Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 5.
2.    Архів клінічної медицини. – 2013. – № 2.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2013. – № 5.
4.    Кардиология. – 2013. – № 11.
5.    Клиническая медицина. – 2013. – № 10.
6.    Клиническая онкология. – 2011. – № 2.
7.    Клиническая онкология. – 2011. – № 3.
8.    Клиническая онкология. – 2011. – № 4.
9.    Клиническая онкология. – 2012. – № 5 (1).
10.    Клиническая онкология. – 2012. – № 6 (2).
11.    Клиническая онкология. – 2012. – № 7 (3).
12.    Клиническая онкология. – 2012. – № 8 (4).
13.    Клиническая онкология. – 2013. – № 1 (9).
14.    Клиническая онкология. – 2013. – № 2 (10).
15.    Клиническая онкология. – 2013. – № 3 (11).
16.    Лабораторна діагностика. – 2013. – № 2.
17.    Лабораторна діагностика. – 2013. – № 3.
18.    Medical Nature. – 2013. – № 3-4.
19.    Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 1.
20.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 474. Тема номера: Неврология.
21.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2013. – № 6 (12) (грудень).
22.    Поликлиника. – 2013. – № 4.
23.    Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 5.
24.    Серце і судини. – 2013. – № 4.
25.    Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 2-3.
26.    Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 4.
27.    Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 3.
28.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2013. – № 4.
29.    Український неврологічний журнал. – 2013. – № 4.
30.    Успехи геронтологии. – 2013. – № 3.
31.    ІНСУЛЬТ. Антологія питання: Додаток до журналу «Судинні захворювання головного мозку». – 2013. – Вип. 3.
32.    STOP Інсульт: Додаток до журналу «Судинні захворювання головного мозку». – 2013. – Вип. 3.

ГАЗЕТИ

33.    АПТЕКА. – 2013. – № 46 (917) (25 ноября).
34.    АПТЕКА. – 2013. – № 47 (918) (2 декабря).
35.    АПТЕКА. – 2013. – № 48 (919) (9 декабря).
36.    Здоров’я України. – 2013. – № 3-4 (23-24). Тематичний випуск: Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
37.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 17 (471).
38.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 18 (472).

КНИГИ

39.    № 20043-u – Chronogenetics. The Inheritance of Biological Time / Luigi Gedda, Gianni Brenci. – 1978. – 214 h. – ISBN 0-398-03641-1.
40.    № 22995 – Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – 311 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

41.    БЕЛЬЧІНА Ю.Б. Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку метаболічної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет І типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Ю.Б. Бельчіна. – К., 2013. – 20 с.
42.    ГЕЛЬМЕДОВА М.М. Особливості прогресування коронарного атеросклерозу та перебігу ішемічної хвороби серця після аорто-коронарного шунтування у хворих з цукровим діабетом 2 типу за результатами річного спостереження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / М.М. Гельмедова. – К., 2013. – 18 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

43.    № 9035. Вплив антропометричних показників на клінічний перебіг остеоартрозу колінних суглобів у пацієнтів старших вікових груп / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, Г.М. Гриценко, С.П. Крочак // Практич. медицина. – 2012. – № 5. – С. 70 – 77. Ключові слова: остеоартроз, гонартроз, антропометричні показники, функціональна активність, індекс маси тіла, старші вікові групи.
44.    № 9036. Боженко Н.Л. Сучасні підходи до диференційної діагностики та лікування когнітивних розладів: хвороба Альцгеймера / Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська // Практич. медицина. – 2012. – № 6. – С. 162 – 168.
45.    № 9037. Дроненко В.Г. Хоспіс та етичні аспекти евтаназії / В.Г. Дроненко // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 171 – 174.
46.    № 9038. Смалюх О.З. Остеопороз: що потрібно знати лікарю-практику (огляд літератури) / О.З. Смалюх // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 2. – С. 168 – 171.