Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.

1.    V Конгрес серцево-судинних хірургів України і Польщі «Актуальні питання серцево-судинної хірургії», присвяч. 100-річчю з дня народження акад. М.М. Амосова // Клініч. хірургія. – 2013. – № 7. – С. 78 – 79.
2.    Академіку М.М. Амосову – 100 років // Офтальмологич. журнал. – 2013. – № 5. – С. 101 – 103.
3.    Амосов М. Експеримент: звіт за 8 років // Вісн. НАН України. – 2002. – № 5.
4.    Амосов М. Жити за заповідями – це безпрограшно // Вісн. НАН України. – 2002. – № 1.
5.    Амосов М.М. Не експеримент, а життя // Вісн. НАН України. – 2003. – № 1.
6.    Бездетко П.А. Применение статинов и фибратов как стабилизаторов прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом ІІ типа / П.А. Бездетко, С.М. Аджадж, Е.Н. Ильина // Офтальмологич. журнал. – 2013. – № 5. – С. 34 – 40.
7.    Бойко А. Сто років Амосову / А. Бойко. – 2013. – без в/д. – 19 с.
8.    Влияние препарата Глиатилин на нейропсихологические и нейрофизиологические показатели при синдроме умеренных когнитивных нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, Е.В. Демченко и др. [О.О. Копчак, В.А. Холин] // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 4. – С. 94 – 102.
9.    Ермолова Ю.В. 2013 г. объявлен годом Николая Амосова в области медицины / Ю.В. Ермолова // Укр. мед. часопис. – 2013.
10.    Кир’ян Т.І. Кібернетичний підхід М.М. Амосова як шлях до розвитку інноваційних технологій у процесі медичної освіти / Т.І. Кир’ян // Вісн. Черкаськ. ун-ту. – 2012. – Вип. 216. – Ч. 1. – С. 46 – 48.
11.    Книшов Г.В. Колектив Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова продовжує справу вчителя і засновника (до 100-річчя з дня народження М.М. Амосова) / Г.В. Книшов, В.Б. Максименко // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наук. пр. Асоц. серцево-судинн. хірургів України. – 2013. – Вип. 21. – С. 9 – 12.
12.    Книшов Г.В. Слово про академіка М.М. Амосова (до 100-річчя з дня народження) / Г.В. Книшов // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наук. пр. Асоц. серцево-судинн. хірургів України. – 2013. – Вип. 21. – С. 3 – 8.
13.    Микола Амосов: біографія, увічнена у книзі // Мистецтво лікування. – 2010. – № 2. – С. 98.
14.    Міщиха Л.П. Психолого-біографічний аналіз творчого потенціалу Миколи Амосова / Л.П. Міщиха // Пробл. заг. та педагогіч. психології. Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка. – 2010. – Т. ХІІ. – Ч. 1. – С. 381 – 393.
15.   Н.М. Амосов: автопортрет. К 95-летию со дня рождения // Серце і судини. – 2009. – № 1. – С. 8 – 17.
16.    Пасечников С.П. Питание и здоровье мужчин / С.П. Пасечников // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2013. – № 3. – С. 36 – 44.
17.    Перший досвід використання в Україні глибинної мозкової стимуляції при лікуванні хвороби Паркінсона / К.Р. Костюк, А.О. Попов, Ю.М. Медведєв та ін. [Я.П. Зінькевич, М.М. Шевельов, С.М. Дічко] // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 4. – С. 36 – 43.
18.    Спирина Ю.С. К столетию основателя кардиохирургии Н.М. Амосова: [электронный ресурс] / Ю.С. Спирина.
19.    Трахтенберг И. Эпоха Амосова. Слово о незабвенном человеке в год его столетия / И. Трахтенберг // Зеркало недели. – 2013. – № 1 (11 января).
20.    Трахтенберг И.М. Уроки мудрого Амосова. К 100-летию со дня рождения / И.М. Трахтенберг // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 10 (461).
21.    Хірург, творець, мислитель (до 100-річчя з дня народження М.М. Амосова): бібліографічний покажчик / За ред. Н.О. Собко. – Дніпропетровськ: ДОНМБ, 2013. – 68 с.
22.    Энциклопедическое исследование о жизни и деятельности выдающегося хирурга современности Н.М. Амосова / Подгот. Ю. Виленский // Серце і судини. – 2010. – № 1. – С. 113 – 116.
23.    Яловський Б. Микола Амосов – людина-легенда: [електронний ресурс] / Б. Яновський.