Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.

1.    Богданова І.В. Стан метаболічних і регуляторних процесів у хворих на хворобу Паркінсона в залежності від ступеня тяжкості та схеми лікування / І.В. Богданова // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 2 (71). – С. 5 – 7.
2.    Богданова І.В. Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона / І.В. Богданова // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 1 (70). – С. 5 – 7.
3.    Бурчинский С.Г. Проблема вибору атипового нейролептика: клініко-психофармакологічні аспекти / С.Г. Бурчинський // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 4 (73). – С. 79 – 83.
4.    Данилова М.В. Депресивні розлади у хворих на розсіяний склероз (огляд літератури) / М.В. Данилова // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 1 (70). – С. 55 – 58.
5.    Демченко М.І. Психологічні та психосоціальні характеристики хворих з постінсультною депресією як основа їх психотерапії / М.І. Демченко // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 2 (71). – С. 60 – 63.
6.    Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики. – К.: Здоров’я, 2012. –384 с. − ISBN 978-966-463-040-4.
7.    Лихтенштейн Е.И. Помнить о больном / Е.И. Лихтенштейн. – К.: Здоров’я, 2012. – 152 с. − ISBN 978-966-463-035-1.
8.    Мазур С.Г. Вікові особливості стану комплексу «інтима-медіа» у хворих, що перенесли ішемічний інсульт / С.Г. Мазур // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2012. − № 3. – С. 62 – 73.
9.    Марута Н.О. Патопсихологічні чинники та механізми формування психічних розладів при хворобі Паркінсона / Н.О. Марута, Д.Ю. Сайко // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 4 (73). – С. 48 – 52.
10.    Морозова О.Г. Комплексна терапія у відновлювальному лікуванні дорсалгій / О.Г. Морозова, О.А. Яровшевський, Я.В. Липинська // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 2 (71). – С. 106 – 110.
11.    Особливості антитромботичної терапії у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця і постійною формою фібриляції передсердь: метод. реком. / Уклад. В.Ю. Лішневська, Є.В. Покрова. – К., 2009. – 27 с.
12.    Ох, нелегкая это работа… Запоры у людей пожилого возраста // Участковый врач. – 2013. − № 1. – С. 46 – 47.
13.    Поворознюк В.В. Вопросы и ответы в обзоре кальцитонинсодержащих лекарственных средств / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. − № 3 (7). – С. 65 − 66.
14.    Поворознюк В.В. Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. − № 3 (7). – С. 7 – 13.
15.    Права людини в Україні. Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. Вип. 21. Права меншин. – К., 1998. – 455 с.
16.    Рекомендации Европейской противоревматической лиги по медикаментозному лечению псориатического артрита // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. − № 3 (7). – С. 68.
17.    Сайко Д.Ю. Клініко-психопатологічна характеристика органічних депресій при хворобі Паркінсона / Д.Ю. Сайко // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 2 (71). – С. 85 – 87.
18.    Сайко Д.Ю. Особливості клініки депресивних реакцій при хворобі Паркінсона / Д.Ю. Сайко // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 1 (70). – С. 87 – 89.
19.    Скачко Б.Г. Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? / Б.Г. Скачко, Г.О. Орещук. – К.: Здоров’я, 2012. – 96 с. − ISBN 978-966-463-039-6.
20.    Слободін Т.М. Патогенез та сучасні підходи до лікування хронічного болю / Т.М. Слободін // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 4 (73). – С. 106 – 113.
21.    Сновида Л.Т. Гендерні особливості факторів суїцидогенезу при депресіях / Л.Т. Сновида // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 1 (70). – С. 93 – 95.
22.    Суїцидальна поведінка та її профілактика (огляд літератури) / А.М. Бачериков, Е.Г. Матузок та ін. // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 2 (71). – С. 53 – 55.
23.    Фактичне харчування, дефіцит вітаміну D та мінеральна щільність кісткової тканини в дорослого населення різних регіонів України / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, Ф.В. Климовицький, О.В. Синенький // Травма. – 2012. – Т. 13. − № 4. – С. 12 – 16.
24.    Шторх Гервиг. Гомеопатические лекарства для практики / Гервиг Шторх. – К.: Здоров’я, 2012. – 96 с. − ISBN 978-966-463-038-2.
25.    Эндемический деформирующий остеоартроз: этиология, диагностика, лечение, профилактика / Т.В. Фролова, О.В. Охапкина, Ю.В. Сороколат, Е.Г. Колеушко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. − № 3 (7). – С. 43 – 48.
26.    Юнак В.Ю. Депрессия / В.Ю. Юнак. – К.: Здоров’я, 2012. − 256 с. − ISBN 978-966-463-040-2.