Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.

1.    Безруков В.В. Вікові особливості фармакотерапії та фактори, які їх зумовлюють / В.В. Безруков, Н.В. Сикало // Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр: Тез. доп. (Київ, 20-22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 109.
2.    Березовський О.І. Остеосинтез шийки стегна (проблеми і перспективи технології та реабілітації): монографія / О.І. Березовський. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-673-170-1.
3.    Вакарчук Г.В. Особливості перебігу кардіальної дисфункції в гострому періоді атеротромботичного ішемічного інсульту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Г.В. Вакарчук. – Х., 2012. – 20 с.
4.    Заключение. Союз медицины и искусства // Книга о здоровье. – М.: Медицина, 1988. – С. 490 – 499. 8814-от
5.    Исмаилов С.И. Оценка гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси у мужчин с метаболическим синдромом и андрогенным дефицитом в зависимости от возраста / С.И. Исмаилов, Ю.М. Урманова, И.Ф. Набиева // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2012. – № 1 (41). – С. 92 – 97.
6.   Клімактеричний синдром у практиці сімейного лікаря: метод. реком. – К.: ЗМАПО, 2011. – 23 с.
7.    Кривов’яз О.В. Обґрунтування необхідності виготовлення екстемпоральних твердих лікарських форм у геріатричній практиці / О.В. Кривов’яз, А.С. Голод, Ю.О. Томашевська // Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр: Тез. доп. (Київ, 20-22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 72.
8.    Кузнецова С.М. Современные представления о кардиоэмболическом ишемическом инсульте / С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2012. – № 1 (21). – С. 34 – 35.
9.    Купраш Л.П. Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії в геріатрії / Л.П. Купраш, В.В. Зозуля // Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр: Тез. доп. (Київ, 20-22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 73.
10.    Лишневская В.Ю. Роль L-аргинина в терапии артериальной гипертензии: фокус на функцию эндотелия и ангиогенез / В.Ю. Лишневская // Здоров’я України. – 2012. – № 1 (21). – С. 82 – 83.
11.   Людина та ліки – Україна. V Національний конгрес: Тез. доп. (Київ, 20-22 березня 2012 р.). – К., 2012. – 109 с.
12.    На пути к долголетию // Книга о здоровье. – М.: Медицина, 1988. – С. 486 – 489. 8812-от
13.    Омельченко Р.Я. Роль динамічної міжфазної тензіометрії в діагностиці, прогнозуванні перебігу і оцінці ефективності лікування розсіяного склерозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Р.Я. Омельченко. – Х., 2012. – 20 с.
14.    Поворознюк В.В. Комбинации кальция и витамина D и сердечно-сосудистая система: польза или риск? / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2012. – № 1 (21). – С. 81.
15.    Поворознюк В.В. Терафлекс Адванс в лечении остеоартроза коленных суставов / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2012. – № 1 (21). – С. 91.
16.    Старость, смерть, бессмертие // Книга о здоровье. – М.: Медицина, 1988. – С. 472 – 485. 8813-от
17.    Фармакологічна корекція функціональних змін мозку при старінні / І.С. Безверха, М.У. Заїка, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура // Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр: Тез. доп. (Київ, 20-22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 41.
18.    Чазов Е.И. Влияние аномального повышения температуры воздуха на смертность населения / Е.И. Чазов, С.А. Бойцов // Тер. архив. – 2012. – Т. 84. – № 1. – С. 29 – 35.
19.    Чекман І.С. Медикаментозна терапія хворих похилого віку в терапевтичних відділеннях лікарняних закладів (фармакоепідеміологічне дослідження) / І.С. Чекман, В.В. Зозуля // Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр: Тез. доп. (Київ, 20-22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 102.
20.    Чижова В.П. Возрастные изменения толерантности к глюкозе и взаимосвязь с уровнем инсулина у людей старше 60 лет / В.П. Чижова // Укр. терапевтич. журнал. – 2012. – № 1. – С. 28 – 35.