Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.

1.    Дрель В.Р. Молекулярні основи розвитку оксидативно-нітративного стресу за умов цукрового діабету: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 03.00.04 – біохімія / В.Р. Дрель. – К., 2012. – 36 с.
2.    Ісаков С.В. Патогенетичне обґрунтування корекції лікування ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота у жінок в клімактеричному віці / С.В. Ісаков, Т.І. Ісакова, Р.Ю. Хоружа // Міжнар. вісн. медицини. – 2011. – Т. 4. – № 1 – 2. – С. 38 – 39.
3.    Лиш тихо шепочуть рядки твоїх книг… / В. Войтенко (редакція). – К.: ТОВ «Фенікс», 2012. – 88 с.
4.    Мухін І.В. Причини і особливості діагностики патологічного ре моделювання лівого шлуночка у гіпертензивних чоловіків літнього віку: огляд літератури і власні дані / І.В. Мухін, С.Д. Бабляк, Ю.О. Матвієнко // Міжнар. вісн. медицини. – 2011. – Т. 4. – № 1 – 2. – С. 86 – 89.
5.    Особенности взаимосвязи атеросклеротического поражения сонных артерий и выраженности кардиальной патологии у больных пожилого возраста / Л.А. Рогозина, В.В. Симерзин, Ю.В. Щукин и др. // Клин. медицина. – 2012. – № 1. – С. 38 – 40.
6.    Романенко М.С. Добовий ритм інтрагастрального pH у пацієнтів похилого віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кішки / М.С. Романенко // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 1 (63). – С. 41 – 47.
7.    Факторы риска и осложнения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в период постменопаузы / Е.А. Статинова, Е.Б. Прокопенко, А.Г. Джоджуа и др. // Міжнар. вісн. медицини. – 2011. – Т. 4. – № 1 – 2. – С. 90 – 92.