчук, О.В. Найдьонова, С.І. Дрібна, С.М. Олійник, Г.В. Лагутіна, В.В. Саморуков] // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 165.
11.    Комплексна програма з профілактики судинної деменції / О.Р. Пулик, В.І. Смоланка, І.В. Чопей, М.В. Гирявець // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 147 – 148.
12.    Корнюхина Е.Ю. Методы медицинской реабилитации болезни Паркинсона / Е.Ю. Корнюхина // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2013. – № 4. – С. 21 – 24.
13.    Кузнецов В.В. Состояние помощи пациентам с ДГПЖ в урологическом стационаре городской больницы / В.В. Кузнецов // Урологія. – 2013. – № 1. – С. 15 – 22.
14.    Левада О.А. Особенности дисмнестических нарушений на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции по данным ТІМЕ-теста / О.А. Левада // Мед. психология. – 2013. – № 2. – С. 44 – 51.
15.    Матвієць Л.Г. Медична реабілітація пацієнтів похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря / Л.Г. Матвієць, Н.Г. Лерман, Г.Ю. Галичанська // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 169.
16.    Международные эксперты в помощь украинским женщинам элегантного возраста // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 7. – С. 66 – 67.
17.    Новітні принципи діагностики та лікування вікової дегенерації макули / Н.В. Пасєчнікова, А.Р. Король, О.С. Задорожний та ін. [Т.Б. Кустрин, І.О. Насінник] // Офтальмологич. журнал. – 2013. – № 4. – С. 93 – 109.
18.    Особливості терапії артеріальної гіпертензії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, О.Є. Кітура та ін. [М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко] // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 165 – 166.
19.    Пикалова М.В. Повышенная гравитация и трансцеребральная низкочастотная электротерапия у женщин с климактерическим синдромом / М.В. Пикалова // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 6. – С. 33 – 37.
20.    Применение физических факторов и липосомального покрытия «Фламена» при трофических язвах у пожилых больных хронической венозной недостаточностью / Х.А. Абдувосидов, Д.В. Матвеев, А.С. Снигоренко и др. [В.К. Шишло, В.В. Горлов, А.Н. Кузнецов] // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 6. – С. 16 – 21.
21.    Профилактика послеоперационных гнойно-септических осложнений при пролапсе гениталий у женщин перименопаузального возраста / И.Е. Рогожина, У.В. Столярова, Н.Ф. Хворостухина, Н.Н. Степанова // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 7. – С. 68 – 72.
22.    Рубченкова С.А. Интерференционные токи и подводный душ-массаж в коррекции климактерических расстройств у женщин в периоде перименопаузы / С.А. Рубченкова, О.В. Ярустовская // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 5. – С. 36 – 40.
23.    Стан реґіонарного кровообігу тканин ротової порожнини в осіб старечого віку на етапах імплантаційного лікування / В.О. Пономаренко, Ю.І. Силенко, М.В. Хребор, Т.А. Хміль // Укр. стоматологіч. альманах. – 2013. – № 5. – С. 81 – 84.
24.    Терапия остеопороза у мужчин. Рекомендации Американского общества эндокринологов – 2012 // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2013. – № 2. – С. 26 – 28.
25.    Тодоріко Л.Д. Дискусійні питання щодо механізмів розвитку поліморбідності при хронічних обструктивних захворюваннях легенів у осіб літнього та старечого віку / Л.Д. Тодоріко // Клініч. імунол., алергол., інфектологія. – 2013. – № 5. – С. 41 – 45.
26.    Труфанов Е.А. Патология вегетативной нервной системы у больных болезнью Паркинсона / Е.А. Труфанов // Укр. журн. клініч. та лаб. медицини. – 2012. – № 4. – С. 18 – 22.
27.    У пошуках нових підходів до лікування безсоння та приливів як симптомів менопаузи // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 6. – С. 62 – 63.
28.    Ярема Н.І. Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією у пацієнток з ессенціальною артеріальною гіпертензією у постменопаузальний період / Н.І. Ярема // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 85 – 87.