Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.

1.    Приходько В.Ю. Стан церебральної гемодинаміки у хворих літнього та старечого віку на фоні артеріальної гіпертензії залежно від наявності неалкогольної жирової хвороби печінки / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, Ф.В. Юрченко // Семейная медицина. – 2012. – № 2. – С. 102 – 109.
2.    Бурчинский С.Г. Нейрофармакологические аспекты фармакотерапии в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Семейная медицина. – 2012. – № 3. – С. 84 – 86.
3.    Матвієць Л.Г. Визначення компетентності сімейних лікарів в діагностуванні психоемоційних порушень та проведенні реабілітаційних заходів у пацієнтів літнього віку з соматичною патологією / Л.Г. Матвієць, Л.Ф. Матюха // Семейная медицина. – 2012. – № 4. – С. 5 – 10. Ключові слова: психоемоційна діагностика, психоемоційна реабілітація, пацієнти літнього віку, лікар загальної практики – сімейний лікар.
4.    Жебель В.М. Структурно-функціональні показники міокарда у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу різної тяжкості, носіїв різних генотипів пероксисом проліфератор-активувальних рецепторів-γ / В.М. Жебель, Г.В. Вільчинський, О.Л. Старшинська // Семейная медицина. – 2012. – № 4. – С. 49 – 53. Ключові слова: поліморфізм гена ППАР-γ, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, жінки післяменопаузального віку.
5.    Кананович Т.Н. Комплексное лечение генерализованного пародонтита у лиц пожилого и старческого возраста / Т.Н. Кананович // Современная стоматология. – 2012. – № 3. – С. 58 – 60. Ключевые слова: генерализованный пародонтит, пожилой возраст, старческий возраст, лечение.
6.    Капшитарь А.В. Дренирование брюшной полости после холецистэктомии из минидоступа при остром холецистите у лиц старше 60 лет / А.В. Капшитарь // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – № 2. – Ч. 2. – С. 98 – 101.
7.    Манрикян М.Е. Особенности стоматологической заболеваемости у лиц пожилого и преклонного возраста, проживающих в республике Армения с учётом медико-социальных аспектов / М.Е. Манрикян, И.Ф. Варданян, С.Г. Амбарцумян // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – № 2. – Ч. 2. – С. 135 – 139.
8.    Механізми патологічних змін і їх корекції у хворих похилого віку на ішемічну хворобу серця / Б.Ф. Яковлєв, Д.В. Ватліцов, К.М. Ігрунова, М.Г. Аніщук // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – № 3. – Ч. 2. – С. 259 – 262.
9.    Сухин Ю.В. Лечение повторяющегося вывиха плеча у людей пожилого и старческого возраста / Ю.В. Сухин, В.А. Логай // Травма. – 2012. – № 2. – С. 132 – 133. Ключевые слова: повторяющийся вывих плеча, малоинвазивное оперативное лечение, пожилой и старческий возраст.
10.    Остеопороз и остеоартроз: современные тенденции диагностики, профилактики и лечения (По материалам ХІІ Европейского конгресса по клиническим и экономическим аспектам остеопороза и остеоартроза, Бордо, Франция, 21-24 марта 2012 г.) // Травма. – 2012. – № 2. – С. 90 – 97. Приняли участие в т.ч. В.В. Поворознюк, О.К. Кульчицкий и др.