Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.

1.    Голова Н.І. Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації / Н.І. Голова // Зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту соц. технологій ун-ту «Україна». – 2011. – № 4. – С. 19 – 22.
2.    Грубляк В.Т. Психологічні особливості самотності в похилому віці / В.Т. Грубляк, В.В. Грубляк // Пробл. сучасної психології. – 2011. – Вип.. 14. – С. 144 – 154. Ключові слова: самотність, похилий вік, психологічні особливості, психотерапевтичні методики. відбиток № 8797.
3.    Коваль Т.В. Старість та ставлення до неї у соціальному досвіді Китаю та Японії: соціально-філософський та історико-культорологічний аналіз / Т.В. Коваль // Гілея. – 2011. – Вип. 43. Ключові слова: старість, «культ старості», «культ предків», патерналізм, ейджизм, геронтофобія, далекосхідний культурний регіон. відбиток № 8798.
4.    Коркушко О.В. Изменения уровней глюкозы и инсулина в плазме крови у людей разного возраста при повторном приёме стандартных доз глюкозы / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.П. Чижова // Ендокринологія. – 2011. – Т. 16. – № 2. – С. 140 – 148. Ключевые слова: толерантность к глюкозе, инсулинорезистентность, пожилой возраст. відбиток № 8795.
5.    Середюк Н.М. Синдром раннього судинного старіння у хворих на гіпертензивну хворобу / Н.М. Середюк, Н.М. Галюк, М.І. Яворський // Галицький лік. вісник. – 2011. – № 4. – С. 68 – 71. Ключові слова: артеріальна гіпертензія, терапія потенціювання, тривала базова антигіпертензивна терапія.
6.    Структура заболеваемости предстательной железы у мужчин пожилого и старческого возраста, проживающих в восточных регионах Украины / Л.С. Арсиенко, С.В. Гаврелюк, С.В. Левенец, А.В. Сомов // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 18 (229). – С. 35 – 38. Ключевые слова: простата, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, трансректальное ультразвуковое исследование.