Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.

1.    100 избранных лекций по эндокринологии / Под ред. Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова и др. – Х., 2009. - 948 с. – ISBN 978-966-8591-27-3.
2.    Акромегалия и гигантизм / Ю.И. Караченцев, О.О. Хижняк и др. – К.: Старт-98, 2010. – 132 с. – ISBN 978-966-2244-00-7.
3.    Актуальні питання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: Зб. тез. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 13 липня 2011 р.). – Кам’янець-Подільський, 2011. – 60 с.
4.    Богданова І.В. Оцінка змін вмісту біогенних елементів у плазмі крові пацієнтів із хворобою Паркінсона / І.В. Богданова // Медицина транспорту України. – 2012. – № 1 (41). – С. 34 – 38.
5.    Матяш М.М. Клініка, діагностика та лікування уражень головного мозку у віддалений період закритої черепно-мозкової травми в осіб, що зазнали впливу чинників радіоекологічної катастрофи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / М.М. Матяш. – Х., 2012. – 40 с.
6.    Населення України за 2010 рік. Демографічний щорічник. – К.: Держ. служба статистики України, 2011. – 442 с. – ISBN 978-966-2224-31-3.
7.    Очерки клинической эндокринологии / Под ред. Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова, и др. – Х., 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-8591-62-4.
8.    Проценко Т.В. Механизмы старения и инволютивные изменения кожи / Т.В. Проценко, Т.А. Мусаева // Університетська клініка. – 2011. – Т. 7. – № 2. – С. 218 – 220.
9.    Сахарный диабет 2 типа: скрининг и факторы риска / Н.А. Кравчун, А.В. Казаков, Ю.И. Караченцев и др. – Х.: Новое слово,2010. – 256 с. – ISBN 978-617-568-010-0.
10.    Сахарный диабет: от ребенка до взрослого / А.С. Сенаторова, Ю.И. Караченцев, Н.А. Кравчун и др. – Х.: Изд-во ХНМУ, 2009. – 260 с. – ISBN 979-966-2094-33-6.
11.    Словарь-справочник эндокринолога / А.В. Казаков, Н.А. Кравчун, И.М. Ильина и др. – Х.: «С.А.М.», 2009. – 682 с. – ISBN 978-966-8591-23-5.
12.    Стандарти надання медичної допомоги хворим з патологічними станами щитоподібної залози в умовах дії негативних чинників довкілля: Метод. посіб. / О.В. Каменський, Д.Є. Афанасьєв, О.М. Коваленко. – К.: РВХ «Ферзь», 2012. – 160 с. – ISBN 978-966-2443-07-3.
13.    Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. – 559 с. – ISBN 978-966-2224-15-3.
14.    Стрельченко О.С. Особливості неврологічних порушень у хворих на хронічний панкреатит та їх медикаментозна корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / О.С. Стрельченко. – Х., 2012. – 20 с.
15.    Структурно-функциональные особенности левого желудочка у пожилых пациентов с хронической ишемической болезнью сердца / А.И. Дядык, Е.В. Щукина, О.В. Самойлова и др. // Університетська клініка. – 2011. – Т. 7. – № 2. – С. 133 – 136.