Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.

1.    Аленикова О.А. Параметры мигательного рефлекса в периодах моторных флюктуации при болезни Паркинсона / О.А. Аленикова, С.А. Лихачев // Междунар. неврологич журнал. – 2013. – № 4 (58). – С. 25 – 30.
2.    Болезнь Альцгеймера: перспективные методы лечения // Аптека. – 2013. – № 31 (902). – С. 13.
3.    Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, К.М. Полєтаєва, М.П. Демідівська // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 4 (58). – С. 41 – 48.
4.    Панчишин Ю.М. Фактори ризику та профілактики раптової серцевої смерті / Ю.М. Панчишин, Ю.І. Ковальський, М.І. Савчин // Рац. фармакотерапия. – 2013. – № 3 (28). – С. 32 – 36.
5.    Поворознюк В.В. Стронция ранелат в клинической практике: достижения и перспективы / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, Н.И. Дзерович // Мистецтво лікування. – 2013. – № 4 (100). – С. 111 – 117.
6.    Супрун Э.В. Коморбидность при остеоартрозе у пожилых пациентов: выбор тактики лечения / Э.В. Супрун // Рац. фармакотерапия. – 2013. – № 3 (28). – С. 47 – 52.
7.    У пошуках омолодження і подовження життя / В.В. Безруков, Г.М. Бутенко // Медікс. Антиейджинг. – 2013. – № 3 (33). – С. 58 – 61.