Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.

1.    Волкова Ю.В. Роль  сопутствующей патологии в формировании клинико-патогенетических аспектов травматической болезни у геронтологических больных / Ю.В. Волкова // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2012. – № 3. – С. 124 – 126. Ключевые слова: травматическая болезнь, геронтологические пациенты, эндотелиопротекция. Відбиток № 8948.
2.    Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України. 5.6. Пацієнти похилого віку. Рекомендації щодо ведення ФП у пацієнтів похилого віку / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко та ін. // Аритмологія. – 2012. – № 1. – С. 70 – 72.
3.    Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України. 5.10. Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко та ін. // Аритмологія. – 2012. – № 1. – С. 75 – 77.
4.    Корнага С.І. Стан серцево-судинної системи хворих похилого віку в процесі хіміотерапії туберкульозу легень / С.І. Корнага // Вісн. наук. досліджень. – 2012. – № 4. – С. 21 – 23. Ключові слова: серцево-судинна система, хворі похилого віку, туберкульоз легень, хіміотерапія. Відбиток № 8949.
5.    Романова Е.Н. Использование метаболической терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца и аритмиями / Е.Н. Романова, В.А. Ищук, О.С. Сычев // Аритмология. – 2012. – № 3. – С. 24 – 32. Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аритмии, метаболическая терапия, глюконовая кислота, комбинация магния глюконата и калия глюконата.
6.    Сагаловски С. Клеточно-молекулярные механизмы регуляции ремоделирования кости: новые концепции в лечении остеопороза / С. Сагаловски, М. Шёнерт // Арх. клинич. и эксперим. медицины. – 2011. – № 2. – С. 209 – 214. Ключевые слова: остеопороз, молекулярные механизмы, ремоделирование кости, лечение, деносумаб, оданакатиб. Відбиток № 8947.
7.    Сайко Д.Ю. Аутоагрессия в структуре психических расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 2. – С. 33 – 36. Ключевые слова: болезнь Паркинсона, психические расстройства, депрессия, суицидальное поведение, факторы риска, клинико-психопатологические особенности.
8.    Совгиря С.М. Морфофункціональні особливості слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей похилого і старечого віку / С.М. Совгиря // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2012. – № 1-2. – С. 211 – 214. Ключові слова: псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій, вікові зміни, похилий і старечий вік. Відбиток № 8950.
9.    Степаненко Л.В. Патопсихічні порушення у осіб з судинною деменцією та хворобою Альцгеймера / Л.В. Степаненко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 1. – С. 24 – 28. Ключові слова: судинна деменція, хвороба Альцгеймера, психічні розлади.
10.    Степаненко Л.В. Порушення іонного транспорту при судинній деменції та хворобі Альцгеймера / Л.В. Степаненко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 2. – С. 30 – 32. Ключові слова: судинна деменція, хвороба Альцгеймера, іонний транспорт.
11.    Храмцов Д.М. Модуляція внутрішньостріарної нейротрансмісії при експериментальному післятравматичному паркінсонізмі / Д.М. Храмцов // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2012. – № 4. – С. 187 – 190. Ключові слова: післятравматичний паркінсонічний синдром, стріатум, нейротрансмісія, ацетилхолін, дофамін, патогенетично обґрунтована терапія. Відбиток № 8946.