Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.

1.    Алипова О.Є. Особливості відновного лікування хворих з артеріальною гіпертензією у старших вікових групах / О.Є. Алипова // Крым. терапевтич. журнал. − 2010. − Т. 2. − № 2 (15). − С. 149 − 153. Ключові слова: похилий вік, артеріальна гіпертензія, реабілітація, фізіотерапевтичні методи.
2.    Артемов А.В. Старение в ракурсе взаимоотношений между структурой и функцией / А.В. Артемов // Вісн. пробл. біології і медицини. − 2011. − Вип. 3. − Т. 2 (88). − С. 7 − 9. Ключевые слова: старение, клеточная элиминация, морфологическая структура.
3.    Влияние курортного лечения на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных геронтологической группы / Е.А. Крадинова, Н.В. Сакун, Е.И. Кулик, С.А. Землянов // Вестн. физиотерапии и курортологии. − 2011. − № 3. − С. 48 − 51.
4.    Вміст кортизолу та його роль у патогенезі хронічних обструктивних захворювань легень у осіб старшого віку / Л.Д. Тодоріко, Я.М. Телекі, В.М. Ходоровський, В.В. Шевчук, К.Г. Шестакова // Крым. терапевтич. журнал. − 2010. − Т. 2. − № 2 (15). − С. 14 − 17. Ключові слова: хронічні обструктивні захворювання легень, кортизон, літній та старечий вік.
5.    Волошин В.М. Розміри тимуса старих щурів після інгаляційного впливу на організм толуолу / В.М. Волошин // Вісн. пробл. біології і медицини. − 2011. − Вип. 3. − Т. 2 (88). − С. 25 − 28. Ключові слова: тимус, щур, розмір, ехінацея, тіотріазолін, старі щури.
6.    Площенко Ю.О. Аналіз супутньої патології хворих похилого віку при абдомінальних оперативних втручаннях / Ю.О. Площенко, С.В. Косько: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. − 2011. − № 2 (дод.). − С. 152 − 153.
7.    Шайда О.О. Післяопераційне знеболювання методом внутрішньовенної контрольованої пацієнтом аналгезії оплатами в абдомінальній хірургії у пацієнтів старшої вікової групи / О.О. Шайда, Ю.Ю. Кобеляцький: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. − 2011. − № 2 (дод.). − С. 235 − 236.