Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2012. – № 6.
2.    Атестаційний вісник. – 2013. – № 1.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 3.
4.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2012. – № 11.
5.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2012. – № 12.
6.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 1.
7.    Кардиология. – 2012. – № 12.
8.    Клиническая геронтология. – 2012. – № 11-12.
9.    Клиническая медицина. – 2012. – № 11.
10.    Кровообіг та гемостаз. – 2012. – № 3.
11.    Лучевая диагностика. Лучевая терапия. – 2011. – № 1.
12.    Лучевая диагностика. Лучевая терапия. – 2012. – № 2.
13.    Лучевая диагностика. Лучевая терапия. – 2012. – № 3.
14.    Медицина неотложных состояний. – 2012. – № 7-8.
15.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 8.
16.    Новая медицина тысячелетия. – 2011. – № 6.
17.    Освіта України. – 2013. – № 1 (СВ).
18.    Проблеми екології та медицини. – 2012. – № 1-2.
19.    Проблеми екології та медицини. – 2012. – № 3-4.
20.    Серцева недостатність. – 2012. – № 3.
21.    Терапевтический архив. – 2012. – № 12.
22.    Травма. – 2012. – № 4.
23.    Український вісник психоневрології. – 2012. – Вип. 1.
24.    Український вісник психоневрології. – 2012. – Вип. 2.
25.    Український вісник психоневрології. – 2012. – Вип. 3. Тези ІV Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України «Доказова медицина в неврології, психіатрії та наркології. Сьогодення й майбутнє» (Харків, 3-5 жовтня 2012 р.).
26.    Український вісник психоневрології. – 2012. – Вип. 4.
27.    Укр. журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2013. – № 1.
28.    Участковый врач. – 2013. – № 1.
29.    60 лет – не возраст. – 2013. – № 1.
30.    Вестник геронтологического общества Рос. АН. – 2012. – № 7-8.

ГАЗЕТИ

31.    АПТЕКА. – 2013. – № 3 (874) (21 января).
32.    АПТЕКА. – 2013. – № 4 (875) (28 января).
33.    АПТЕКА. – 2013. – № 5 (876) (4 февраля).
34.    Здоров’я України. – 2012. – № 6 (25) (грудень).
35.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 19 (436) (ноябрь).

КНИГИ

36.    № 22922 – Скачко Б.Г. Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? / Б.Г. Скачко, Г.О. Орещук. – К.: Здоров’я, 2012. – 96 с. – ISBN 978-966-463-039-6.
37.    № 22923 – Лихтенштейн Е.И. Помнить о больном / Е.И. Лихтенштейн. – К.: Здоров’я, 2012. – 152 с. – ISBN 978-966-463-035-1.
38.   № 22924. Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики / Н.О. Марута, В.І. Коростій, Г.М. Кожина, Л.М. Гуменюк; за ред. І.С. Вітенка. – К.: Здоров’я, 2012. – 384 с. – ISBN 978-966-463-040-4.
39.    № 22921 – Юнак В.Ю. Депрессия / В.Ю. Юнак. – К.: Здоров’я, 2012. – 256 с. – ISBN 978-966-463-040-2.
40.    № 22920 – Гервиг Шторх. Гомеопатические лекарства для практики / Гервиг Шторх;  сост. В.П. Сытник. – К.: Здоров’я, 2012. – 96 с. – ISBN 978-966-463-038-2.
41.    № 22916 – Баласинович Б. ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання / Б. Баласинович, Ю. Ярошевська. – ВД «АДЕФ_Україна», 2010. – 255 с. – ISBN 978-966-187-068-9.
42.    № 22917 – Медицина в художніх образах: Статті. Вип. 8-9 / Уклад. К.В. Заблоцька. – Донецьк: Норд-прес, 2011. – 440 с. – ISBN 966-380-023-2.
43.    № 22917 – Медицина в художніх образах: Статті. Вип. 10 / Уклад. К.В. Заблоцька. – Донецьк: Норд-прес, 2012. – 683 с. – ISBN 966-380-023-2.
44.   Кичук Г.М. Ланівчани: постаті й долі: [біографічні нариси] / Г.М. Кичук. – К.: Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ», 2012. – 216 с. – ISBN 978-616-502-042-5.

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ

45.    № 8944. Stress fractures in elderly patients / S. Breer, M. Krause, R.P. Mershall et al. // Int. Orthopaedics. – 2012. – Vol. 36. – P. 2581 – 2587.
46.    № 8945. Киборги во вселенной струн – наш завтрашний день? [Интервью с Татьяной Владимировной Черниговской] // Наука и жизнь. – 2012. – № 11. – С. 26 – 33.

ДИСЕРТАЦІЇ

47.    № 312Д. Бодрецька Л.А. Предиктори суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Л.А. Бодрецька. – К., 2006. – 153 с.