Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)

1.    Воронін К.О. Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікування / К.О. Воронін // Гастроентерологія. – 2013. – № 3 (47). – С. 56 – 59.
2.    Губергріц Н.Б. Діагностичне значення сонографії та допплерографії черевної аорти та її гілок у хворих похилого та старечого віку із хронічним холециститом та функціональними закрепами / Н.Б. Губергріц, К.О. Воронін // Гастроентерологія. – 2012. – Вип. 46. – С. 248 – 252. Відбиток № 9011.
3.    Клименко В.І. Концептуальні напрямки оптимізації психіатричної допомоги населенню похилого та старечого віку / В.І. Клименко, А.Ю. Діхтяр // Запорожский мед. журнал. – 2013. – № 1. – С. 32 – 34. Відбиток № 9016.
4.    Козовий Р.В. Цитогенетичні показники функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у довгожителів Івано-Франківської області / Р.В. Козовий, Р.І. Багриновський // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 2. – С. 78 – 82.
5.    Крайдашенко О.В. Патогенетическое значение sСD40L у пациентов пожилого и старческого возраста со стабильной стенокардией напряжения: альтернатива С-реактивному белку / О.В. Крайдашенко, М.А. Шальмина // Запорожский мед. журнал. – 2013. – № 1. – С. 35 – 38.
6.    Левада О.А. Нарушения повседневного функционирования на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции / О.А. Левада // Арх. психіатрії. – 2013. – № 2. – С. 61 – 71. Відбиток № 9013.
7.    Неишемическое повреждение миокарда у женщин в перименопаузе / В.И. Волков, А.С. Исаева, М.Н. Вовченко и др. [Т.Н. Бондарь, О.В. Ткаченко] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 74 – 79.
8.    Педаченко Ю.Є. Клінічні прояви стенозу поперекового відділу хребтового каналу у осіб старших вікових груп / Ю.Є. Педаченко, О.П. Красиленко // Вісн. Сумськ. держ. ун-ту. Серія «Медицина. – 2012. – № 2. – С. 50 – 58. Відбиток № 9012.
9.    Перцов В.І. Перспективи лікування тяжкої краніоабдомінальної травми у постраждалих літнього віку / В.І. Перцов, Д.С. Івахненко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 145 – 146.
10.    Петров Е.Е. Некоторые особенности лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста / Е.Е. Петров, Ю.М. Казаков, Н.И. Чекалина // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 11 – 15.
11.    Пролонгированная санация брюшной полости в комплексе лечения абдоминального сепсиса у больных пожилого и старческого возраста / Лупальцов В.И., А.И. Ягнюк, К.А. Вандер, Р.С. Ворощук // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 119 – 120.
12.    Синергізм дії вітаміну D3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу / В.М. Рясний, О.М. Великий, О.В. Калашніков, І.О. Шиманський // Мед. хімія. – 2012. – № 4. – С. 12 – 18. Відбиток № 9015.
13.    Труднощі діагностики атипового перебігу гострого панкреатиту у хворих похилого віку / Г.В. Буренко, М.М. Стець, В.Р. Антонов та ін. [В.М. Перепадя, А.О. Собко] // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 133 – 134.
14.    Ярема Н.І. Зміни мінеральної щільності кісток і вегетативної регуляції у жінок з есенціальною гіпертензією у постменопаузі під впливом комбінованої терапії моексиприлом та індапамідом / Н.І. Ярема // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 2. – С. 9 – 12.
15.    Ярема Н.І. Комбіноване лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з діастолічною серцевою недостатністю із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузальному періоді / Н.І. Ярема // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 3. – С. 12 – 15. Відбиток № 9014.