Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.

1.    Бабийчук Л.В. Динамика изменений ультраструктуры кардиомиоцитов миокарда старых крыс в процессе развития и прогрессирования неврогенной артериальной гипертензии / Л.В. Бабийчук, В.П. Невзоров, О.Ф. Невзорова // Харків. хірургіч. школа. – 2012. – № 3 (54). – С. 86 – 91.
2.    Болезнь Альцгеймера в пробирке [краткие новости] // The Lancet Neurology. – 2012. – № 3 (36). – С. 4 – 5.
3.    Болезнь Альцгеймера: клинические испытания и разработка лекарственных препаратов / F. Mangialasche, A. Solomon, B. Winblad, P. Mecocci, M. Kivipelto // The Lancet Neurology. – 2012. – № 3 (36). – С. 34 – 51.
4.    Грандиозный план по борьбе с болезнью Альцгеймера и родственными деменциями [редакционная статья] // The Lancet Neurology. – 2012. – № 3 (36). – С. 2 – 3.
5.    Коломиец В.А. Особенности хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации возрастной катаракты с имплантацией ИОЛ / В.А. Коломиец, С.К. Дмитриев, Ю.М. Лазарь // Офтальмологический журнал. – 2012. – № 2. – С. 5 – 9.
6.    Коломиец В.А. Прогнозирование развития хирургически индуцированного асигматизма после УЗ-факоэмульсификации возрастной катаракты / В.А. Коломиец, С.К. Дмитриев, Ю.М. Лазарь // Офтальмологический журнал. – 2012. – № 3. – С. 21 – 24.
7.    Король А.Р. Влияние хориоидальной гемодинамики на результаты фотодинамической терапии больных экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации / А.Р. Король // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 2. – С. 143 – 146.
8.    Мамчич В.І. Поліпшення результатів хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у людей похилого та старечого віку / В.І. Мамчич, В.І. Смовженко // Хірургія України. – 2010. – № 3 (35). Ключові слова: гострий варикотромбофлебіт, радикальна комбінована флебектомія, ультразвукове дуплексне ангіосканування, люди похилого та старечого віку.
9.    Матвієць Л.Г. Розлад адаптації в пацієнтів літнього віку в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини (за даними літератури та власних досліджень) / Л.Г. Матвієць // Сімейна медицина. – 2012. – № 1-СВ (39). – С. 35 – 40.
10.    Оптимізація лікування поширеного перитоніту у осіб похилого віку / В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк, Р.С. Ворощук, І.А. Дехтярук // Харків. хірургіч. школа. – 2012. – № 1 (52). – С. 19 – 23.
11.    Приходько В.Ю. Стан церебральної геодинаміки у хворих літнього та старечого віку на фоні артеріальної гіпертензії залежно від наявності неалкогольної жирової хвороби печінки / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, Ф.В. Юрченко // Семейная медицина. – 2012. – № 2. – С. 102 – 108.
12.    Приходько В.Ю. Хронические запоры у больных пожилого возраста. Оптимизация лечения / В.Ю. Приходько // Семейная медицина. – 2012. – № 1. – С. 79 – 84.
13.    Сінгх О.О. Особливості структурно-функціонального стану міокарда у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу, з урахуванням поліморфізму генів пероксидом проліфераторактивуючих рецепторів гамма / О.О. Сінгх // Вісн. морфології. – 2012. – Т. 18. – № 1. – С. 159 – 163. Відбиток № 8924. Ключові слова: ППАРγ, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, післяменопаузальний вік.
14.    Хірургічне лікування жовчнокам’яної хвороби, що ускладнена обтураційним холестазом у хворих літнього віку / Р.С. Шевченко, С.І. Шевченко, Ю.П. Гніденко, М.А. Селезньов // Харків. хірургіч. школа. – 2012. – № 3 (54). – С. 136 – 140.
15.    Эффективность субтенонового введения триамцинолона ацетонида в лечении пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы / Н.В. Пасечникова, А.Р. Король, О.С. Задорожный, Т.Б. Кустрин, И.О. Насинник, А.А. Невская // Офтальмологический журнал. – 2012. – № 2. – С. 10 – 13.
16.    Юдина Л.В. Антибактериальная терапия при внебольничной пневмонии у пожилых: акценты на главном / Л.В. Юдина // Укр. пульмонологіч. журнал. – 2012. – № 1.