Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2012. – № 3.
2.    Диабет, ожирение, метаболический синдром. – 2012. – № 4.
3.    Кардиология. – 2013. – № 1.
4.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2012. – № 2.
5.    Клиническая медицина. – 2012. – № 12.
6.    Ліки України. – 2012. – № 1.
7.    Ліки України. – 2012. – № 10.
8.    Ліки України. – 2012. – № 3-4. – Ч. 1.
9.    Ліки України. – 2012. – № 3-4. – Ч. 2.
10.    Ліки України. – 2012. – № 6.
11.    Ліки України. – 2012. – № 7.
12.    Ліки України. – 2012. – № 8.
13.    Ліки України. – 2012. – № 9.
14.    Медикс.Антиэйджинг. – 2012. – № 1.
15.    Медикс.Антиэйджинг. – 2012. – № 4.
16.    Медикс.Антиэйджинг. – 2012. – № 5.
17.    Medicine review. – 2012. – № 5.
18.    Мистецтво лікування. – 2012. – № 2-3.
19.    Мистецтво лікування. – 2012. – № 4.
20.    Мистецтво лікування. – 2012. – № 7.
21.    Мистецтво лікування. – 2012. – № 8.
22.    Мистецтво лікування. – 2012. – № 9-10.
23.    Новая медицина тысячелетия. – 2012. – № 4.
24.    Новости медицины и фармации. – 2007. – № 229 (Артериальная гипертензия).
25.    Новости медицины и фармации. – 2008. – № 241 (Кардиология).
26.    Новости медицины и фармации. – 2009. – № 274 (Кардиология).
27.    Новости медицины и фармации. – 2011. – № 374 (Кардиология).
28.    Проблемы старения и долголетия. – 2012. – № 4.
29.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2012. – № 4.
30.    Фізіологічний журнал. – 2012. – № 6.
31.    60 лет – не возраст. – 2013. – № 2.
32.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 1.
33.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 10.
34.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 2.
35.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 3.
36.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 4.
37.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 5.
38.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 6.
39.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 7.
40.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 9.
41.    Therapia. – 2011. – № 11.
42.    Therapia. – 2011. – № 12.
43.    Therapia. – 2011. – № 4.
44.    Therapia. – 2011. – № 7-8.
45.    Therapia. – 2011. – № 9.
46.    Therapia. – 2012. – № 1.
47.    Therapia. – 2012. – № 2.
48.    Therapia. – 2012. – № 3.
49.    Archives of Gerontology and Geriatrics. – 2012. – Vol. 55, Issue 3.
50.    European Heart Journal. – 2012. – № 1.
51.    European Heart Journal. – 2012. – № 2.
52.    European Heart Journal. – 2012. – № 19.
53.    European Heart Journal. – 2012. – № 20.
54.    European Heart Journal. – 2012. – № 21.
55.    European Journal Heart Failure. – 2010. – № 3.
56.    European Journal Heart Failure. – 2010. – № 5.
57.    Gerontologie und Geriatrie. – 2013. – Band 46, Heft 1.
58.    JNHA (The Journal of Nutrition, Health & Aging). – 2013. – Vol. 17, № 2.

ГАЗЕТИ

59.    АПТЕКА. – 2013. – № 6 (877) (11 февраля).
60.    Здоров’я України. – 2013. – № 1 (302) (січень).

КНИГИ

61.    № 22928Анкилозирующий спондилит (Болезнь Бехтерева) / М.В. Популях, С.И. Герасименко, Е.Т. Скляренко и др. – К.: Медкнига, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-96995-1-0.
62.    № 22932 – Биофлавоноиды как органопротекторы. Кверцетин. Корвитин. Квертин / Н.П. Максютина, А.А. Мойбенко, Н.А. Мохорт и др.; под ред. А.А. Мойбенко. – К.: Наукова думка, 2012. – 274 с. – ISBN 978-966-00-1284-4.
63.    № 22931 – Доказова внутрішня медицина. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.І. Денисюк, О.В. Денисюк. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 928 с. – ISBN 978-966-2024-97-5.
64.    № 22933 – Серцево-судинна захворюваність в Україні та рекомендації щодо покращання здоров’я в сучасних умовах. Аналітично-статистичний посібник / під ред. В.М. Корнацького. – К., 2012. – 117 с.
65.    № 22930 – Актуальні питання допплерографії. Тези і матеріали науково-практичної конференції ХVІІ засідання Українського Допплерівського Клубу (Київ, 8-10 жовтня 2011 року). – К.: В-цтво ВБО «Український Допплерівський Клуб», 2011. – 128 с. – ISBN 978-966-2481-00-6.
66.    № 22929 – Кардиологический альманах – 2012. Избранные публикации (рекомендации, обзоры, руководства) // Medicine review. – 2012. – 291 с.
67.    № 22927 – Питання експериментальної та клінічної медицини. Збірник статей. – Донецьк: ТОВ «Каштан», 2012. – Вип. 16. – Т. 3. – 474 с. – ISBN 2074-7861.
68.    № 22926 – Питання експериментальної та клінічної медицини. Збірник статей. – Донецьк: ТОВ «Каштан», 2012. – Вип. 16. – Т. 4. – 440 с. – ISBN 2074-7861.

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ

69.    НА ВІКОВІЙ МЕЖІ. Світоглядно-фізіологічний погляд: що заважає людям старшого віку довше залишатися у робочому строю і чому суспільство нехтує кваліфікованими кадрами? [Інтерв’ю з д. мед. н., зав. лабораторією професійно-трудової реабілітації ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» Олександром ПОЛЯКОВИМ] // Вісн. Пенсійного фонду України. – 2012. – № 10. – С. 36 – 38.
70.    ЧОМУ ЖІНКИ ЖИВУТЬ ДОВШЕ ЗА ЧОЛОВІКІВ? Відбувається перелом у 50-55 років [Інтерв’ю з д. мед. н., зав. лабораторією епігенетики ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» Олександром ВАЙСЕРМАНОМ] // КРАЇНА. – 2013. – № 2. – С. 12.
71.    № 8946. Храмцов Д.М. Модуляція внутрішньостріарної нейротрансмісії при експериментальному післятравматичному паркінсонізмі / Д.М. Храмцов // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2012. – № 4. – С. 187 – 190. Ключові слова: післятравматичний паркінсонічний синдром, стріатум, нейротрансмісія, ацетилхолін, дофамін, патогенетично обґрунтована терапія.
72.    № 8947. Сагаловски С. Клеточно-молекулярные механизмы регуляции ремоделирования кости: новые концепции в лечении остеопороза / С. Сагаловски, М. Шёнерт // Арх. клинич. и эксперим. медицины. – 2011. – № 2. – С. 209 – 214. Ключевые слова: остеопороз, молекулярные механизмы, ремоделирование кости, лечение, деносумаб, оданакатиб.
73.    № 8948. Волкова Ю.В. Роль  сопутствующей патологии в формировании клинико-патогенетических аспектов травматической болезни у геронтологических больных / Ю.В. Волкова // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2012. – № 3. – С. 124 – 126. Ключевые слова: травматическая болезнь, геронтологические пациенты, эндотелиопротекция.
74.    № 8949. Корнага С.І. Стан серцево-судинної системи хворих похилого віку в процесі хіміотерапії туберкульозу легень / С.І. Корнага // Вісн. наук. досліджень. – 2012. – № 4. – С. 21 – 23. Ключові слова: серцево-судинна система, хворі похилого віку, туберкульоз легень, хіміотерапія.
75.    № 8950. Совгиря С.М. Морфофункціональні особливості слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей похилого і старечого віку / С.М. Совгиря // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2012. – № 1-2. – С. 211 – 214. Ключові слова: псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій, вікові зміни, похилий і старечий вік.
76.    № 8951. Прокопенко Н.А. Некоторые аспекты нейропсихологии темперамента / Н.А. Прокопенко // Нейрофизиология. – 2011. – Т. 43. – № 6. – С. 564 – 571.
77.    № 8952. Прокопенко Н.А. Питание и здоровье работающих лиц старшего возраста (на примере Киева) / Н.А. Прокопенко, Т.М. Семесько // Environment & Health. – 2011. – № 4. – С. 55 – 61.
78.    № 8953. Берестяная А.Н. Роль теломер в процессе клеточного старения / А.Н. Берестяная, Д.М. Гродзинский // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Біологія». – 2012. – Вип. 32. – С. 11 – 23.
79.    № 8954. Горбань Е.Н. Предотвращение радиационно-обусловленных изменений инсулинорезистентности организма у взрослых и старых крыс методом гипоксического воздействия / Е.Н. Горбань, Н.В. Топольникова, Н.В. Осипов // Радиация и Чернобыль: наука и практика: Мат. междунар. научн. конф. (Гомель, Беларусь, 13-14 октября 2011 г.). – Минск: Ин-т радиологии, 2011. – С. 166 – 168.
80.    № 8955. Влияние инсулина на констрикторную активность изолированных сосудов взрослых и старых крыс в ранние и отдаленные сроки после облучения 60Со / Е.Н. Горбань, Н.В. Топольникова, А.В. Паршиков, О.В. Пупышева // Экологическая антропология: Ежегодник. – Минск: Изд-во «Беларускі камітэт «Дзеці Чарнобыля», 2010. – С. 84 – 87.
81.    № 8956. Возрастные особенности некоторых проявлений метаболического синдрома, обусловленных однократным облучением в различных дозах / Е.Н. Горбань, Н.В. Топольникова, Е.В. Подьяченко, Н.А. Утко // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – Т. 15. – № 3. – Ч. 1. – С. 73 – 76.
82.    № 8957. Влияние ионизирующего излучения на проявления метаболического синдрома у взрослых и старых крыс / Н.В. Осипов, Е.В. Подъяченко, Н.В. Топольникова, Е.Н. Горбань // На путях к духовно-экологической цивилизации: уроки Чернобыльской катастрофы, экологическая безопасность, радиация и человек: VI Междунар. Антиядерная конф. (Казань, 25-26 апреля 2011 г.). – Казань: Казанский ун-т, 2012. – С. 48 – 51.
83.    № 8958. Бурчинский  С.Г. Постинсультная депрессия: проблема выбора препарата-антидепрессанта / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2012. – № 1 (157). – С. 54 – 58.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

84.    Алексєєва Г.А. Вплив різних гуморальних імунних факторів на структурно-функціональні показники міокарду у хворих на ревматоїдний артрит: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.А. Алексєєва. – К., 2011. – 20 с.
85.    Андрушко І.І. Гіпергомоцистеїнемія як фактор патогенезу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця: механізми її проатерогенної дії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.І. Андрушко. – К., 2012. – 34 с.
86.    Білоус З.О. Дисфункція ендотелію та варіабельність серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію з різною частотою серцевих скорочень та методи її корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / З.О. Білоус. – Львів, 2012. – 20 с.
87.    Білостоцька О.О. Предиктори раптової смерті та медикаментозні можливості їх корекції при гіпертрофічній кардіоміопатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Білостоцька. – К., 2010. – 23 с.
88.    Білявська Ю.В. Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Ю.В. Білявська. – К., 2009. – 20 с.
89.    Бойчук Н.С. Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Н.С. Бойчук. – К., 2009. – 20 с.
90.    Бородай А.О. Можливості черезстравохідної та трансторакальної ехокардіографії для оптимізації терміну антикоагулянтної терапії у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь неклапанної етіології: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / А.О. Бородай. – К., 2011. – 20 с.
91.    Василенко В.А. Особливості діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.А. Василенко. – К., 2009. – 23 с.
92.    Гай О.І. Використання телемедичних технологій моніторингу ЕКГ при веденні хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Гай. – Ів.-Франківськ, 2011. – 18 с.
93.    Довганич Н.В. Геометрія скорочення лівих відділів серця і показники внутрішньо серцевої гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та при поєднанні її з ішемічною хворобою серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.В. Довганич. – К., 2010. – 19 с.
94.    Ікоркін М.Р. Діагностичне та прогностичне значення через стравохідної ехокардіографії у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь неклапанного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / М.Р. Ікоркін. – К., 2010. – 20 с.
95.    Казмірук В.І. Контроль артеріального тиску серед сільського населення на етапі первинної медичної допомоги: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.І. Казмірук. – К., 2010. – 24 с.
96.    Кулинич Р.Л. Гіпертензивна нефропатія: патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції, механізми формування, диференційоване лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Р.Л. Кулинич. – К., 2010. – 20 с.
97.    Кутовий В.В. Циркулюючі антитіла та маркери запалення при хронічній серцевій недостатності: клінічне значення та зміни на фоні фармакотерапії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.В. Кутовий. – К., 2012. – 16 с.
98.    Куфтеріна Н.С. Клініко-діагностичні особливості хворих, що перенесли легку черепно-мозкову травму: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Н.С. Куфтеріна. – Харків, 2013. – 20 с.
99.    Кушнір С.М. Діагностика ураження артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу та обґрунтування медикаментозної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.М. Кушнір. – К., 2010. – 24 с.
100.    Липовецький А.М. Особливості реабілітації на санаторному етапі хворих на інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / А.М. Липовецький. – К., 2010. – 24 с.
101.    Луцак О.О. Предиктори якості життя та прогностичне значення її стандартизованої оцінки у хворих з хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Луцак. – К., 2012. – 18 с.
102.    Міхеєва К.В. Особливості клінічних проявів артеріальної гіпертензії у хворих із синдромом обструктивного апное-гіпопное сну та при його сполученні із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / К.В. Міхеєва. – К., 2011. – 18 с.
103.    Мостовий С.Є. Стан внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки та мікро циркуляції у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з супутніми дифузними захворюваннями печінки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.Є. Мостовий. – К., 2010. – 21 с.
104.    Наземець Т.В. Клініко-прогностична роль визначення рівня циркулюючого амінотермінального фрагменту промозкового натрійуретичного пептиду у хворих з хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.В. Наземець. – К., 2012. – 16 с.
105.    Нетяженко Н.В. Аспіринорезистентність у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.В. Нетяженко. – К., 2010. – 23 с.
106.    Косенко Н.М. Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих на ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аортокоронарного шунтування поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.М. Косенко. – К., 2011. – 19 с.
107.    Овчарова О.М. Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності, обумовленої ішемічною хворобою серця та дилатаційною кардіоміопатією: порівняльне дослідження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.М. Овчарова. – К., 2010. – 22 с.
108.    Покрова Є.В. Порівняльна характеристика впливу різних класів антитомботичних препаратів на стан гемостазу у пацієнтів похилого віку з постійною формою фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Покрова. – К., 2010. – 20 с.
109.    Проценко Г.О. Оцінка стану хрящової і кісткової тканини у хворих на остеоартроз та обґрунтування диференційованих програм фармакотерапії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.О. Проценко. – К., 2010. – 38 с.
110.    Рекалов Д.Г. Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування перебігу, обґрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг ревматоїдного артриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Д.Г. Рекалов. – К., 2012. – 35 с.
111.    Рокита О.І. Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Рокита. – К., 2010. – 17 с.
112.    Сакович О.О. Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу та рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою: неускладненою та ускладненою хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Сакович. – К., 2012. – 18 с.
113.    Сало С.В. Діагностика, профілактика і лікування рестенозу в стентах, імплантованих у вінцеві артерії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.04 – серцево-судинна хірургія / С.В. Сало. – К., 2011. – 20 с.
114.    Сидор Н.Д. Дисліпідемії у хворих після інфаркту міокарда та ішемічного інсульту: якість корекції, зв’язок з пружно-еластичними властивостями артерій та станом коронарного русла: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.Д. Сидор. – Львів, 2011. – 21 с.
115.    Січкарук І.М. Стан вторинної профілактики у хворих після інфаркту міокарда: медико-соціальні детермінанти, якість лікування, прогностичне значення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.М. Січкарук. – Львів, 2011. – 21 с.
116.    Стременюк О.Т. Ендотеліальна функція, системне запалення і толерантність до фізичного навантаження хворих з гемодинамічно незначущим атеросклерозом коронарних артерій серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.Т. Стременюк. – К., 2012. – 18 с.
117.    Терешкевич Л.П. Підвищення ефективності відновлення фізичної працездатності у хворих після гострого інфаркту міокарда шляхом фармакологічної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Л.П. Терешкевич. – К., 2011. – 19 с.
118.    Хіміон Л.В. Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та обґрунтування його профілактики і лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Л.В. Хіміон. – К., 2012. – 35 с.
119.    Шманько О.В. Вдосконалення ранньої діагностики ревматоїдного артриту та прогнозування його перебігу на основі клініко-імунологічних критеріїв: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / О.В. Шманько. – К., 2012. – 20 с.
120.    Ярема Н.І. Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.І. Ярема. – К., 2010. – 33 с.