Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2012. – № 4.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 4.
3.    Журнал НАМН України. – 2013. – Т. 19 (додаток): Конф. молодих вчених, присвяч. 20-річчю Нац. акад. мед. наук України. Тези (Київ, 5 березня 2013 року).
4.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 2.
5.    Клінічна генетика і перинатальна діагностика. – 2012. – № 1.
6.    Медікс. Антиейджинг. – 2012. – № 6; 2013. – № 1.
7.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 7.
8.    НЕЙРО-News. – 2013. – № 2.
9.    Практикуючий лікар. – 2012. – № 4.
10.    Проблеми остеології. – 2012.
11.    Проблеми харчування. – 2011. – № 4.
12.    Серце і судини. – 2013. – № 1.
13.    Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 1.
14.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 1.
15.    Український медичний часопис. – 2013. – № 1.
16.    Український ревматологічний журнал. – 2013. – № 1.
17.    Участковый врач. – 2012. – № 7 (сент.-окт.).
18.    Участковый врач. – 2012. – № 8 (ноябрь).
19.    Участковый врач. – 2012. – № 9 (декабрь).
20.    Участковый врач. – 2013. – № 2 (февраль).
21.    Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 4.
22.    Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 5.
23.    Хірургія України. – 2013. – № 1.
24.    60 лет – не возраст. – 2013. – № 3.
25.    Therapia. – 2012. – № 5.
26.    Therapia. – 2012. – № 6.
27.    Therapia. – 2012. – № 10.
28.    Therapia. – 2012. – № 11.
29.    Therapia. – 2012. – № 12.
30.    BOLD. – 2013. – Vol. 23, № 2.
31.    Geriatrie et de Gerontologie. – 2013. – T. XX. – № 193.
32.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2013. – Band 46, Heft 2.
33.    European Heart Journal. – 2008. – № 1.
34.    European Heart Journal. – 2008. – № 2.
35.    European Heart Journal. – 2009. – № 8.
36.    European Heart Journal. – 2009. – № 12.
37.    European Heart Journal. – 2009. – № 21.
38.    European Heart Journal. – 2011. – № 20.
39.    European Heart Journal. – 2012. – № 5.
40.    European Heart Journal. – 2012. – № 6.
41.    European Heart Journal. – 2012. – № 16.
42.    European Heart Journal. – 2012. – № 17.
43.    European Heart Journal. – 2012. – № 18.
44.    European Heart Journal Supplements. – 2009. – Vol. 11, Suppl. E.

ГАЗЕТИ

45.    АПТЕКА. – 2013. – № 9 (880) (4 марта).
46.    АПТЕКА. – 2013. – № 10 (881) (11 марта).
47.    АПТЕКА. – 2013. – № 11 (882) (18 марта).
48.    АПТЕКА. – 2013. – № 12 (883) (25 марта).
49.    Здоров’я України. – 2013. – № 2 (303) (січень).
50.    Здоров’я України. – 2013. – № 3 (304) (лютий).
51.    Здоров’я України. – 2013. – № 4 (305) (лютий).

52.    Здоров’я України. – 2013. – № 1 (26) (лютий). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
53.    Здоров’я України. – 2012. – № 3 (22) (жовтень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
54.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 1 – 2 (442 – 443).

КНИГИ

55.    ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – УКРАЇНА. VІ Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 21-22 березня 2013 р.). –   К., 2013. – 73 с.
56.    № 22934 – VI Міжнар. школа-семінар «ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВІК» (Яремче, 25 лютого – 01 березня 2013 р.). – Яремче, 2013.


ДИСЕРТАЦІЇ

57.    № 313д. Парасюк О.І. Вікові зміни проангіогенної активності ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу та їх корекція: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Парасюк. – К., 2013. – 125 с.


АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

58.    Безродний В.Б. Вплив антигіпертензивних препаратів різних класів на функціональний стан нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертензивною нефропатією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.Б. Безродний. – К., 2011. – 19 с.
59.    Гаман І.О. Маркери субклінічного ураження органів-мішеней та можливість їх корекції шляхом комплексного лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.О. Гаман. – Львів, 2012. – 20 с.
60.    Морозова Г.В. Діагностична значимість та зіставлення викликаних потенціалів головного мозку з клінічними та нейровізуалізаційними порушеннями при розсіяному склерозі: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Г.В. Морозова. – Харків, 2013. – 19 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

61. КЛІНІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ - ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ: інформ. лист про проведення V стоматологічного міжнар. конгр. (Київ, 11-12 квітня 2013 року).

62.    ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОЛІТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕННЯХ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 50-річчю відділення анестезіології та інтенсивної терапії КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» (Київ, 12 квітня 2013 року).
63.    МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29 листопада 2013 року).

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

І. НАУКА УКРАЇНИ В ДЗЕРКАЛІ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ SciVerse Scopus.
1)    Наукова періодика України у SciVerse Scopus (61 назва) (станом на жовтень 2012 року);
2)    Наукова періодика України у SciVerse Scopus: нові журнали (9 назв) (станом на жовтень 2012 року);
3)    Індексація українських часописів у Scopus (станом на 2010 р. у Scopus проіндексовано зміст 35 українських журналів та 1 збірник матеріалів конференції).

ІІ. РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ В БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS (337 названий).