Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.

1.    Валуєва С.В. Український реєстр «STIMUL»: гендерно-вікові особливості прихильності до лікування та шестимісячний прогноз хворих, які перенесли гострий Q-інфаркт міокарда / С.В. Валуєва // Укр. терапевтич. журнал. – 2013. – № 1. – С. 54 – 58.
2.    Верещака В.В. Зовнішні ознаки вікових змін лиця як маркер дегенеративних змін колагену / В.В. Верещака // Фізіологіч. журнал. – 2013. – Т. 59. – № 1. – С. 97 – 109. Ключові слова: зморшки, вік, лице, шкіра.
3.    Волков В.И. Коронарный атеросклероз у женщин: особенности лечения заболевания / В.И. Волков // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (306). – С. 13.
4.    Вопросы ионизирующего излучения // Вопр. восстановит. хирургии, травматол. и ортопедии. Т. IV. – Свердловское книжное изд-во, 1957. 8963-от
5.    Гайко Г.В. Форми прогресування остеоартрозу кульшового суглоба / Г.В. Гайко, О.В. Калашніков // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2012. – № 4 (75). – С. 10 – 14.
6.    Диагностика когнитивных нарушений, обусловленных дисциркуляторной энцефалопатией // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (306). – С. 69.
7.    Жарінов О.Й. Тактика ведення пацієнтів після гострого коронарного синдрому: погляд клініциста / О.Й. Жарінов // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (306). – С. 29 – 30.
8.    Іващенко А.В. Особливості морфологічних змін тканин нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет похилого та старечого віку з гнійно-некротичними ураженнями стопи / А.В. Іващенко // Вестн. неотложной и восстановит. медицины. – 2012. – Т. 13. – № 3. – С. 351 – 353.
9.    Комплексний реґіонарний больовий синдром I типу. Діагностика (огляд літератури) / О.О. Коструб, О.А. Бур’янов, В.В. Котюк, А.В. Самохін // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2012. – № 4 (75). – С. 64 – 71.
10.    Набув чинності Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптечних закладів // АПТЕКА. – 2013. – № 14 (885) (8 апреля). – С. 17.
11.    Наказ МОЗ України від 25.02.2013 р. № 162 «Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта».
12.    Наказ МОЗ України від 26.02.2013 р. № 166 «Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів» (документ містить 3430 найменувань препаратів, внесених до Держ. реєстру лікарських засобів України, станом на 01.12.2012 р.).
13.    Національний конгрес «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – Україна»: презентація здобутків сучасної медицини // АПТЕКА. – 2013. – № 14 (885) (8 апреля). – С. 21. Доповідь Владислава Безрукова з питань раціональної фармакотерапії в геріатрії.
14.    Невродайджест // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (306). – С. 71.
15.    Оптимізація лікування хворих старечого і похилого віку на гострий калькульозний холецистит / В.І. Лупальцов, Р.С. Ворощук, А.І. Ягнюк, І.А. Дехтярук // Вестн. неотложной и восстановит. медицины. – 2012. – Т. 13. – № 3. – С. 367 – 370.
16.    Павлов О.О. Периопераційна анестезіологічна тактика у літніх пацієнтів / О.О. Павлов // Вестн. неотложной и восстановит. медицины. – 2012. – Т. 13. – № 3. – С. 381 – 383.
17.    Панчишин Ю.М. Медикаменты та гемостаз / Ю.М. Панчишин, З.О. Гук-Лешневська // Рац. фармакотерапия. – 2013. – № 1 (26). – С. 18 – 24.
18.    Первично-восстановительные операции при осложненном колоректальном раке у пациентов пожилого и старческого возраста / Н.Н. Милица, И.Н. Ангеловский, В.Б. Козлов и др. // Вестн. неотложной и восстановит. медицины. – 2012. – Т. 13. – № 3. – С. 375 – 377.
19.    Поворознюк В.В. Итоги года в области остеологии / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (306). – С. 38.
20.    Раціони геродієтичного призначення // Технологія харчових продуктів в функціонального призначення: монографія. За ред. М.І. Пересічного. – 2-е вид., переробл. та доповн. – К.: КНТЕУ, 2012. – С. 876 – 887. – ISBN 978-966-629-532-6.
21.    Современные аспекты диагностики и лечения инфекционного эндокардита. Информ. бюллетень / Г.В. Кнышов, А.А. Крикунов, А.Б. Колтунова и др. – К., 2012. – 23 с.
22.    Тактика ведення хворих з миготливою аритмією. Зб. лекцій. – К., 2013. – 103 с.
23.    Таралло В.Л. Здоровье для всех: популяционная диагностика, прогноз, стратегия действия и контроль их эффективности / В.Л. Таралло, П.В. Горский, И.Д. Шкробанец, М.И. Грицюк. – Черновцы: БГМУ, 2012. – 658 с.
24.    Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. Лекції Укр. кардіологіч. школи ім. М.Д. Стражеска / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2013. – 149 с.
25.    Цебржинський О.І. Деякі механізми старіння / О.І. Цебржинський. – Полтава: Полімет, 2012. – 22 с.