Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.

1.    Бондаренко О.В. Особливості порушень сну та їх корекція мелатоніном при лікуванні хворих  літнього віку з гіпертонічною хворобою / О.В. Бондаренко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 171 – 180.
2.    Бурчинський С.Г. Можливості покращення інформаційного забезпечення фахівців геронтологічного профілю / С.Г. Бурчинський, С.А. Михальський, Н.О. Мовчун // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 231 – 241.
3.    Горбань Е.Н. Реактивность изолированных сегментов грудной аорты крыс разного возраста через 1 мес. после рентген-облучения в условиях гипоксии / Е.Н. Горбань, Н.В. Сыкало, Е.В. Подъяченко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 153 – 162.
4.    ЗАКОН УКРАЇНИ № 5081-VI від 05.07.2012 р. «Про екстрену медичну допомогу» // Урядовий кур’єр № 169. Орієнтир. – 2012. – № 35 (19 вересня). – С. 9 – 11.
5.    Колодченко В.П. Розподіл комбінацій еритроцитарних антигенів крові систем АВ0 та Rh у людей різного віку / В.П. Колодченко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 163 – 170.
6.    Коркушко О.В. Резервные возможности основных функций сердечно-сосудистой системы при старении (обзор литературы и собственных исследований) / О.В. Коркушко, Ю.Т. Ярошенко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 119 – 152.
7.    Можливості генної терапії пошкоджень головного мозку і функціонального дефіциту при черепно-мозковій травмі у щурів різного віку / Є.Г. Педаченко, В.В. Білошицький, С.А. Михальський, Н.Я. Гридіна, Т.Ю. Квітницька-Рижова // Журн. НАМН України. – 2012. – Т. 18. – № 2. – С.171 – 185.
8.    Писарук А.В. Смертность пожилых людей, родившихся в эпоху социально-демографических катастроф начала XX века в Украине / А.В. Писарук, А.Г. Рогожин, В.П. Войтенко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 211 – 220.
9.    Постанова Верховної Ради України № 5214-VI від 06.09.2012 р. «Про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Амосова» // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 169 (4813) (19 вересня). – С. 22.
10.    Прокопенко Н.А. Проблема профессиональной занятости пожилых людей (по данным лонгитудинального исследования 1999-2010 гг.) / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 221 – 230.
11.    Тимченко А.С. Особливості інфузійно-трансфузійної терапії при геморагічному шоці у похилому віці / А.С. Тимченко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 181 – 190.
12.    Україна в європейському контексті: смертність від головних причин / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 191 – 210.
13.    Шевелев В.И. Сравнение трех способов антитромботической терапии у больных пожилого и старческого возраста с неклапанной фибрилляцией предсердий / В.И. Шевелев, С.Г. Канорский // Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 7. – С. 56 – 60.