Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Архів клінічної медицини. – 2013. – № 1.
2.    Атестаційний вісник. – 2013. – № 6.
3.    Освіта України. – 2013. – № 6 (СВ).
4.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – № 4.
5.    Журнал Національної академії медичних наук України. – 2013. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 5.
7.    Кардиология. – 2013. – № 5.
8.    Клиническая геронтология. – 2013. – № 1 – 2.
9.    Клиническая геронтология. – 2013. – № 3 – 4.
10.    Лабораторна діагностика. – 2013. – № 1.
11.    Ліки України. – 2013. – № 1.
12.    Ліки України. – 2013. – № 2.
13.    Ліки України. – 2013. – № 3.
14.    Мануальная терапия. – 2013. – № 1.
15.    Medical Nature. – 2013. – № 2.
16.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2012. – № 6. – 2013. – № 1.
17.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2013. – № 2.
18.    Медицина неотложных состояний. – 2013. – № 3.
19.    Медицина транспорту України. – 2013. – № 2.
20.    Міжнародний медичний журнал. – 2013. – № 2.
21.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 1.
22.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 3.
23.    НЕЙРО-News. – 2013. – № 4. Психоневрология и нейропсихиатрия.
24.    НЕЙРОН-ревю. – 2012. – № 2. Тема выпуска: Ноотропная терапия: ренессанс.
25.    Новая медицина тысячелетия. – 2012. – № 2.
26.    Новая медицина тысячелетия. – 2012. – № 6.
27.    Практична ангіологія. – 2013. – № 2. Тематичний впуск: Цукровий діабет.
28.    Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2013. – № 1.
29.    Судинні захворювання головного мозку. – 2012. – № 2 – 3.
30.    Судинні захворювання головного мозку. – 2012. – № 4.
31.    Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 3.
32.    Therapia. – 2013. – № 5.
33.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2013. – № 2.
34.    Український кардіологічний журнал. – 2013 (дод. 3). Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.
35.    Український медичний часопис. – 2013. – № 3.
36.    Український неврологічний журнал. – 2013. – № 2.
37.    Участковый врач. – 2013. – № 5.
38.    Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 1.
39.    Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 2.
40.    Хірургія України. – 2013. – № 2.
41.    Экстренная медицина. – 2013. – № 1.
42.    Cardiovascular Research. – 2012. – Vol. 95, N 3.
43.    European Heart Journal. – 2012. – Vol. 33, N 23.
44.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, N 2.
45.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, N 4.

ГАЗЕТИ

46.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 9 (460).
47.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 10 (461).

КНИГИ

48.    № 22965 – Медицина в Україні. Медична біографістика. Вип. 2. Друга половина ХІХ – початок ХХ століття. Літери Л-С. Біобібліографічний словник. – К.: СПД Коляда О.П., 2012. – 520 с. – ISBN 978-966-1557-34-4.
49.    № 20041u. IAGG 2013. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing (Seoul, Korea, June 23-27, 2013). – Seoul, 2013. – 410 p.
50.    № 20039u. JNHA. The Journal of Nutrition, Health & Aging. The 20th IAGG Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013): Abstract book. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – S1016 p.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    № 4081а. АБДУЛРАГИМОВ Р.И. Экспрессия гормонов в иммунокомпетентных клетках различных органов при возрастной инволюции: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Р.И. Абдулрагимов. – СПб, 2013. – 24 с.
52.    АТАМАН Ю.О. Роль загальних і місцевих механізмів у розвитку артеріосклерозу Монкеберга: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / Ю.О. Атаман. – Луганськ, 2013. – 44 с.
53.    № 4087а. БАЛАЦЬКА Н.І. Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія і ортопедія / Н.І. Балацька. – Донецьк, 2013. – 40 с.
54.    № 4082а. БОГОМОЛОВ А.Н. Ретроспективный анализ результатов коронарного стентирования у больных пожилого и старческого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.Н. Богомолов. – СПб, 2013. – 23 с.
55.    № 4083а. ГОРБУНОВ А.В. Применение пептидных биорегуляторов в лечении возрастной макулярной дегенерации у пациентов пожилого и старческого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия, 14.01.07 – глазные болезни / А.В. Горбунов. – СПб, 2013. – 26 с.
56.    № 4084а. МУЗЫКИН М.И. Лечение одонтогенного периостита челюстей у людей пожилого и старческого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия, 14.01.14 – стоматология / М.И. Музыкин. – СПб, 2013. – 22 с.
57.    КОЛЯДА О.М. Патогенетичне обґрунтування принципів корекції порушень імунологічної реактивності при інфекційному процесі на тлі низькодозового рентгенівського опромінення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / О.М. Коляда. – Луганськ, 2013. – 18 с.
58.    № 4085а. ПОЗДНЯКОВА Н.М. Морфофункциональные показатели крови человека в клинических моделях преждевременного старения: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия, 14.03.02 – патологическая анатомия / Н.М. Позднякова. – СПб, 2013. – 24 с.
59.    № 4086а. ПОНОМАРЕВА И.П. Принципы создания и реализации инновационной региональной модели паллиативной помощи лицам пожилого и старческого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / И.П. Пономарева. – СПб, 2013. – 24 с.
60.    ШЕПОТІННИК Є.В. Клініко-параклінічні критерії оцінки ефективності тромболітичної терапії у лікуванні хворих з ішемічним інсультом та можливості її потенціювання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Є.В. Шепотінник. – Харків, 2013. – 18 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

61.    Спосіб лікування больового синдрому у чоловіків з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок та системним остеопорозом: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, В.І. Коломієць, О.І. Нішкумай та ін. [Н.Г. Строіло, В.А. Строіло, А.Б. Строіло]. – К., 2012. – № 259. – 4 с.
62.    Про необхідність дослідження рівня 25(ОН) вітаміну D та мінеральної щільності кісткової тканини у дітей та підлітків: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, О.В. Тяжка, Н.І. Балацька та ін. [Ф.В. Климовицький, І.В. Кубей, Т.В. Буднік]. – К., 2012. – № 287. – 4 с.
63.    Оцінка рівня 25(ОН) вітаміну D в пацієнтів із захворюваннями кістково-м’язової системи: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька Ф.В. Климовицький та ін. [О.В. Синенький, В.Я. Муц]. – К., 2012. – № 288. – 4 с.
64.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОНКОЛОГІЇ» (Донецьк, 2 серпня 2013 року). – К., 2013. – № 36-ф. – 4 с.
65.    Інформаційний лист про проведення СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНГРЕСУ З БОЛЮ (АР Крим, Ялта, 18-20 вересня 2013 року). – К., 2013. – № 34-ф. – 4 с.
66.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ, ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ», присвяченої 100-річчю Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні № 3 імені проф. М.Ф. Руднєва (Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 29-ф. – 4 с.
67.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ» (Київ, 29 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 3-ф. – 4 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

68.    № 8987. Безруков В.В. Вікові аспекти взаємодії фармакокінетики та фармакодинаміки ліків / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Л.М. Єна // Раціональна фармакотерапія. – 2012. – № 2. – С. 38 – 41.
69.    № 8988. Воровський О.О. Особливості хірургічного лікування дефектів попереково-бічної ділянки черевної стінки у хворих похилого й старечого віку / О.О. Воровський // Клініч. хірургія. – 2012. – № 12. – С. 48 – 50.
70.    № 8989. Кутовий В.І. Догоспітальний троболізис при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST у людей літнього віку / В.І. Кутовий // Медицина неотложных состояний. – 2013. – № 2. – С. 97 – 99.
71.    № 8990. Кутовой В.И. Особенности клиники и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда пожилого возраста / В.И. Кутовой // Медицина неотложных состояний. – 2013. – № 2. – С. 117 – 121.
72.    № 8991. Трансплантація жирової тканини, збагаченої алогенними мезенхімальними мультипотентними стовбуровими клітинами, в умовах експерименту / Ю.В. Поляченко, К.М. Запольська, О.В. Кучук, В.М. Кирик, О.М. Цуріков, П.П. Клименко, Р.В. Салютін, Г.М. Онищенко, В.А. Шаблій // Клініч. хірургія. – 2012. – № 12. – С. 51 – 54.
73.    № 8992. Академия инсульта / Н.Е. Полищук, Т.С. Мищенко, Н.Ю. Бачинская // Практична ангіологія. – 2012. – № 9 – 10. – С. 22 – …
74.    № 8993. Кучук О.В. Скероване хондрогенне диференціювання мультипотентних мезенхімних стромальних клітин кісткового мозку мишей у моношарі / О.В. Кучук // Біотехнологія. – 2012. – № 4. – С. 96 – 103. Ключові слова: культура клітин, мультипотентні стромальні клітини, хондрогенез, скероване диференціювання.
75.    № 8994. Коршунова Г.Ф. До питання вдосконалення харчування людей похилого віку / Г.Ф. Коршунова, М.В. Іваненко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2012. – Вип. 29. – Т. ІІ. – С. 232 – 237. Ключові слова: геродієтичне харчування, геродієтетика, люди похилого віку, старіння, сир кисломолочний, зародки пшениці, шпинат, вегетаріанство.
76.    № 8995. Балацька Н.І. Дефіцит вітаміну D у населення України та чинники ризику його розвитку / Н.І. Балацька // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 1. – С. 37 – 40. Ключові слова: дефіцит вітаміну D, частота, чинники розвитку, населення України.
77.    № 8996. Федірко Г.В. Динаміка активності лужної і кислої фосфатаз та вмісту кальцію, фосфору в кістковій тканині в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми / Г.В. Федірко, Р.М. Борис // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 1. – С. 104 – 107. Ключові слова: гіпокінетичний остеопороз, полі травма, кісткова тканина, кальцій, фосфор, кисла і лужна фосфатази.
78.    № 8997. Особливості фармакологічної корекції немоторних проявів хвороби Паркінсона / Н.М. Бучакчийська, А.В. Клименко, Л.В. Бахарева, В.В. Серга, А.В. Левадна, О.О. Кравченко, А.В. Куцак // Актуал. пит. мед. науки та практики. – 2012. – Вип. 79. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 127 – 131. Ключові слова: хвороба Паркінсона, немоторні порушення, проноран.
79.    № 8998. Значение уровня энзима нейрон-специфической энолазы в диагностике, прогнозе и анализе течения болезни Паркинсона / Н.М. Бучакчийская, А.В. Клименко, Л.В. Бахарева, В.В. Серга, Е.А. Кравченко, А.В. Левадная, А.В. Куцак // Актуал. пит. мед. науки та практики. – 2012. – Вип. 79. – Т. 2. – Кн. 2. – С. 24 – 28. Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторный симптом, нейрон-специфическая энолаза.
80.    Сергієнко О.В. Метаболічна інтоксикація у хворих на залізодефіцитну анемію похилого та старечого віку / О.В. Сергієнко // Гематологія і переливання крові. – 2012. – Вип. 36. Ключові слова: хворі старечого та похилого віку, залізодефіцитна анемія, молекули середньої маси.
81.    Оценка влияния мельдония на клинико-функциональный статус и когнитивные расстройства у больных острым инфарктом миокарда с коморбидностью по артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста / И.А. Шехунова, Н.Я. Доценко, С.С. Боев, Л.В. Герасименко // Актуал. пит. мед. науки та практики. – 2012. – Вип. 79. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 218 – 224. Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, лечение, мельдоний.
82.    Бугрім Т.В. Особливості внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки у жінок в післяклімактеричному періоді з ішемічною хворобою серця та остеопорозом / Т.В. Бугрім // Актуал. пит. мед. науки та практики. – 2012. – Вип. 79. – Т. 2. – Кн. 2. – С. 16 – 23. Ключові слова: післяклімактеричний період, внутрішньосерцева гемодинаміка, ішемічна хвороба серця, остеопороз.