Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.

1.    Академіку НАН і НАМН України С.В. Комісаренку – 70 років // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2013. – Т. 19. – № 3. – С. 391 – 392.
2.    Диференціація нейрональних стовбурових клітин, трансплантованих на органотипову культуру гіпокампа після киснево-глюкозної депривації in vitro / О.А. Рибачук, В.М. Кирик, О.М. Цупиков, Г.М. Бутенко та ін. // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19. – № 3. – С. 365 – 370.
3.    Животовська Л.В. Підхід до терапії хворих із невротичними депресивними розладами / Л.В. Животовська // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 6 (60). – С. 143 – 146.
4.    Кордюм В.А. Клетка и организм: современное состояние биологической составляющей понятия «молекулярная биология» (попытка интегрального анализа) / В.А. Кордюм // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2013. – Т. 19. – № 3. – С. 263 – 276.
5.    Магнитно-резонансная томография в диагностике ишемической болезни  сердца (обзор литературы) / Н.Т. Ватунин, Н.В. Калинкина, Е.А. Савченко и др. // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2013. – Т. 19. – № 3. – С. 307 – 319.
6.    Мезенхімальні стовбурові клітини людини як потенційний засіб відновлення функціональної активності судинної стінки при генетично детермінованій артеріальній гіпертензії та експериментальному цукровому діабеті / І.В. Іванова, К.І. Клименко, І.В. Кізуб та ін. // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2013. – Т. 19. – № 3. – С. 371 – 378.
7.    Мертва точка української геріатрії (інтерв’ю з О.А. Поляковим, В.В. Чайковською) // Ваше здоров’я. – 2013. – № 45 – 46 (1224 – 1225). – С. 16 – 17.
8.    Методика визначення вартості медичних послуг / Р.В. Богатирьова, О.К. Толстанов, В.П. Дуда та ін. // Укр. мед. часопис. – 2013. – № 5 (97). – С. 28 – 32.
9.    Старинець Н.Г. Фактори суїцидальності при множинному склерозі / Н.Г. Старинець // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 6 (60). – С. 60 – 64.
10.    Трінус К.Ф. Профіль запаморочень у хворих на артеріальну гіпертензію / К.Ф. Трінус, Т.М. Сакун, І.В. Гашнікова // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 6 (60). – С. 152 – 155.
11.    Фернандес де Ривес С.Ф. К вопросу оптимизации дифференциальной диагностики и патогенетической терапии функциональных тиков / С.Ф. Фернандес де Ривес, С.К. Евтушенко, И.Н. Карабань // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 6 (60). – С. 20 – 25.
12.    Чайковська В.В. Населення України стрімко старіє / В.В. Чайковська // Мед. світ. – 2013. – № 19 – 20 (59). – С. 6.
13.    Чайковська В.В. Психологічні особливості людей похилого віку / В.В. Чайковська // Мистецтво лікування. – 2013. – № 6 (102). – С. 19 – 23.