Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.

1.    «Зробимо вік 60+ активним!», прес-конференція приурочена до Міжнародного дня літніх людей // Мистецтво лікування. – 2013. – № 7 (103). – С. 57 – 58.
2.    Антонюк-Щеглова І.А. Залежність адаптаційних здатностей організму  літніх людей від стану мелатонінутворювальної функції епіфізу / І.А. Антонюк-Щеглова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 255 – 267.
3.    Возрастные особенности изменений комплекса «интима-медиа» общих сонных артерий в период реабилитации после перенесенного ишемического инсульта / И.Н. Дыкан, И.И. Глазовская, С.Г. Мазур, И.В. Андрущенко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 294 – 300.
4.    Дыба И.А. Влияние дыхательных тренировок на вентиляционную функцию легких у людей пожилого возраста с ускоренным старением дыхательной системы / И.А. Дыба // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 301 – 306.
5.    Ена Л.М. Вторичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения в пожилом и старческом возрасте (обзор литературы) / Л.М. Ена, Т.В. Лысенко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. –С. 274 – 287.
6.    Коляда О.К. Асоціація поліморфізмів генів CYP1F1 та GSTM1 з ризиком розвитку хвороби Паркінсона в Українській популяції / О.К. Коляда, О.М. Вайсерман, І.М. Карабань // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 288 – 293.
7.    Кульчицький О.К. Вікові особливості змін активності вільно-радикального окиснення і складу ліпідного матриксу синаптичних мембран нейронів півкуль головного мозку щурів при гострій гіпобаричній гіпоксії / О.К. Кульчицький, Р.І. Потапенко, С.М. Новікова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 223 – 233.
8.    Левада О.А. Епідеміологічні аспекти судинної деменції: стан проблеми за останні 5 ороків (огляд літератури) / О.А. Левада, О.С. Чабан, І.Я. Пінчук // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 307 – 316.
9.    Особливості показників больового синдрому та функціональної активності у хворих старших вікових груп з остеоартрозом колінних суглобів / Н.В. Григор’єва, Г.М. Гриценко, С.П. Крочак, Т.В. Парахіна // Пробл. остеології. – 2012. – № 4. – С. 49 – 52.
10.    Резніченко Н.Ю. Вікові зміни шарів шкіри та кровоплину в ній у чоловіків різного віку / Н.Ю. Резніченко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 268 – 273.
11.    Тарасова К.В. Вікові особливості енергетичного забезпечення міокарда: вплив активаторів К+АТФ – каналів / К.В. Тарасова, С.Б. Французові // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 234 – 248.
12.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна технологія оцінки забезпечення розумової працездатності в осіб різного віку / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 317 – 331.