Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.

1.    «Чем лечить суицид? Придумать легко, но надо же еще и проверить» // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 15 (466). – С.20 – 21.
2.    Antioxidant and antitumor effects of C60 fullerene on lewis lung carcinoma model / S. Prylutska, I. Grynyuk, P. Klymenko и др. // Carbon Nanomaterials: Structure and Properties. 2nd Ukrainian – French School – Seminar (Beregove, the Crimea, Ukraine 16th – 20th  September, 2013). – Р. 84 – 85.
3.    Carbon Nanomaterials: Structure and Properties. 2nd Ukrainian – French School – Seminar (Beregove, the Crimea, Ukraine 16th – 20th September, 2013). – 88 p.
4.    Бондаренко О.В. Дисфункція ендотелію у пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою та інсулінорезистентністю і участь пінеальної залози в розвитку цих порушень / О.В. Бондаренко // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 63 – 67.
5.    Вікові та гендерні особливості пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, в умовах створення реєстрів малих міст України / В.К. Тащук, Т.О. Ілащук, Н.А. Турубарова-Леунова, І.І. Ілащук // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 85 – 87.
6.    Возрастные особенности церебральной гемодинамики в условиях нормобарической гипоксии по данным реоэнцефалографического исследования и ультразвукового дуплексного сканирования / О.В. Коркушко, С.М. Кузнецова, Ф.В. Юрченко, Е.Д. Осьмак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 80 – 86.
7.    Долженко М.Н. Депрессивные и тревожные расстройства в кардиологии: возможности комбинированной терапии антидепрессантом и антигипоксантом / М.Н. Долженко // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 152 – 160.
8.    Єфімов А.С. Дефіцит вітаміну D та судинні ураження при цукровому діабеті типу 2 / А.С. Єфімов, Л.М. Михальчук // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2013. – № 5 (53). – С. 10 – 16.
9.    Жаринова В.Ю. Профилактика тромботических осложнений у больных с ХСН и синусовым ритмом / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2013. – № 18 (319). – С. 14 – 15.
10.    Зозуля И.С. Возможности лечения когнитивных и эмоциональных нарушений в остром периоде инфаркта мозга / И.С. Зозуля, Н.С. Сыч, В.И. Боброва // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 33 – 38.
11.    Изменение качества жизни больных с артериальной гипертензией и признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани в процессе лечения / Н.Я. Доценко, С.С. Боев, И.А. Шехунова и др. // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 92 – 96.
12.    Исмаилов С.И. Остеопороз и низкоэнергетические переломы шейки бедра как осложнение различных эндокринных заболеваний / С.И. Исмаилов, Д.Ш. Ходжамбердиева, Н.Т. Рихсиева // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2013. – № 5 (53). – С. 113 – 120.
13.    Кваша Е.А. Медицинские аспекты табакокурения / Е.А. Кваша // Здоров’я України. – 2013. – № 18 (319). – С. 40 - 41.
14.    Клиническое значение определение длины теломер для оценки состояния здоровья, риска возникновения и  прогноза исхода заболеваний, оценки продолжительности жизни / В.Г. Передерий, С.М. Ткач, С.В. Клименко и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 17 (318). – С. 64 – 66.
15.    Ковальова О.Н. Особливості параметрів добового моніторування артеріального тиску у хворих із коморбідністю ожиріння та гіпертонічної хвороби / О.Н. Ковальова, І.В. Ситіна // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2013. – № 5 (53). – С. 21 – 25.
16.    Козар-Гуріна О.М. Аналіз демографічних даних та скарг хворих на цервікогенну вертебробазилярну недостатність мозкового кровообігу на ранній стадії захворювання / О.М. Козар-Гуріна // Міжнар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 105 – 112.
17.    Козовий Р.В. Дослідження структурно-функціонального стану спадкового апарату довгожителів з різних екологічних районів Івано-Франківської області / Р.В. Козовий // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 26 – 28.
18.    Комплексний коригувальний вплив мелатоніну на прояви метаболічного синдрому у хворих похилого віку / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, Е.М. Бодак, В.О. Іщук, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 5 – 12.
19.    Куц Л.В. Значение сигнально-рецепторных ноцицептивных связей при псориазе / Л.В. Куц // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2013. – № 3 (50). – С. 47 – 51.
20.    Левада О.А. Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної  судинної деменції у похилому та старечому віці / О.А. Левада, І.Я. Пінчук // Міжнар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 88 – 96.
21.    Мар’єнко Л.Б. Про вплив тривожних і депресивних розладів на патоморфоз епілепсії / Л.Б. Мар’єнко // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 47 – 49.
22.    Минина Е.Н. Возрастные особенности кардиогемодинамических модификаций у женщин при срочной адаптации к физической нагрузке / Е.Н. Минина, И.Б. Куцевол // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 44 – 48.
23.    Михальчук Т.Д. Вплив нейропептидів на реабілітацію пацієнтів з наслідками ішемічного інсульту / Т.Д. Михальчук, Р.Д. Герасимчук // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 56 – 58.
24.    Мурашко Н.К. Проблема лечения хронической боли: есть ли решение? / Н.К. Мурашко // Здоров’я України. – 2013. – № 17 (318). – С. 6.
25.    Оринчак М.А. Несприятливі чинники важкості перебігу серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію / М.А. Оринчак, О.М. Шеремета // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 52 – 56.
26.    Плеш І.А. Компресійно-декомпресійна проба у хворих з есенційною гіпертензією II стадії: діагностична оцінка / І.А. Плеш, Л.І. Гайдич // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 27 – 30.
27.    Поворознюк В.В. Якість трабекулярної кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит / В.В. Поворознюк, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 15 (466). – С. 22 – 23.
28.    Радченко О.М. Діуретики та вуглеводний метаболізм: проспективне спостереження / О.М. Радченко, О.Я. Королюк // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 24 – 26.
29.    Регіональні особливості шлункового кровотоку і агрегаційна активність тромбоцитів у здорових та хворих людей літнього віку з хронічним гастритом / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, С.С. Наскалова, О.М. Гриб, Е.М. Бодак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 31 – 36.
30.    Сапожак И.Н. Коррекция климактерических расстройств у пациенток с медикаментозной менопаузой / И.Н. Сапожак, Ю.П. Богослав // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 4 (12). – С. 36 – 41.
31.    Стволовые клетки // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 171 – 172.
32.    Таран К.В. Особливості розвитку метаболічного синдрому за умов дефіциту естрогенів та його фармакологічна корекція (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 14.01.14 – ендокринологія / К.В. Таран. – Х., 2013. – 24 с.
33.    Физико-химические свойства крови при офтальмопатиях у больных с артритом / О.В. Синяченко, А.К. Павлюченко, Л.В. Лукашенко,  П.О. Синяченко // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 87 – 91.
34.    Фломин Ю.В. Нарушения ходьбы после инсульта и при других неврологических заболеваниях: современный подход к диагностике, лечению и реабилитации / Ю.В. Фломин // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 121 – 132.
35.    Христофорова А.М. Влияние триметазидина в составе комплексной гемодинамической терапии на циркадные ритмы артериального давления и степень прессорных реакций во время физического стресса у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией и сопутствующей ишемической болезнью сердца / А.М. Христофорова, Л.М. Ена // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 73 – 79.
36.    Чайковская В.В. Участие в пресс-конференции «Сделаем возраст 60+ активным», посвященной Международному дню людей пожилого возраста / В.В. Чайковская // Аптека. – 2013. – № 39. – С. 6.
37.    Шевцов Е.К. Справочник по поверке и наладке приборов / Е.К. Шевцов. – К.: Техника, 1981. – 206 с.