Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.

1.    Бабляк С.Д. Проблеми і особливості діагностики ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією / С.Д. Бабляк, С.Е. Лозинський // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 144 – 147.
2.    Батіг В.М. Патологія тканин пародонта при системному остеопорозі / В.М. Батіг, М.О. Остафійчук, А.І. Проданчук // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 3. – Ч. 2. – С. 90 – 94.
3.    Боженко Н.Л. Сучасні підходи до диференційної діагностики та лікування когнітивних розладів: хвороба Альцгеймера / Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська // Практич. медицина. – 2012. – № 6. – С. 162 – 168. Відбиток № 9036
4.    Вовченко М.Н. Особенности клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у женщин в периоде перименопаузы / М.Н. Вовченко // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 3. – Ч. 2. – С. 133 – 137.
5.    Вплив антропометричних показників на клінічний перебіг остеоартрозу колінних суглобів у пацієнтів старших вікових груп / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, Г.М. Гриценко, С.П. Крочак // Практич. медицина. – 2012. – № 5. – С. 70 – 77. Ключові слова: остеоартроз, гонартроз, антропометричні показники, функціональна активність, індекс маси тіла, старші вікові групи. Відбиток № 9035
6.    Глазунов О.А. Экспериментальное обоснование применение комплекса адаптогенов, витаминов и минералов при пародонтите у лиц пожилого возраста / О.А. Глазунов, А.Е. Корнийчук, О.А. Макаренко // Вісн. стоматології. – 2013. – № 2. – С. 10 – 14.
7.    Глушко А.В. Вплив леводопатерапії на динаміку рухових та когнітивних порушень у пацієнтів із хворобою Паркінсона / А.В. Глушко, К.А. Таряник, Н.В. Литвиненко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Вип. 2. – С. 82 – 84.
8.    Горчук В.А. Генез когнітивних розладів в пізньому віці / В.А. Горчук // П’ята наук.-практ. міжрегіон. конф. «Інтегративні підходи в діагностиці і лікуванні психічних та психосоматичних розладів». Мат. конф. – Вінниця, 2013. – С. 31 – 33.
9.    Гресько М.Д. Характеристика гормонального гомеостазу в жінок із надмірними матковими кровотечами в пременопаузі / М.Д. Гресько // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 2. – С. 34 – 37.
10.    Демиденко Г.В. Вікові і гендерні особливості біомаркерів атеросклеротичного ураження судин у хворих на гіпертонічну хворобу / Г.В. Демиденко // Експерим. і клінічна медицина. – 2012. – № 4. – С. 61 – 63. Відбиток № 9040
11.    Дроненко В.Г. Хоспіс та етичні аспекти евтаназії / В.Г. Дроненко // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 171 – 174. Відбиток № 9037
12.    Дудина Ж.Г. Особливості ситуації щодо розповсюдженості та захворюваності на деменцію в Україні в 2011 році / Ж.Г. Дудина // Вісн. психіатрії та психофармакології. – 2012. – № 1. – С. 101 – 107.
13.    Исаева А.С. Прогестерон и уровень метаболитов оксида азота у женщин в перименопаузе / А.С. Исаева // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 3. – Ч. 2. – С. 156 – 160.
14.    Ищук В.А. Применение препарата ритмокор в лечении пациентов с синдромом инсулинорезистентности / В.А. Ищук // Міжнар. вісн. медицини. – 2011. – № 3 – 4. – С. 22 – 26.
15.    Климовицький Ф.В. Вплив активних метаболітів вітаміну D на ризик падінь у жінок, які хворіють системним постменопаузальним остеопорозом / Ф.В. Климовицький // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 18 – 20.
16.    Ковальчук П.Н. Значимость озонотерапии в геропротекции / П.Н. Ковальчук, Л.С. Ковальчук // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 2012. – № 5. – С. 49 – 51.
17.    Косілова С.Е. До питання покращення якості життя у жінок у клімактеричному періоді / С.Е. Косілова // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 2. – С. 63 – 65.
18.    Левчин А.М. Калікреїн – кінінова система – універсальний компонент біохімічного гомеостазу / А.М. Левчин // Перспективи медицини та біології. – 2013. – № 1. – С. 14 – 18.
19.    Макогончук А.В. Репаративна регенерація кісткової тканини на тлі системного остеопорозу / А.В. Макогончук // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 14 – 17.
20.    Малик О.Р. Смертність унаслідок серцево-судинної патології, еволюція терміну смерть / О.Р. Малик // Практич. медицина. – 2012. – № 6. – С. 169 – 177.
21.    Мороз А.В. Вплив артеріальної гіпертензії та ожиріння на клінічні прояви остеоартрозу / А.В. Мороз // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 3. – Ч. 2. – С. 57 – 61.
22.    Пастер И.П. Достижения регенеративной медицины в терапии сахарного диабета 1 типа. ІІ. Применение стволовых клеток для лечения основного заболевания и его осложнений / И.П. Пастер, Н.Д. Тронько // Ендокринологія. – 2013. – № 2. – С. 65 – 77.
23.    Смалюх О.З. Остеопороз: що потрібно знати лікарю-практику (огляд літератури) / О.З. Смалюх // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 2. – С. 168 – 171. Відбиток № 9038
24.    Сорокін Б.В. Зміни компонентів органічного матриксу кісткової тканини щурів при відтворенні експериментального остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію / Б.В. Сорокін, В.О. Костенко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Вип. 2. – С. 220 – 224.
25.    Федорків М.Б. Біохімічні показники крові при гострому панкреатиті і його корекції цитофлавіном в експерименті / М.Б. Федорків // Практич. медицина. – 2013. – № 1. – С. 3 – 8.
26.    Штанько В.А. Особенности структуры коморбидности и комбинированной фармакотерапии при ишемической болезни сердца в сочетании с первичной артериальной гипертензией в пожилом возрасте / В.А. Штанько, Н.В. Тофан // Досягнення біології та медицини. – 2013. – № 1. – С. 47 – 50. Відбиток № 9039
27.    Яковлєва О.О. Гіпертонічна хвороба як предиктор когнітивного зниження / О.О. Яковлєва, О.В. Кириченко // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 3. – Ч. 2. – С. 216 – 219.